А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Безконтактний логічний елемент

Безконтактний логічний елемент АБО забезпечує видачу сигналу на виході коли є хоча б один із вхідних сигналів. Наприклад, конвеєр для подачі вугілля або продуктів збагачення в бункери буде включатися в тому випадку, якщо вільний хоча б один бункер з призначених для цього матеріалу.

Безконтактний логічний елемент НЕ (логічне заперечення, інверсія) забезпечує видачу на виході сигналу, протилежної вхідного.

Безконтактний логічний елемент НІ (заборона) забезпечує видачу сигналу на виході при наявності основного сигналу і відсутності заборонного сигналу на вході.

Безконтактний логічний елемент І-НЕ забезпечує видачу на виході сигналу, протилежної вхідним, але тільки в тому випадку, коли надійдуть всі вхідні сигнали.

Безконтактний логічний елемент АБО-НЕ забезпечує видачу на виході сигналу, протилежної вхідним, при надходженні хоча б одного сигналу.

Застосування безконтактних логічних елементів доцільно в складних схемах, коли кількість вхідних сигналів в схемі в кілька разів перевищує кількість вихідних.

Схема ферит-транзисторної осередки пам'яті. Застосування безконтактних логічних елементів в ліфтовій автоматиці дозволяє знизити габарити, вага і вартість апаратури управління, підвищити продуктивність ліфтової установки за рахунок раціоналізації системи управління і сигналізації, підвищити надійність автоматики за рахунок повного усунення контактних елементів в системі управління.

Застосування безконтактних логічних елементів дозволило в кілька разів скоротити вагу апаратури і конструкцій системи автоматичного управління, а також площі зайнятої під це обладнання. Різко полегшений працю оператора стана, який лише здійснює вибір програм прокатки і спостерігає за ходом технологічного процесу.

Для побудови безконтактних логічних елементів природно можуть бути використані не тільки напівпровідникові діоди і тріоди.

Надійна робота безконтактних логічних елементів управління, а також досить прості принципи побудови системи в цілому дозволили персоналу заводу порівняно швидко освоїти систему автоматизації.

Поряд з безконтактними логічними елементами в схемах управління верстатами застосовуються і безконтактні шляхові перемикачі.

Логічна схема управління рухом на один крок. | Логічна схема управління зворотно-поступальним рухом з кінцевими вимикачами. | Логічна схема управління зворотно-поступальним рухом з командоаппара-те. Схеми на безконтактних логічних елементах дозволяють забезпечувати всі необхідні електричні блокування, що застосовуються в схемах автоматичного керування, наприклад від появи відразу декількох сигналів виходів (в реверсивних схемах, в схемах пуску і гальмування двигунів і ін.) І численні технологічні блокування. Одна з таких блокувань є в схемах, наведених на рис. 627і 628. Вона забороняє одночасну подачу двох сигналів виходу в реверсивних схемах. Для цього сигнал одного виходу при його появі подається на вхід заборони вузла пам'яті іншого виходу і забороняє поява його сигналу.

Для побудови таких безконтактних логічних елементів на базі імпульсних підсилювачів зазвичай використовуються магнітні сердечники з прямокутною петлею гістерезису і напівпровідникові прилади.

У схемі на безконтактних логічних елементах (рис. 30 б) натискання кнопки KB на виході логічної схеми ПАМ'ЯТЬ-У, що складається з елементів 1І і ///ЛЯ, викличе сигнал, який з елемента 1І через підсилювач /У включає контактор В.

. Схеми управління на безконтактних логічних елементах замість електромеханічних реле мають високу надійність роботи, малої чутливістю до впливу зовнішнього середовища, взривобез-небезпекою і високими експлуатаційними якостями. Вони не вимагають налагодження і спеціального догляду. Відомі уніфіковані (однофункціональні і багатофункціональні) логічні елементи. Логічні елементи знаходять також застосування і в схемах керування електроприводами, дозволяючи значно скорочувати в ряді випадків число необхідних релейно-контактних апаратів.

