А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кредитоспроможність

Кредитоспроможність наша в довгостроковому плані ні у кого в світі не викликає сумніву. А наші труднощі з оплатою кредитів викликані тимчасовим явищем - кризою ліквідності.

Кредитоспроможність - такий стан фінансового становища підприємства, яке дозволяє отримати кредит і своєчасно його повернути. При оцінці кредитоспроможності беруться до уваги кредитна історія і репутація позичальника, наявність і склад його майна, стан економічної і ринкової кон'юнктури, стійкість фінансового стану та інші показники діяльності підприємства. В даний час кредитоспроможність позичальників визначається за системою певних показників, які розраховуються за даними балансу. До числа таких показників відносяться: ліквідність балансу, платоспроможність підприємства, фінансова стійкість і ділова активність.

Кредитоспроможність - це термін, який використовується для визначення здатності позичальника відповісти за своїми фінансовими зобов'язаннями.

Кредитоспроможність - такий стан фінансового становища підприємства, яке дозволяє отримати кредит і своєчасно його повернути. При оцінці кредитоспроможності беруться до уваги кредитна історія і репутація позичальника, наявність і склад його майна, стан економічної і ринкової кон'юнктури, стійкість фінансового стану та інші показники діяльності підприємства. В даний час кредитоспроможність позичальників визначається за системою певних показників, які розраховуються за даними балансу. До числа таких показників відносяться: ліквідність балансу, платоспроможність підприємства, фінансова стійкість і ділова активність.

Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності по акціонерному товариству. Кредитоспроможність характеризує склалося фінансовий стан клієнта, яке дає можливість банку зробити правильний висновок про ефективність його роботи, здатності погасити кредит (включаючи і відсотки по ньому) в встановлені кредитним договором терміни. Переміщення грошового капіталу від кредитора до позичальника являє собою юридичну угоду.

Кредитоспроможність, платоспроможність, ліквідність - поняття, близькі та взаємопов'язані між собою.

Кредитоспроможність - це можливість, наявна у підприємства для своєчасного погашення кредитів. Слід врахувати, що кредитоспроможність - це не тільки наявність у підприємства можливості повернути кредит, але й сплатити відсотки за нього.

Кредитоспроможність свідчить про потенціал підприємства у своєчасному поверненні кредитів з відсотками при збереженні сприятливого для фірми динаміки прибутку. Безперечно, що тільки зростання прибутку забезпечує фінансову основу самофінансування ринкової діяльності фірми, здійснення її розширеного відтворення. Завдяки прибутку виконуються також зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими підприємствами та організаціями.

Кредитоспроможність характеризує акуратність підприємства при розрахунках за раніше отриманими кредитами, поточний фінансовий стан і можливість при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел. Банк, перш ніж надати кредит, визначає ступінь ризику і розмір кредиту, який може бути виданий.

Кредитоспроможність - система умов, що визначають здатність підприємства залучити кредит в різних формах, виконуючи всі пов'язані з ним фінансові зобов'язання в повному обсязі і в передбачені терміни.

Юридична кредитоспроможність означає правоспособен-но'ть позичальника підписувати кредитну угоду, що має юридичну силу. Фінансової кредитоспроможністю мають підприємства, здатні протягом обумовленого терміну обслужити отриманий кредит, тобто повністю його повернути і заплатити за нього відсотки.

Кредитоспроможність позичальника оцінюється показниками рентабельності, коефіцієнтами покриття процентних платежів, коефіцієнтами ліквідності.

Кредитоспроможність облігацій оцінюється незалежними агентствами шляхом присвоєння певного класу, який коливається від А до D. Оцінки даються з точки зору можливого невиконання зобов'язань.

Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулий період чи на якусь дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу. ступінь неплатоспроможності в минулому є одним з формалізованих показників, на які спираються при оцінці кредитоспроможності клієнта. Якщо позичальник має прострочену заборгованість, а баланс ліквідний і розмір власного капіталу достатній, то разова затримка платежів банку в минулому не є підставою для висновку про некредитоспроможності клієнта. Кредитоспроможні клієнти не допускають тривалих неплатежів банку, постачальникам, бюджету.

кредитоспроможність абонентів, що обслуговуються по негайної системі, контролюється по службовим лініях між міжміськими комутаторами негайної системи і комутаторами контролю кредитоспроможності.

Кредитоспроможність країн визначається на підставі опитування фахівців з 100 провідних банків світу.

