А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ливарне властивість - латунь

Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і солидус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації а - і р-фаз лежать близько одна від одної, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.

Кремній підвищує механічні, корозійні та ливарні властивості латуні.

Кремній значно підвищує механічні, антикорозійні і ливарні властивості латуней. При підвищеному вмісті цинку в латунях кремній підвищує твердість і знижує пластичність.

Кремній значно розчинний в латунях (з ростом концентрації цинку його розчинність зменшується), підвищує механічні антикорозійні і ливарні властивості латуней.

Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і солидус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації х - і р-фаз лежать близько один від одного, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.

Вплив цинку па механічні властивості латуні. Присутність алюмінію ускладнює процес пайки латуні, а процес проведення м'якої пайки робить практично неможливим. Свинець значно підвищує ливарні властивості латуней і покращує обробку різанням.

Мікроструктура латуні. а - а-латунь. х200. б - а fj - латунь. х 500. | Механічні властивості медноцінкових сплавів. В силу зазначених обставин (мала пластичність) не тільки у-і р у -, але і р-латуні не мають практичного застосування. Застосовуються латуні, мають структуру а чи а Р Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і со-лідус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації а - і р-фаз лежать близько одна від одної, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.

Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і солидус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації а - і р-фаз лежать близько одна від одної, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.

Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і солидус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації х - і р-фаз лежать близько один від одного, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.

В силу зазначених обставин (мала пластичність) не тільки у-і р у -, але і р-латуні не мають практичного застосування. Застосовуються латуні, мають структуру а чи а Р Ливарні властивості латуней визначаються взаємним розташуванням ліній ликвидус і со-лідус. Так як лінії ликвидус і солидус для кристалізації а - і р-фаз лежать близько одна від одної, то ливарні властивості латуней характеризуються малою схильністю до ліквації, гарної вологотекучостю, схильністю до утворення концентрованої усадочноюраковини.