Зазначена система зібрана з безконтактних логічних елементів. Її принциповою відмінністю від описаного пристрою є спосіб завдання уставки. В цій системі уставка задається автоматично. Інформація про значення параметра перекачування заноситься в попередню пам'ять і порівнюється зі значенням цього ж параметра, отриманого при наступному опитуванні. При їх рівності значення параметра, записаного в осередках пам'яті порівнюється зі значенням цього ж параметра, отриманого при наступному опитуванні. При їх рівності значення параметра, записаного в осередках пам'яті порівнюється з наступним опитуванням і так далі.

застосування для автоматичного управління безконтактних логічних елементів дозволило відмовитися від використання ЕОМ і запропонувати надійну просту схему на основі серійно випускаються промисловістю технічних засобів.

Розглянемо пристрій деяких, безконтактних логічних елементів, які отримали порівняно широке застосування.

Логічна схема АБО на транзисторах. Розглянемо деякі приклади реалізації безконтактних логічних елементів.

Основні логічні елементи. При зображенні схем управління з безконтактними логічними елементами вказують тільки логічні функції і зв'язку між елементами.

Схеми управління електромагнітною муфтою. При зображенні схем управління з безконтактними логічними елементами на відміну від релейно-контактних схем вказуються тільки логічні зв'язки. Допоміжні ж ланцюга, до яких відносяться ланцюга харчування робітників обмоток і обмоток зсуву логічних елементів, вихідних магнітних підсилювачів і безконтактних датчиків сигналів, не показуються. Ці ланцюги виконуються по однотипним схемами включення.

Широке застосування ЕППГ знаходять в безконтактних логічних елементах.

Вузли схем включення вхідних і вихідних елементів до безконтактним логічним елементам. При проектуванні складних схем управління на безконтактних логічних елементах слід користуватися спеціальними методами і математичним апаратом, що дозволяють мінімізувати кількість використовуваних елементів. Однак деякі загальні відомості і типові вузли, складові основи схем, представляють певний інтерес.

При проектуванні схем автоматичного управління на безконтактних логічних елементах необхідно пам'ятати, що датчики повинні давати на виході напругу, необхідну для спрацьовування елемента і змінюється різким стрибком від найменшої до найбільшої величини. Контактні вимикачі коммутируют напруга від 127 до 500 в. При використанні контактних вимикачів в даних схемах вони повинні підключатися до логічного елементу через дільник напруги або через вхідний трансформатор.

При складанні схем автоматичного управління на безконтактних логічних елементах можливі два принципи: 1) переклад релейно-контактних схем на безконтактніі2) безпосередня розробка безконтактних схем на основі заданого технологічного процесу і циклограми автоматизируемой системи.

Вони малогабаритні виходом їх може бути безпосередньо безконтактний логічний елемент або електромагнітне реле, а датчик Д-3 може бути з'єднаний з котушкою електромагнітного лічильника. Слід зазначити, що вони не є індуктивними: БСП-11 є диференційно-трансформаторних датчиком, БВК-24 КВД-3 і Д-3 побудовані на основі напівпровідникових генераторів, зібраних на транзисторах, які виробляють сигнал на виході при введенні металевої пластини між обмотками зворотнього зв'язку.

Створення схем автоматичного управління електроприводами з використанням безконтактних логічних елементів просто здійснюється тільки при деяких завданнях (алгоритмах) управління. При створенні складних схем автоматизації потрібно багато часу на їх проектування, розробку, монтаж і налагодження. Крім того, доводиться застосовувати вузли, що дозволяють контролювати роботу схеми і здійснювати захист її елементів. Велика розмаїтість автоматизуються механізмів вимагає створення різних за алгоритмами управління схем, які випускаються малими серіями. Створені таким чином, схеми забезпечують тільки заданий заздалегідь алгоритм управління, і їх неможливо просто переналагодити на інші алгоритми. Все це викликає великі труднощі при проектуванні і створенні таких схем. Тому поряд зі схемами, виконаними па окремих логічних елементах, створюються універсальні логічні пристрої, що дозволяють створювати схему управління і швидко змінювати програму (алгоритм) управління.