Оцінена кредитоспроможність муніципалітету підвищується корпорацією Standard & Poors після видачі страхового поліса.

Доходи і витрати фізичної особи-позичальника. кредитоспроможність потенційного позичальника оцінюється банком як хороша, якщо сума з обслуговування боргу складає 60% і менше.

Кредитоспроможність дрібних підприємств може оцінюватися таким же чином, як і здатність до погашення боргу у великих і середніх позичальників - на основі фінансових коефіцієнтів кредитоспроможності, аналізу грошового потоку і оцінки ділового ризику.

Кредитоспроможність відкрито реалізованих боргових зобов'язань інвестори часто оцінюють на основі оцінки цих зобов'язань інвестиційними агентствами. Основними такими агентствами є Moody Investors Service і Standard & Poor. При випуску корпорацією нових облігацій емітент звертається в агентство для оцінки облігацій, встановлення їх рейтингу і умов поновлення цього рейтингу протягом всього терміну існування облігацій, аж до їх погашення. За ці послуги емітент виплачує агентству комісійні. Крім цього, агентство стягує з емітента плату за опублікування інформації про рейтинг облігацій.

Однак кредитоспроможність не є єдиним чинником оцінки ризику і ступеня привабливості клієнта. Клієнт може не користуватися кредитом, але банк може активно обслуговувати його депозитні, валютні, розрахункові операції, операції з цінними паперами, що також приносить банку чималу вигоду. Тому не дивно, що деякі банки практикують складання шкали класності клієнта, привласнюючи йому (як готелі) певну кількість зірок в залежності від ступеня зацікавленості в ньому. Зберігаючи такого клієнта в орбіті свого обслуговування, банк може надавати йому деякі пільги в процесі здійснення платежів.

Аналізувати кредитоспроможність Позичальника, платоспроможність гаранта (поручителя), перевіряти на місці у Позичальника його фінансове становище, стан бухобліку та інші питання, пов'язані з кредитуванням.

Від кредитоспроможності позичальника залежить його здатність погашати борги в найближчій перспективі. рівень кредитоспроможності клієнта визначає ступінь індивідуального ризику банку з видачі конкретної позики конкретному позичальнику.

Перевірка кредитоспроможності включає в себе перевірку статутних документів підприємства, його фінансової звітності за певний період, внутрішні матеріали про його господарської діяльності, бізнес-план на термін дії кредиту.

Ризик кредитоспроможності пов'язаний з небезпекою невиконання договірних зобов'язань по оплаті відкритої валютної позиції внаслідок вільних або невільних дій другої сторони.

Ризик кредитоспроможності для валют, що торгуються на організованих ринках, мінімізують забезпеченням кредитоспроможності клієнтів. Комерційні та інвестиційні банки, торгові компанії і клієнти банків повинні ретельно відслідковувати фінансову спроможність своїх партнерів. Поряд з ринковою вартістю валютних портфелів учасники угод, щоб уникнути ризику, повинні оцінювати також і їх потеціальную вартість. Останнє можна виконати, провівши імовірнісний прогноз на весь час дії відкритих позицій.

Ризик кредитоспроможності пов'язаний з можливістю того, що відкрита валютна позиція може бути не оплачена відповідно до договірних зобов'язань з огляду на вільних або невільних дій другої сторони. При цьому трейдери з будь-якими обсягами можуть не турбуватися щодо кредитоспроможності партнерів.

Ризик кредитоспроможності для валют, що торгуються на організованих ринках, слід мінімізувати забезпеченням кредитоспроможності клієнтів. Комерційні та інвестиційні банки, торгові компанії і клієнти банків повинні мати кредитні лінії один з одним для того, щоб торгувати. Навіть при наявності кредитних ліній необхідно ретельно відслідковувати фінансову спроможність партнерів. Поряд з ринковою вартістю валютних портфелів учасники угод, щоб уникнути ризику, повинні оцінювати також і потенційну вартість. Останнє можна виконати, провівши імовірнісний аналіз на весь час дії відкритих позицій. Для тих же цілей використовується netting - процес, що дозволяє партнерам відкривати один з одним тільки нетто - позиції немає від угоди до угоди, але на кінець дня, через єдину угоду. При наявності ознак труднощів з розрахунками у одного з банків, група великих банків може надати йому короткочасну підтримку із загального резервного фонду.

Показники кредитоспроможності свідчать про те, що компанія може вільно розплатитися за своїми позиковими коштами. Прибуток до виплати відсотків і податків в 16 8 рази перевищує необхідні виплати%% по кредитах і майже в 4 рази вище, ніж загальні виплати з обслуговування боргу.

