А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найбідніше середнє селянство

Найбідніше і середнє селянство прагнуло вивільнитися з-під будь-якого гніту і експлуатації, отримати земельний наділ, необхідний для ведення господарства.

Беручи до уваги необхідність міцного і тривалого угоди пролетаріату з біднішим і середнім селянством і ту обставину, що політична темрява, загальна неосвіченість і низький рівень сільськогосподарських знань в селі є глибоким і серйозним перешкодою і в той же час засуджують найбідніше п середнє селянство на злидні і відсталість, - Комуністична партія не може не поставитися з найсерйознішим увагою до освіти села в широкому сенсі слова.

Беручи до уваги необхідність міцного і тривалого угоди пролетаріату з біднішим і середнім селянством і ту обставину, що політична темрява, загальна неосвіченість і низький рівень сільськогосподарських знань в селі є глибоким і серйозним перешкодою і в той же час засуджують найбідніше і середнє селянство на злидні і відсталість-комуністична партія не може не поставитися з найсерйознішим увагою до освіти села в широкому сенсі слова.

Ленін головує па засіданні Ради Робітничо-Селянської Оборони; підписує проекти декрету про проведення мобілізації найбіднішого і середнього селянства в запасні частини, постанови про вилучення губвоен-комами всіх предметів військового постачання з усіх складів РРФСР. Обговорюються також питання про затвердження комісії для обстеження запасів палива Морського відомства; про призначення комісії з розслідування причин здачі Вільно та інші.

Правильне рішення центральних проблем п'ятирічного плану обумовлює таке зростання народного доходу і його розподілу, яке забезпечує зростання добробуту робітничого класу, найбіднішого і середнього селянства при збереженні максимально-можливого темпу розвитку всього народного господарства. 
Правильне рішення центральних проблем п'ятирічного плану обумовлює таке зростання народного доходу і його розподіл, яке забезпечує зростання добробуту робітничого класу, найбіднішого і середнього селянства, при збереженні максимально - можливого темпу розвитку всього народного господарства.

Правильне рішення центральних проблем п'ятирічного плану обумовлює таке зростання народного до-коду і його розподілу, яке забезпечує зростання добробуту робітничого класу, найбіднішого і середнього селянства при збереженні максимально-можливого темпу розвитку всього народного господарства.

Правильне рішення центральних проблем п'ятирічного плану обумовлює таке зростання народного доходу і його розподіл, яке забезпечує зростання добробуту робітничого класу, найбіднішого і середнього селянства, при збереженні максимально-можливого темпу розвитку всього народного господарства.

Поради об'єднують в своїх рядах десятки мільйонів трудящих і повинні прагнути до того, щоб об'єднати в своїх лавах весь робітничий клас і все бідніше і середнє селянство.

Поради об'єднують в своїх рядах десятки мільйонів трудящих і повинні прагнути до того, щоб об'єднати в своїх лавах весь робітничий клас і все бідніше і середнє селянство.

Якщо справжня розруха не дозволяє провести ці заходи негайно і повністю, то на обов'язки місцевих радянської влади лежить вишукувати різноманітні шляхи до надання найбіднішому і середнього селянства всілякої реальної допомоги, яка підтримала б його в справжній важкий момент. Партія вважає за потрібне асигнувати для цього великий державний фонд.

Торкнувшись далі черговий завдання - перевиборів волосних і сільських Рад, - товариш Ленін підкреслив, що всі труднощі самостійної організації трудящих з самого низу будуть подолані при свідомості що влада повинна спиратися на робочих, найбідніше і середнє селянство, яке, на думку Володимира Ілліча, нам не ворог, а лише коливається і з зміцненням Радянської влади перейде на нашу сторону.

Беручи до уваги необхідність міцного і тривалого угоди пролетаріату з біднішим і середнім селянством і ту обставину, що політична темрява, загальна неосвіченість і низький рівень сільськогосподарських знань в селі є глибоким і серйозною перешкодою і в той же час засуджують найбідніше і середнє селянство на злидні і відсталість-комуністична партія не може не поставитися з найсерйознішим увагою до освіти села в широкому сенсі слова.

Виходячи з нагальної необхідності всебічного розвитку і зміцнення сельского1 господарства, підняття його продуктивності і збереження господарської стійкості малопотужного селянства, конференція визнає найважливішим завданням партійної роботи в селі-будівництво сільськогосподарської кооперації, розвиток її мережі та перетворення з Організації, об'єднуючою переважно заможні верстви села, в організацію, що охоплює маси найбіднішого і середнього селянства.

Виходячи з нагальної необхідності всебічного розвитку і зміцнення сільського господарства, підняття його продуктивності і збереження господарської стійкості малопотужного селянства, конференція визнає найважливішим завданням партійної роботи в селі - будівництво сільськогосподарської кооперації, розвиток її мережі та перетворення з організації, об'єднуючою переважно заможні верстви села, в організацію, що охоплює маси найбіднішого і середнього селянства.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, напрямок державної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика цін на сільськогосподарську і промислову продукцію-все це, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля. Це створює базу для загального підйому культурного життя села, зростання освітньої і культурної роботи, поширення агрономічних і технічних знань серед маси сільського населення.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, напрямок державної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика цін на сільськогосподарську і промислову продукцію-все це -, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля. Це створює базу для загального підйому культурного життя села, зростання освітньої і культурної роботи, поширення агрономічних і технічних знань серед маси сільського населення.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, направлення дер-жавної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика цін на сільськогосподарську і промислову продукцію - все це, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля. Це створює базу для загального підйому культурного життя села, зростання освітньої і культурної роботи, поширення агрономічних і технічних знань серед маси сільського населення.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, напрямок державної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика цін на сільськогосподарську і промислову продукцію - все це, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, напрямок державної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика ціп на сільськогосподарську і промислову продукцію - все це, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля. Це створює базу для загального підйому культурного життя села, зростання освітньої п культурної роботи, поширення агрономічних і технічних знань серед маси сільського населення. Зближення рівня життя міста і села прокладає шляху до усунення створеного капіталізмом розриву між ними і зміцнює союз робітничого класу і селянства, залучаючи останнім на соціалістичний шлях розвитку і залучаючи до активної участі в соціалістичному будівництві в цілому.

Розвиток сільського господарства шляхом його механізації та інтенсифікації, переклад його на більш високі технічні та соціальні форми господарювання, кооперування селянського населення, напрямок державної та кредитної допомоги виключно бедняцким і середняцьким господарствам і правильна політика цін на сільськогосподарську і промислову продукцію - все це, збільшуючи доходи селянського господарства, забезпечує постійне підвищення матеріального і культурного рівня життя найбіднішого і середнього селянства при рішучому обмеженні експлуататорських тенденцій куркуля. Це створює базу для загального підйому культурного життя села, зростання освітньої і культурної роботи, поширення агрономічних і технічних знань серед маси сільського населення. Зближення рівня життя міста і села прокладає шляху до усунення створеного капіталізмом розриву між ними і зміцнює союз робітничого класу і селянства, залучаючи останнім на соціалістичний шлях розвитку і залучаючи до активної участі в соціалістичному будівництві в цілому.

Після повернення Зразком додому місцева газета Известия Весьєгонського Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 18 січня 1919 року опублікувала статтю про прийом його Леніним йод заголовком В гостях у товариша Леніна. У ній Образцов розповів, що бесіда з Леніним була присвячена головним чином політиці Комуністичної партії і Радянської влади але відношенню до найбіднішому і середнього селянства.