Справа в тому, що для побудови безконтактних логічних елементів частіше використовуються не безконтактні реле, а такі безконтактні елементи, у яких, на відміну ст реле, принципово можливо плавне зміна вихідного сигналу.

Перш ніж перейти до розгляду основних принципів побудови безконтактних логічних елементів, пояснимо на прикладі елементів в контактному виконанні принцип дії найпростіших ЛЕ.

Агрегати ГТ-750-6 і ГТК-Ю повністю автоматизовані на базі безконтактних логічних елементів.

Перш ніж перейти до розгляду основних принципів побудови безконтактних логічних елементів, пояснимо на прикладі елементів в контактному виконанні принцип дії найпростіших ЛЕ.

Автоматична робота елементів електроустановок здійснюється релейно-кон-такторной апаратурою або безконтактними логічними елементами, які володіють швидкою реакцією на зміну режиму роботи і подачею негайної команди на відключення або включення відповідних ланцюгів. Так, наприклад, при короткому замиканні коли струм збільшується в десятки і сотні разів, необхідно негайно відключити пошкоджену ділянку, щоб не порушити роботу суміжних неушкоджених частин системи. Така команда може бути подана тільки автоматичним пристроєм, що реагує на зміну струму і замикаючим ланцюга управління відповідних вимикачів.

При побудові по структурній формулі принципових схем на безконтактних логічних елементах надходять приблизно так само. Однак при наявності готових безконтактних логічних елементів завдання спрощується. При цьому схема може бути реалізована на логічних елементах різного роду і рівня: електронних, магнітних або пневматичних. Умовні позначення у них однакові.

Налагодження системи технологічного захисту і блокування побудованої на безконтактних логічних елементах, принципово мало відрізняється від налагодження аналогічних систем, побудованих на електромеханічних і електромагнітних контактних пристроях. Функціональні елементи систем до їх включення повинні бути піддані перевірці при якій визначається відповідність вихідного сигналу елемента його функціональним призначенням.

Основними вузлами в схемах автоматичного керування електроприводами з використанням безконтактних логічних елементів є схеми пам'яті затримок (витягів часу), рахунки імпульсів, контролю положення, а також схеми, що забезпечують виконання допоміжних функцій, наприклад блокувань, контролю ланцюгів, сигналізації.

На рис. 10.9 зображені п'ять типових вузлів схем з безконтактними логічними елементами. З метою більшої наочності для кожної з таких вузлів наведений відповідний вузол схеми, виконаний із застосуванням контактних реле.

Для підвищення надійності роботи схеми автоматичного управління виконують на безконтактних логічних елементах, які вигідно відрізняються контактні електромагнітні реле. Принципи роботи і схеми основних напівпровідникових логічних елементів із серії Т уніфікованої системи Логіка були описані в гл. Тут ми розглянемо деякі приклади побудови типових вузлів схем автоматичного управління з елементами цієї серії.

Насосно-акумуляторної станцією керують зазвичай при - допомогою релейно-контакторною апаратури і безконтактних логічних елементів. Схема управління складається з вузлів управління електродвигунами насосів і компресорів, вузлів управління електромагнітами гідроперемикач і вузла сигналізації, яка б показала рівень води в гідробаллонах. Вузол управління гідроперемикач служить для підключення насосів у міру зниження рівня води в гідробаллонах і відключення насосів у міру підвищення рівня, а також припинення подачі води пресів при опусканні її до ніжнго рівня.

