А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бензиловий кислота

Бензиловий кислота була отримана дією водного розчину їдкого натру і бромата натрію на бензоин.

Перегрупування бензиловий кислоти підводить нас до реакцій Грівьяра, при яких алкіл - або арил-аніони також беруть на себе функції відновлювача.

Освіта бензиловий кислоти і її гомологів спостерігається також і в тих випадках, коли в присутності лугу з інших речовин можуть виходити дикетони.

Освіта бензиловий кислоти і її гомологів спостерігається акже і в тих випадках, коли в присутності лугу з інших ве-дествиях можуть виходити дикетони.

Температури плавлення бензиловий кислоти і діфенілуксусной кислоти дуже близькі.

Реакції етерифікації бензиловий кислоти або пе-реетеріфікаціі її метилового ефіру добре вивчені і не уявляють препаративних труднощів. Складніше отримання вихідних з'єднань.

Реакції етерифікації бензиловий кислоти або пе-реетеріфікацік її метилового ефіру добре вивчені я не уявляють препаративних труднощів. Складніше отримання вихідних з'єднань.

Перегрупування типу бензиловий кислоти також відноситься до числа аніонотропних перегрупувань.

Саме мала доступність бензиловий кислоти і 3-хінуклідінола обумовлює дорожнечу BZ: в 1970 р 1 кг BZ коштував 44 долари США при вартості 1 кг GB близько 4 доларів.

Перегрупування типу перегрупування бензиловий кислоти буде, мабуть, можлива з деякою втратою енергії резонансу.

Саме мала доступність бензиловий кислоти і 3-хінуклідінола обумовлює дорожнечу BZ: в 1970 р 1 кг BZ коштував 44 долари США при вартості 1 кг GB близько 4 доларів.

Як встановлено вище, бензиловий кислота переходить в бензиліден, але з'являються й інші продукти розкладання, якщо нагрівання продовжується при більш високій температурі. Непомітне розкладання бензиліден, відбувається, очевидно, нижче 250 але при температурі кіпенія30 він виділяє 80 6% від теоретичного кількості двоокису вуглецю. У дестіллате з'являються бензофенон, дифеніл-кетен і деяку кількість розклалися бензиліден.

Суспензію 0 2 благаючи бензиловий кислоти в 700 мл бензолу перемішують до утворення шламма, додають 0 6 благаючи хлористого алюмінію і кип'ятять суміш протягом'час при перемішуванні. При цьому виділяється хлористий водень і розчин з жовтого стає яскраво-червоним.

Суспензію 0 2 благаючи бензиловий кислоти в 700 мл бензолу перемішують до утворення шламма, додають 0 6 благаючи хлористого алюмінію і кип'ятять суміш протягом Зчас при перемішуванні. При цьому виділяється хлористий водень і розчин з жовтого стає яскраво-червоним.

Необхідно згадати про перегрупування бензиловий кислоти (перетворення бензилу в бензиловий кислоту при нагріванні з лугом) - реакції, спорідненої реакцій Канниццаро і Кляйзена - Тищенко.

Хорошим прикладом є відновлення бензиловий кислоти (С6Н5) 2 СОН - СООН в діфенілуксусную кислоту, описане в Сінт.

Запропоновано і інші ефіри заміщених бензиловий кислот, але практичного застосування вони поки не знайшли.

Дія нагрівання на циклічний ефір-ангндрід бензиловий кислоти 14 було пояснено Штаудінгером.

Дія нагрівання на циклічний ефір-ангідрид бензиловий кислоти 14 було пояснено Штаудінгером.

Напишіть механізм перетворення бензилу в бензиловий кислоту, аналогічний механізму реакції Канниццаро.

