А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Крива - заряд

Криві заряду і розряду конденсатора показані на фіг.

Криві заряду і розряду нікель-залізного акумулятора наведені на рис. III-3. При розряді свежезаряженних акумулятора його напруга спочатку швидко знижується до 132 - 135 В, а потім змінюється повільно. У перший період в реакції токоутворення бере участь Ni02 присутній в невеликій кількості на поверхні частинок активної речовини.

Крива заряду кадмиевого електрода має дві чітко виражені потенційні майданчики. Перша з них відповідає відновленню гідроксиду кадмію до металевого кадмію і мало відрізняється від стандартного потенціалу кадмію. З цієї ж причини майже весь зарядний струм витрачається на основний процес і лише незначна його частина - на виділення водню.

Зміна потенціалу нікелевого анода при заряді і розряді. Крива заряду позитивної пластини розташовується зна-ве вище розрядної кривої, так як заряд супроводжується електрохімічним окисленням закису нікелю до двоокису, в той час як при розряді потенціал відповідає окису нікелю.

Напрямок кривих заряду і розряду змінюється при зміні режиму роботи акумулятора.

Уже при розгляді кривих заряду і розряду можна було бачити, що час розряду акумулятора різко скорочується при збільшенні сили розрядного струму.

На малюнку 281 показані криві заряду і розряду позитивного, срібного електрода. В початку заряду при потенціалі 158 е по відношенню до допоміжного цинковому електроду утворюється оксид срібла, а потім при потенціалі е 188 в - окис срібла. При розряді окис срібла перетворюється в закис, яка потім перетворюється в металеве срібло. Заряд і розряд негативного електрода відбувається при потенціалах, близьких до стаціонарного. Виключно сприятливий перебіг зарядно-розрядних кривих призводить до дуже незначної зміни напруги на клемах Ц - З акумулятора навіть при значних щільності струму.

Графік заряду і розряду кислот -[IMAGE ]Зовнішній вигляд зккуиу-ного акумулятора ляторной батареї. На рис. 53 дані криві заряду і розряду кислотного аку тора. По кривій розряду видно, що, як тільки заряджений акумулятор відключається від зарядного пристрою, напруга на його затискачах швидко падає с 2 7 до 2 1 ст. При розряді акумулятора його напруга після 1 9 ст зменшується повільно а потім до 1 8 у - швидко. Розряджати акумулятор нижче напруги 175 - 1 8 у можна, щоб уникнути його псування.

Графік заряду і розряду кислотного акумулятора. | Зовнішній вигляд акумуляторної батареї. На рис. 53 дані криві заряду і розряду кислотного аку тора. При розряді акумулятора його напруга після 1 9 ст зменшується повільно, а потім до 1 8 е - швидко. Розряджати акумулятор нижче напруги 175 - 1 8 у можна, щоб уникнути його псування.

На рис. 49 показані криві заряду і розряду залізного електрода. На ньому чітко видні ділянки кривої, відповідні реакцій розряду в залізо-нікелевому елементі.

На рис. 34 наведені криві Заряду батареї акумуляторів від батареї ТЕ. Гібридна система поєднує переваги ТЕ - високу питому енергію та акумулятора - високу питому потужність.

Напруга на навантаженні визначається кривими заряду і розряду конденсатора. Струм через навантаження тече безперервно. Крива струму ia за формою аналогічна кривій напруги иа Форма кривої анодного струму ia відрізняється від форми кривої ia при роботі на чисто ктнвну навантаження г Врем протікання струму зменшується, а максимальне значення то. Максимальна зворотна напруга на діоді визначається так само, як і бреши роботі випрямляча на активне навантаження.

Вправа 320. Як залежність С, від напруги пояснює зміну нахилу кривих заряду затвора.

На рис. 137 наведені криві для двох різних режимів заряду і розряду дискових акумуляторів фірми ЕТАС, на рис. 138 - криві заряду і розряду акумулятора типу ЦНК-045. На рис. 140 наведені розрядні криві акумулятора фірми DEAC при різних режимах розряду і температурах.

Вид кривої р (т для. | Вплив щільності заряду на стійкість нормального горіння тротилу. Критерієм режиму нормального горіння служила незалежність кривої р (т) від довжини заряду - початкова ділянка цієї кривої для великого заряду повторює той, який дає досвід з малим зарядом; в відміну від цього при прискореному горінні крива великого заряду порівняно рано починає йти вище кривої нормального горіння.

Звіт повинен містити: короткий опис процесів -, що відбуваються в лужному акумуляторі при заряді і розряді; схему включення і короткий опис роботи; таблиці експериментальних даних по наведеній нижче формі; криві, побудовані окремо для кожного циклу: а) криві заряду і розряду; б) криві зміни потенціалів окремих електродів при заряді і розряді; технічну характеристику акумулятора за зразком, зазначеним в роботі 27; критичний розгляд отриманих результатів; і висновки.

