А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Біологічно очищена виробнича стічна вода

Доочищення біологічно очищених виробничих стічних вод методом напірної флотації досліджується у ВНДІ ВОДГЕО.

Повторне використання біологічно очищених виробничих стічних вод на підприємствах різних галузей промисловості визначається вимогами, що пред'являються до води, яка бере участь в технологічних процесах. Так, якщо біологічно очищені стічні води використовуються для підживлення охолоджувальних систем оборотного водопостачання або використовуються в системах гідротранспорту, то зазвичай їх можна застосовувати без додаткової обробки - глибокого очищення.

Для доочистки біологічно очищених виробничих стічних вод можуть бути застосовані швидкі піщані фільтри.

Повторне використання біологічно очищених виробничих стічних вод на підприємствах різних галузей промисловості визначається вимогами, що пред'являються до води, яка бере участь в технологічних процесах. Так, якщо біологічно очищені стічні води використовуються для підживлення охолоджувальних систем оборотного водопостачання або використовуються в системах гідротранспорту, то зазвичай такі води можна застосовувати без додаткової обробки - доочищення. В інших же випадках потрібно глибоке очищення для видалення органічних забруднень, біогенних елементів, солей жорсткості та ін. Вміщені в біологічно очищених виробничих стічних водах або в їх суміші з побутовими стічними водами суспендовані частинки активного мулу, залишкові органічні забруднення (виражаються БПКполн і ГПК), ПАР, біогенні елементи (фосфор і азот) і бактеріальні забруднення мають шкідливий вплив на водойми, викликають їх евтрофікацію і створюють труднощі при повторному використанні води.

Вміщені в біологічно очищених виробничих стічних водах або в їх суміші з побутовими стічними водами суспендовані частинки активного мулу, залишкові органічні забруднення (виражаються величинами БПКполн і ГПК), ПАР, біогенні елементи (фосфор і азот) і бактеріальні забруднення мають шкідливий вплив на водойми, викликають їх евтрофікацію і створюють труднощі при повторному використанні води.

ВНДІ ВОДГЕО), що досліджувала процеси фільтрування біологічно очищених виробничих стічних вод в напрямках зверху вниз і знизу вгору, вказує на формування осаду на поверхні зерен, а також відрив і перенесення його (в міру накопичення в порах) в наступні шари фільтра.