У літературі відомі кілька методів перетворення бензилового кислоти (I) в V[269], Що відрізняються послідовністю введення складноефірного алкамі-нового і етоксільного залишків. Перша група методів передбачає синтез через діметіламіноетіловийефір бензиловий або а а-дифеніл-сс-хлоруксусной кислоти, з подальшим введенням етоксігруппи. Істотний недолік цих методів - використання диметиламіно-Етілхлорід на початкових стадіях синтезу, що збільшує витрату алкаміновой ланцюжка і сприяє утворенню важко відокремлюваних побічних продуктів. Це веде до зниження якості одержуваного естоціна і до суттєвого зменшення його виходу. Більш перспективна група методів, заснованих на використанні в якості напівпродукту а а-дифеніл-а-етоксіуксусной кислоти або її етилового ефіру. Перетворення бензиловий кислоти (I) в етиловий ефір сс а-дифеніл-а-етоксіуксусной кислоти шляхом обробки I пятихлористого фосфором з подальшим заміщенням хлору на етокси-групу протікає неоднозначно і супроводжується утворенням значної кількості (до 65%) етилового ефіру а а-дифеніл-а-хлоруксусной кислоти. Не має істотних переваг і синтез за схемою: бензиловий кислота (I), її срібна сіль, етиловий ефір бензилового кислоти, етиловий ефір а а-дифеніл-сс-бромоцтової кислоти, етиловий ефір а а-дифеніл-а-етоксіуксусной кислоти. Пере-етерифікація етилового ефіру а сс-дифеніл-а-етоксіук - оцтової кислоти з р-диметиламіноетанол вимагає застосування металевого натрію. Заміна оксигрупи в I на хлор може бути здійснена з хлорокисью фосфору (вихід 65%), ацетил-хлоридом (вихід 55%), через хлорангидрид і етиловий ефір а а-дифеніл-а-хлоруксусной кислоти з подальшим омиленням (вихід не вказано) і з тіонілхлоридом. Останній варіант найбільш прийнятний.

При нагріванні зі зворотним холодильником суміші бензилового кислоти з оцтовим ангідридом утворюється ацетілбензіловая кислота (моногідрат), яка після перекристалізації з оцтової кислоти плавиться при 98 С.

Перетворення бензилу під дією лугу в бензиловий кислоту, відкрите Лібіх[11], Носить назву бензильну перегрупування.

Перетворення бензилу під дією лугу в бензиловий кислоту, відкрите Лібіх[23], Носить назву бензильну перегрупування.

При застосуванні Метилат натрію утворюється метиловий ефір бензилового кислоти, вихід якого набагато менше.

Найбільш значне властивість бензилу - його перегрупування в бензиловий кислоту, легко і кількісно протікає при дії лугу на спиртові розчини дикетонов.

Метацин (І) одержують Взаємодією р-діметіламіноетілово Гб ефіру бензиловий кислоти (I) з йодистим метилом.

Бенактизин (суавітіл, вітчизняний амизил) хлор-гідрат діетіламіноетілового ефіру бензиловий кислоти - препарат з антихолінергічною дією, подібний за своїми фармакологічними властивостями з атропіном. Застосовується для лікування неврозів.

Необхідно згадати про перегрупування бензиловий кислоти (перетворення бензилу в бензиловий кислоту при нагріванні з лугом) - реакції, спорідненої реакцій Канниццаро і Кляйзена - Тищенко.

Вправа 15 - 30 Напишіть механізм перетворення бензилу в бензиловий кислоту, аналогічний механізму реакції Канниццаро.

Серед аліфатичних з'єднань описано, однак, кілька випадків перегрупування типу бензиловий кислоти.

При лужному плавленні естрогенного гормону естріолу GXXIV внаслідок просторових утруднень перегрупування типу бензиловий кислоти виключається і утворюється з виходом 60% марріаноловая кислота GXXV з тим же числом атомів вуглецю.

Ставлення бензоина до азотної кислоти і хлору і бензилу до сірководню, склад бензиловий кислоти і сінеродістоводородного бензилу показують, що бензил відмінний від радикала - бензоїлу, що ймовірний екв.