Вплив ртуті. Кадмиево-залізна пластина має розрядний потенціал, близький до потенціалу залізного електрода. Крива заряду її лежить, однак, значно нижче, ніж залізного електрода.

Однак хід зарядних кривих для залізного і кадмиевого електродів різний. Крива заряду кадмиевого електрода має дві чітко виражені потенційні майданчики. водневе перенапруження на кадмії велике, тому перехід на водневу майданчик практично відбувається тільки після відновлення всього кадмію. На залізному електроді, хоча його рівноважний потенціал мало відрізняється від кадмію, співвідношення потенціалів виділення металу і водню інше: відновлення оксидів заліза відбувається з великим перенапруженням (близько 025 в на початку заряду); водневе перенапруження на залозі, навпаки, мало. Тому одночасно з відновленням заліза майже з самого початку заряду відбувається розряд іонів водню. В ході розряду частка струму, що витрачається на виділення водню, росте, а частка струму, що йде на відновлення заліза, падає.

Хід зарядних кривих для залізного і кадмиевого електродів різний. Крива заряду кадмиевого електрода має дві чітко виражені потенційні майданчики. Перша з них відповідає відновленню гідроксиду кадмію до металевого кадмію, що протікає при потенціалі, близькому до рівноважного значення. Другий майданчик відрізняється від першої на величину, приблизно рівну перенапруження виділення водню на кадмії. Тому виділення водню при заряді кадмиевого електрода починається лише в самому кінці заряду, після того як вся активна маса перетвориться в губчастий кадмій.

Хід зарядних - кривих для залізного і кадмиевого електродів різний. Крива заряду кадмиевого електрода має дві чітко виражені потенційні майданчики. Перша з них відповідає відновленню гідроксиду кадмію до металевого кадмію, що протікає при потенціалі, близькому до рівноважного значення. Другий майданчик відрізняється від першої на величину, приблизно рівну перенапруження виділення водню на кадмії. Тому виділення водню при заряді кадмиевого електрода починається лише в самому кінці заряду, після того як вся активна маса перетвориться в губчастий кадмій.

На рис. 51 представлені криві заряду і розряду залізо-нікелевого акумулятора.

Криві зміни в часі повних зарядів фазових проводів моделі лінії, побудовані по осцилограмами зарядів антен. На цьому ж графіку пунктиром нанесені вольт-кулон-ші характеристики при цьому ж напрузі за даними вимірів за допомогою антен. Ці характеристики отримані за кривими зарядів (рис. 6 - 4) і фазових напруг, які осціллографіровалісь для цієї мети синхронно.

Розрядні криві батареї нікель-кадмієвих акумуляторів (1 - 6 і. На рис. 44 наведено розрядні криві батареї з 24 паливних елементів і батареї з 13 нікель-кадмієвих акумуляторів. При великих навантаженнях підключаються батареї акумуляторів, при малих навантаженнях акумулятори заряджаються від батареї паливних елементів. На рис. 45 наведено криві заряду батареї акумуляторів від батареї паливних елементів.

Далі акумулятори, з'єднані послідовно, розряджаються до 1 8 у при силі розрядного струму 20 а для елементів ємністю 60 а-ч. Із загальної кількості акумуляторів для наступних випробувань відбираються тільки ті, для яких криві зміни напруги окремих електроднихпотенціалів і окремих ват-годин під час розряду виявляються однаковими. Ці акумулятори знову заряджаються в послідовному з'єднанні, причому криві заряду також повинні збігатися. Акумулятори, що дають однакові криві заряду і розряду, виділяються для випробування сепараторів.

Далі акумулятори, з'єднані послідовно, розряджаються до 1 8 у при силі розрядного струму 20 а для елементів ємністю 60 а-ч. Із загальної кількості акумуляторів для подальших випробувань відбираються тільки ті, для яких криві зміни напруги окремих електроднихпотенціалів і окремих ват-годин під час розряду виявляються однаковими. Ці акумулятори знову заряджаються в послідовному з'єднанні, причому криві заряду також повинні збігатися. Акумулятори, що дають однакові криві заряду і розряду, виділяються для випробування сепараторів.

Стилізована форма вольт-Куло-нової характеристики коронирующим лінії. Так як, віддаляючись від осі проводу, заряд втрачає свій потенціал, то при наявності корони загальний заряд при даному напрузі U повинен бути більше, ніж в разі, коли весь заряд зосереджений на дроті. Тому після моменту запалювання корони крива сумарного заряду піде вище синусоїди прикладеної напруги, як це показано пунктиром на рис. 8 - 5 а. Після згасання корони заряд в об'ємі залишається практично незмінним, в момент U він починає зменшуватися, а в момент /е змінює знак на протилежний. Зміна заряду в часі при наявності корони робиться несинусоїдальними, максимальне значення заряду збільшується і криві заряду і напруги не співпадають по фазі. Завдяки цьому в лінії з'являються вищі гармоніки струму, збільшується ефективна ємність лінії і виникають втрати енергії.