А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кривизна - нейтральний шар

Кривизна нейтрального шару (зігнутої осі бруса) прямо пропорційна вигинає моменту і обернено пропорційна добутку модуля поздовжньої пружності матеріалу бруса на момент інерції його поперечного перерізу відносно нейтральної осі.

Кривизна нейтрального шару (зігнутої осі бруса) прямо пропорційна вигинає моменту і обрафю пропорційна добутку модуля поздовжньої пружності матеріалу бруса на момент інерції його поперечного перерізу відносно нейтральної осі.

Кривизна нейтрального шару залежить від величини моменту М, деформуючого балку, модуля пружності Е, що характеризує опір матеріалу балки деформацій, і від величини моменту інерції поперечного перерізу балки I, що характеризує здатність балки чинити опір викривлення в залежності від розмірів і форми її поперечного перерізу.

Кривизна нейтрального шару (зігнутої осі бруса) прямо пропорційна вигинає моменту і обернено пропорційна твору модулі поздовжньої увругостн матеріалу бруса на момент інерції його поперечного перерізу відносно нейтральної осі.

Залежність деформації крайніх волокон від r /S a. Радіус кривизни нейтрального шару напруг менше радіуса кривизни нейтрального шару деформацій, а отже, перший знаходиться ближче до центру кривизни вигину.

Позначимо радіус кривизни нейтрального шару через р і припустимо, що він не проходить через центр ваги перерізу.

Чисельно радіус кривизни нейтрального шару напруг менше радіуса кривизни нейтрального шару деформацій, а отже, перший знаходиться ближче до центру кривизни вигину.

Позначимо /радіус кривизни нейтрального шару.

Ця залежність пов'язує кривизну нейтрального шару, а отже, кривизну зігнутої осі балки, з величиною згинального моменту М і жорсткістю перерізу балки EJX щодо нейтральної осі.
 Отже, радіус р кривизни нейтрального шару є і радіусом кривизни зігнутої осі бруса.

Позначимо через Q радіус кривизни нейтрального шару.

Позначимо г9 - радіус кривизни нейтрального шару.

Тут р - радіус кривизни нейтрального шару, величину якого для виділеного (нескінченно малого по довжині) елемента можна вважати постійною.

Позначимо г про радіус кривизни нейтрального шару.

Де р - радіус кривизни нейтрального шару балки (значення р поки невідомо); у - відстань від нейтральної осі до розглянутого волокна.

За цією формулою знаходять радіус кривизни нейтрального шару в плоскому кривому брусі, що має прямокутний перетин.

Величина К - являє собою кривизну нейтрального шару балки.

Для обчислення напружень необхідно знайти радіус кривизни нейтрального шару г0 і статичний момент S площі перетину щодо нейтральної лінії.

З першого рівняння рівноваги визначається радіус кривизни нейтрального шару г л зміщення z0 нейтральної осі з центра ваги перерізу.

Величина К1 /р є кривизну нейтрального шару балки.

Для - складних форм поперечних перерізів радіус кривизни нейтрального шару може бути визначений приблизно шляхом заміни інтегрування по (7.3) чисельним підсумовуванням.

У формулу (172) входить радіус кривизни нейтрального шару; для визначення його виділимо з площі поперечного перерізу (рис. 123 е) елементарну площадку dF, який знаходиться на відстані у від нейтральної лінії.

Залежність деформації крайніх волокон від r /S a. Радіус кривизни нейтрального шару напруг менше радіуса кривизни нейтрального шару деформацій, а отже, перший знаходиться ближче до центру кривизни вигину.

Величина До 1 /р є кривизну нейтрального шару балки.

Чисельно радіус кривизни нейтрального шару напруг менше радіуса кривизни нейтрального шару деформацій, а отже, перший знаходиться ближче до центру кривизни вигину.

F - площа поперечного перерізу; га - радіус кривизни нейтрального шару; г - радіус кривизни шару, в якому лежить розглянута точка; е - зміщення нейтрального шару щодо центрального шару.

F - площа поперечного перерізу; /- Радіус кривизни нейтрального шару; г - радіус кривизни шару, в якому лежить розглянута точка; е - зміщення нейтрального шару щодо центрального шару.

Q - радіус кривизни осі бруса; г - радіус кривизни нейтрального шару; F - площа поперечного перерізу; і - відстань від центру кривизни бруса до точки, в якій визначається напруження.

Останній знаходиться ближче до центру кривизни вигину, ніж радіус кривизни нейтрального шару деформації.

Положення нейтральної осі поки не відомо; також не відомий радіус кривизни нейтрального шару, тому вираз (в) не можна застосовувати для визначення нормальних напружень.

Точно так же отримує визначеність і кривизна 1 /р, як кривизна нейтрального шару або як кривизна осі стержня.

У відповідях до завдань 11.3 - 1113 вказані в дужках величини радіусів кривизни нейтрального шару г, обчислені з округленням для подальших підрахунків при вирішенні кожного завдання.

Положення нейтральної осі поки не відомо; також не відома величина радіуса кривизни нейтрального шару, тому вираз (в) не можна застосувати для визначення нормальних напружень.

Після навантаження балки деформації волокон її внаслідок повзучості матеріалу почнуть поступово збільшуватися; кривизна нейтрального шару також буде збільшуватися.

Після навантаження балки деформації волокон її внаслідок повзучості матеріалу почнуть поступово збільшуватися; кривизна нейтрального шару також буде збільшуватися.

Після навантаження балки Деформації волокон її внаслідок повзучості Матго-рпача почнуть поступово збільшуватися, кривизна нейтрального шару також з дет збільшуватися.

Отримана формула для обчислення нормальних напружень незручна, тому що в неї входить радіус кривизни нейтрального шару.

У тих випадках, коли поперечний переріз кривого бруса має складну форму, радіус кривизни нейтрального шару визначають графічними способами. Наприклад, за способом А. С. Орліна поперечний переріз бруса перебудовується (фіг. Тут Е - модуль пружності матеріалу ременя; е - відносне подовження ременя; р-радіус кривизни нейтрального шару ременя; jmax - відстань від нейтральної осі до найбільш віддаленого волокна .

F - площа поперечного перерізу; р - радіус кривизни осі бруса; г - радіус кривизни нейтрального шару; і - відстань від центру кривизни бруса до точки, в якій визначається напруження.