Флуоренкарбоновие кислоти можуть бути приготовані конденсацією арілгліколевих кислоті бензолом і хлористим алюмінієм з утворенням бензилового кислоти, яка під час цієї реакції втрачає 1 моль води і утворює флуорен-9 - карбонову кислоту.

Середній бензілокіслий свинцевий оксид утворюється у вигляді білого порошку, коли в водянистий розчин бензиловий кислоти додаємо по краплях до тих пір розчину середнього уксуснокислого оксиду свинцю, поки перестане утворюватися осад. Сіль трохи розчиняється в кип'ячу воді при 100 не змінюється, плавиться в червону рідину, відокремлює при розкладанні фіолетовий пар.

Як відомо, бензил і бензоин при кип'ятінні з алкогольним розчином калі дають калиевую сіль бензиловий кислоти. При цьому реакції утворення побічних продуктів не було помічено, якщо не брати до уваги невеликої кількості якогось смолистого тіла.

Синтезований ді-грег-бутиловий ефір діфенілпермалоновой кислоти 75 при 50 - 70 С розпадається з утворенням поліефіру бензиловий кислоти в результаті полімеризації проміжного ос-лактона.

Як вже зазначалося вище, групу специфічних Акарі-цідов становлять ефіри дігалогенбензіловой кислоти, одержувані етерифікацією відповідних бензиловий кислот спиртами. З цієї групи з'єднань знайшли практичне застосування два препарати: хлорбензілат і неорон.

Як вже зазначалося вище, групу специфічних Акарі-цідов становлять ефіри дігалогенбензіловой кислоти, одержувані етерйфікаціей відповідних бензиловий кислот спиртами. З цієї групи з'єднань знайшли практичне застосування два препарати: хлорбензілат і неорон.

Встановлено, що досить один раз випарувати діоксосоеді-ня з їдким лугом, щоб утворилося кількість солі бензиловий кислоти, достатня для її виявлення. При обробці залишку після випарювання соляною кислотою виділяється відповідна двузамещенного гліколева кислота, яка може бути виявлена за кольоровою реакцією на розчинні в бензолі карбонові кислоти (стор. Можна вважати, що ці квазіперегруппіровкі Фаворського протікають по особливому пуш-пульного (push-pull) механізму , родинному механізму перегрупування бензиловий кислоти.

Вперше перегрупування такого типу була відкрита Лібіх[32]при взаємодії бензилу з лугом, і отримана кислота була названа бензиловий кислотою; Зінін[33]остаточно встановив склад бензиловий кислоти, а Сімоне і Цинке[34]довели її будова , провівши синтез з діфенілуксусной кислоти.

Головні продукти дії алкогольного розчину калі на бензоин в замкнутому посудині під час відсутності повітря і при підвищеній температурі такі: бензиловий кислота, гідробензоін і голчасті описані Клаусом, кристали. Решта продукти утворюються лише в незначних кількостях і не кожен раз.

Вперше перегрупування такого типу була відкрита Лібіх 32]при взаємодії бензилу з лугом, і отримана кислота ила названа бензиловий кислотою; Зінін[33]остаточно уста -: їзмаїльтянин склад бензиловий кислоти, а Сімоне і Цинке[34]довели е будова, провівши синтез з діфенілуксусной кислоти.

Більш низькомолекулярні фракції мають підвищену реакційною здатністю в порівнянні з високоплавких високомолекулярними фракціями, але гідроліз у всіх випадках йде, причому утворюється бензиловий кислота; при реакції з метанолом і аніліном виходить відповідно метокси - і N-феніламінодіфеніл-оцтова кислота. Очевидно, що в цих випадках при гетеролиза відбувається розщеплення зв'язку алкіл - кисень, а не частіше спостерігається розщеплення зв'язку ацил - кисень, яке призвело б до метиловому ефіру і анилидам бензиловий кислоти.