Аналіз кредитоспроможності дозволяє банку своєчасно втрутитися в справи боржника, вберегти його від банкрутства, а при неможливості цього - оперативно припинити кредитування такого позичальника.

Аналіз кредитоспроможності (оцінка ліміту кредитних ризиків на позичальника) і встановлення рейтингу позичальника проводиться кожним банком за власними методиками.

Контроль кредитоспроможності кожного виду замовлень (авансових, кредитних, за разовими талонами) вимагає раз-особистої витрати часу.

Нормативи кредитоспроможності (credit standard) - мінімальна характеристика кредитної заявки, яку приймає фірма.

Оцінка кредитоспроможності позичальника - досить розроблена тема, і існує безліч методик оцінки кредитоспроможності як в Росії, так і за кордоном. кожна методика має свою особливість і може бути використана в конкретному випадку. Множинність методик визначається і національними особливостями, і конкретними ситуаціями, і просто суб'єктивними особливостями, освіченістю осіб, які проводять оцінку. Поняття і оцінка кредитоспроможності позичальника прийшли в нашу практику не так давно, а саме в кінці 1980 - х років, і, звичайно, ми в своїх оцінках спираємося насамперед на зарубіжний досвід, де це питання більш повно вивчений і розроблений.

Аналізом кредитоспроможності клієнтів - одним з найважливіших елементів банківського маркетингу - займається кредитний відділ банку. У його завдання входять збір, обробка та аналіз інформації про поточному та перспективному фінансовому стані позичальника.

Рівень кредитоспроможності клієнта свідчить про ступінь індивідуального (приватного) ризику банку, пов'язаного з видачею конкретної позички конкретному позичальникові.

Клас кредитоспроможності клієнта визначають на базі основних показників і коректують з урахуванням додаткових показників.

Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з ним кредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, здатні привести до непогашення виданого банком позики в обумовлений термін, і оцінити ймовірність своєчасного повернення позики.

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи заснована на співвідношенні якої просять позички і його особистого доходу, загальній оцінці фінансового становища позичальника і вартості його майна, складу сім'ї, особистісних характеристиках, вивченні кредитної історії.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'еета розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і його повернення в строк.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і його повернення в строк. Кредитоспроможність позичальника характеризується його акуратністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, поточним фінансовим станом і можливістю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел. Банк, перш ніж надати кредит, визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміються наявність у нього передумов для одержання кредиту і здатність повернути його в строк. Кредитоспроможність позичальника характеризується його акуратністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточним фінансовим станом і перспективами зміни, здатністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел.

Під кредитоспроможністю господарюючого суб'єкта розуміються наявність у нього передумов для одержання кредиту і здатність повернути його в строк.

Звіт-розслідування про кредитоспроможність, який передбачає розпитування друзів і сусідів здобувача, також може бути джерелом важливої інформації. Письмове повідомлення потрібно послати здобувачеві протягом трьох днів після відправлення запиту про звіт. Крім того, кандидат повинен бути проінформований про своє право вимагати розголошення джерел відомостей і отримати письмове повідомлення про права.

Щоб підтвердити кредитоспроможність фірми, необхідно представити передбачуваному зарубіжному партнеру відомість прибутків і збитків, а також балансовий звіт фірми за поточний рік (прогноз) і за 2 - 3 попередніх роки. Ціле в тому, що зарубіжні корпорації зобов'язані публікувати подібні документи, тому бухгалтерський звіт фірми не може бути конфіденційним.

Щоб підтвердити кредитоспроможність фірми, необхідно представити передбачуваному зарубіжному партнеру відомість прибутків і збитків, а також балансовий звіт фірми за поточний рік (прогноз) і за 2 - 3 попередніх роки. Справа в тому, що зарубіжні корпорації зобов'язані публікувати подібні документи, тому бухгалтерський звіт фірми не може бути конфіденційним.

Фактор-компанія оцінює кредитоспроможність наявних і потенційних боржників свого клієнта і заздалегідь встановлює граничний розмір авансу. Дебітори отримують копії рахунків за вирахуванням дисконту і комісійних. Факторингова компанія отримує комісійні і позичковий відсоток з щоденного залишку виплаченого клієнтові авансу проти неікассйрованних засобів.

При аналізі кредитоспроможності використовують цілий ряд показників, найбільш важливі з яких - норма прибутку на вкладений капітал і ліквідність.