На рис. 9.7 приведена схема управління шпинделем, складена на безконтактних логічних елементах, що виконують функції АБО - НЕ, АБО, затримки і посилення. Зліва на схемі вказані вхідні команди, що подаються з пульта управління або з системи ЧПУ, а праворуч - виконавчі команди, здійснювані реле: вибору напрямку обертання шпинделя вперед РШВ і назад РШН, пуску шпинделя РШП, включення шпинделя при зміні інструменту РШИ і зміні діапазону швидкостей РШД і зупинки шпинделя РШС, а також електромагнітами включення гідроприводів ЕМ1 Ем2 що здійснюють включення передач першого і другого діапазону швидкостей і ЕМЗ, що забезпечує нейтральне положення перебору коробки швидкостей шпинделя. Пуск двигуна шпинделя здійснюється з пульта управління і з системи ЧПУ, Пуск може відбуватися в напрямку Вперед і Назад. Команда Обертання шпинделя вперед ПШВ проходить через елементи Е2 і ЕЗ, що виконують логічні функції АБО - НЕ, посилюється підсилювачем У1 і включає реле обертання шпинделя вперед РШВ. Сигнал з елемента ЕЗ надходить також на елемент Е5 і забороняє включення реле назад РШН.

Щоб підвищити надійність роботи, схеми автоматичного управління виконують на безконтактних логічних елементах, які вигідно відрізняються контактні електромагнітні реле. Розглянемо деякі приклади побудови типових вузлів схем з логічними елементами.

Схема пам'яті на логічних елементах. | Схеми управління нозвратно-поступальним рухом. Основними вузлами в схемах автоматичного керування прівд - Дами з використанням безконтактних логічних елементів є схеми пам'яті затримок (витягів часу), рахунки імпульсів, контролю положення, а також схеми, що забезпечують виконання допоміжних функцій - блокувань, контролю ланцюгів, сигналізації.

Схема автоматичного блокування двох контакторів. а-в контактному виконанні. б-реалізована на логічних елементах. Розглянемо перехід від схеми управління на контактних елементах до схеми на безконтактних логічних елементах. При натисканні кнопки SB1 контактор КМ1 включається за умови, що контактор КМ2 відключений.

Аналогічну функцію виконує схема рис. 1233 б, виконана на безконтактних логічних елементах. При відключеною кнопці SB1 на вхід АБО - НЕ D1 подається логічний нуль.

Пуск високочастотного сигналу здійснюється подачею команди на передавач з допомогою контактних або безконтактних логічних елементів релейного захисту.

Отже, завдання подальшого підвищення надійності систем доменної автоматики не вирішується застосуванням будь-яких наявних безконтактних логічних елементів, а, як встановлено промисловим експериментом, може вирішуватися тільки на основі створення спеціальних логічних елементів. Ці елементи повинні бути пристосовані до специфічних умов металургійного виробництва та поєднувати в собі найкращі якості релейно-контактної апаратури з використанням в системах як безконтактної, так і контактної апаратури.

Аналогічну функцію виконує схема, представлена на рис. 9186 виконана на безконтактних логічних елементах. На виході елемента АБО - НЕ D2 маємо логічний 0 який подається на підсилювач А1 і контактор КМ1 який не включається.

У сучасних машинах точкового і шовного зварювання застосовуються регулятори зварювального циклу, побудовані на безконтактних логічних елементах.

Такі системи, що діють на контактних релейних елементах або, що краще, на транзисторних безконтактних логічних елементах, засновані на тому, що включення наступному ступені регулювання може статися тільки через цілком певний, встановлений для компресора період часу і лише за умови, що до кінця цього періоду тиск нагнітання одно або вище заданого для включень. Виключення проводиться також за часом з умовою, що тиск нагнітання одно заданому для виключень або нижче його.

При налагодженні приладобудівної промисловістю надійних захисних і наявнi пристрої доцільно буде схеми автоматики безпеки здійснювати на безконтактних логічних елементах, що, природно, дозволить уникнути помилкових спрацьовувань і відмов в роботі захисту котлоагрегату.