А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Крива - пружність - насичений пар

Крива пружності насиченої пари закінчується, очевидно, в критичній точці, вище якої рідина вже існувати не може.

Крива пружності водяної пари. Крива пружності насиченої пари має величезне значення для вирішення різноманітних теоретичних завдань, з яких відзначимо тут теорію фракційної перегонки та обчислення хімічних рівноваг за допомогою теореми Hep не та (гл. АТ співіснують пар і лід-це крива пружності насиченої пари над льодом. На лінії ВО співіснують вода і лід - це лінія плавлення. на підставі (242) 51 - система на цих лініях мснова ріантна. Кожному довільно заданому тиску відповідає своя температура і навпаки. Наприклад при кожній температурі пружність насиченої пари над водою є строго визначеною величиною, допускає змін. Пересуваючись уздовж ліній, ми потрапляємо в. О, в якій співіснують одночасно три фази - вода, лід і пар.

Відкладаємо в системі координат р - t (рис. 12 - 39) над віссю температур криву пружності насиченої пари переганяється рідини, а під віссю температур - криву пружності насиченої водяної пари.

Наприклад, в разі рівноваги рідкої і газоподібної фаз над кривою фазового рівноваги знаходиться область рідкого стану, а під цією кривою - область газового стану; крива фазового рівноваги представляє в даному випадку є кривою пружності насиченої пари рідини.

Наприклад, в разі рівноваги рідкої і газоподібної фаз над кривою фазового рівноваги знаходиться область рідкого стану, а під цією кривою - область газового стану; крива фазового рівноваги є в даному випадку криву пружності насиченої пари рідини.

Фазова діаграма СО. | Крива пружності насиченої пари води. /- Критична точка. Наприклад, в разі рівноваги рідкої і газоподібної фаз (рис. 3.5) над кривою фазового рівноваги розташована область рідкого стану, а під кривою - область газового стану. Крива фазового рівноваги є в даному випадку криву пружності насиченої пари рідини.

Дуже важливим параметром, що істотно впливає на умови транспорту і зберігання зрідженого природного газу, є закон зміни пружності насичених парів по температурі. Для судини певної конструкції, для якої відомий коефіцієнт теплопередачі, крива пружності насичених парів може бути побудована цо часу.

Слід зазначити, що, користуючись методом проф. Кйреева, можна з достатньою точністю відновити криву пружності насиченої пари всього по одній точці. З огляду на те паралелізму, який існує між механізмом в'язкої течії і випаровування рідин, застосування цього методу до розрахунку в'язкості і тут-обіцяє цікаві перспективи.

Крива пружності пара води. З формул, наведених в § § 279 - 281 видно, що пружність насиченої пари дуже швидко зростає з температурою. Це видно також з рис. 72 на якому зображена крива пружності насиченої пари води. Справа дан в збільшеному вигляді ділянку цієї кривої від 0 до.

Крива пружності насиченої пари аміаку.

Кипіння однорідного (чистого) речовини відбувається при постійній температурі, що залежить від тиску. Зі зміною тиску змінюється і температура кипіння. Залежність температури кипіння від тиску кипіння (тиску фазового рівноваги) зображують кривою, званої кривої пружності насиченої пари.