А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кредитор - суспільство

Кредитори товариства мають право протягом 30 днів з дати направлення ним повідомлення або з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Кредитори суспільства протягом 30 днів з дати направлення ним повідомлення або протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про прийняття рішення має право в письмовій формі вимагати дострокового припинення або виконання його зобов'язань і відшкодування їм збитків.

Зменшення допускається після повідомлення всіх кредиторів товариства в порядку, визначеному Законом про акціонерні товариства.

При ліквідації товариства власники облігацій як кредитори товариства одержують відшкодування в першу чергу. Особливу роль відіграють конвертовані облігації, власники яких мають право обміняти їх на акції. Випускаються також облігації, за якими відсоток виплат залежить від розміру виплачується дивіденду.

Статутний капітал покликаний гарантувати інтереси акціонерів і кредиторів товариства, тому якщо вартість активів товариства стає нижче його статутного капіталу, то товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал. Якщо при цьому статутний капітал стане менше мінімально допустимої величини, товариство зобов'язане прийняти рішення про свою ліквідацію.

Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє дебіторів і кредиторів Товариства, розраховується з кредиторами і забезпечує повернення заборгованостей від дебіторів та ін.

Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє дебіторів і кредиторів Товариства, розраховується з кредиторами і забезпечує повернення заборгованостей від дебіторів та ін.

Зменшення статутного капіталу можливе лише після повідомлення про це кредиторів Товариства.

Зменшення статутного капіталу АТ може бути здійснено лише після повідомлення всіх кредиторів суспільства. Письмове повідомлення кредиторів проводиться в строк не пізніше 30 днів з моменту прийняття рішення загальними зборами. Кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків від зменшення статутного капіталу.

При прийнятті Товариством рішення про його реорганізації про це повинні бути повідомлені кредитори Товариства.

Однак на розмір зобов'язань акціонерного товариства перед власниками облігацій (іншими словами, перед кредиторами товариства) ринкова ціна облігацій не робить ніякого впливу. Погашаються облігації за їх номінальною вартістю з виплатою обумовлених відсотків у порядку та строки, встановлені в рішенні про випуск облігацій.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення свого статутного капіталу товариство зобов'язане письмово повідомити кредиторів товариства про зменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі, а також опублікувати в друкованому виданні, призначеному для публікації даних про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства мають право протягом 30 днів з дати направлення ним повідомлення або протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Товариство зберігає документи за місцем знаходження його виконавчого органу або в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів товариства та інших зацікавлених осіб.

Вартість чистих активів повинна відповідати розміру статутного капіталу акціонерного товариства або перевищувати цей розмір, оскільки в цьому полягає одна з гарантій забезпечення інтересів кредиторів товариства. Закон про АТ уточнює, що в даному випадку зменшення статутного капіталу здійснюється до величини, що не перевищує вартості чистих активів акціонерного товариства.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) складається з вартості вкладів його учасників, він визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси кредиторів товариства. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

Товариство зберігає документи, передбачені пунктом 1 цієї статті, за місцем знаходження його виконавчого органу або в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів товариства та інших зацікавлених осіб.

Протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про зменшення свого статутного капіталу товариство зобов'язане письмово повідомити про зменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі всіх відомих йому кредиторів товариства, а також опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства мають право протягом тридцяти днів з дати направлення ним повідомлення або протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

У разі прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства останнє набуває акції на свій баланс, то рішення приймається, коли статутом передбачена така можливість і про це повідомлені кредитори товариства.

Не пізніше тридцяти днів з дати прийняття рішення про реорганізацію товариства, а при реорганізації товариства у формі злиття або приєднання з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів товариства і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрації юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства протягом тридцяти днів з дати направлення їм повідомлень або протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення має право письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення свого статутного капіталу товариство зобов'язане письмово повідомити кредиторів товариства про зменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі, а також опублікувати в друкованому виданні, призначеному для публікації даних про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства мають право протягом 30 днів з дати направлення ним повідомлення або протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про зменшення свого статутного капіталу товариство зобов'язане письмово повідомити про зменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі всіх відомих йому кредиторів товариства, а також опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства мають право протягом тридцяти днів з дати направлення ним повідомлення або протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Не пізніше тридцяти днів з дати прийняття рішення про реорганізацію товариства, а при реорганізації товариства у формі злиття або приєднання з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів товариства і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення. При цьому кредитори товариства протягом тридцяти днів з дати направлення їм повідомлень або протягом тридцяти днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення має право письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про зменшення свого статутного капіталу товариство зобов'язане письмово повідомити кредиторів товариства про зменшення статутного капіталу товариства та про його новому розмірі, а також опублікувати в друкованому виданні, призначеному для публікації даних про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішенні. При цьому кредитори товариства мають право в Протягом 30 днів з дати направлення ним повідомлення або протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про прийняте рішення письмово вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Зменшення У.к.а.о. допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному Законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Зменшення допускається тільки після повідомлення про це кредиторів Товариства.

Розміщувані товариством акції діляться на два види: звичайні і підтвердити їх права на акції. Розподіл всіх акцій акціонерного товариства між засновниками до моменту реєстрації товариства є обов'язковою умовою його реєстрації як юридичної особи.

Розміщувані товариством акції діляться на два види: звичайні і привілейовані. Граничний розмір вартості всіх випущених привілейованих акцій по відношенню до статутного капіталу (25%) введено в інтересах як кредиторів товариства, так і самих акціонерів - власників звичайних акцій. Передача виражених в акції прав не вимагає згоди акціонерного товариства. Однак суспільство слід повідомити про що відбулася переуступку. Воно повинно зробити відповідні зміни в реєстрі акціонерів. На вимогу власника акцій держатель реєстру зобов'язаний підтвердити їх права на акції. Розподіл всіх акцій акціонерного товариства між засновниками до моменту реєстрації товариства є обов'язковою умовою його реєстрації як юридичної особи.

Статутний капітал акціонерних товариств фактично може складатися з декількох компонентів. Зокрема, протягом першого року діяльності товариства з обмеженою відповідальністю до 50% статутного капіталу може бути не оплачено його учасниками, при цьому заборгованість засновників (акціонерів) по доведенню статутного капіталу до встановленої величини відбивається в активі балансу за статтею Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу; в цій частині статутний капітал навряд чи може розглядатися як гарантія інтересів кредиторів товариства.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному Законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

Зменшення статутного капіталу АТ допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному Законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу АТ шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, визначеному законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Стаття, що майже із дзеркальною точністю повторює положення ст. 36 Закону про АТ, тільки проектуючи їх на цінні папери товариства. Хоча в статті прямо не встановлено нижню межу вартості цінних паперів при їх розміщенні, але очевидно, що він не може бути нижчою за номінальну вартість акцій, в які конвертуються ці цінні папери. Згідно ст. 25 Закону про АТ, з номінальною вартістю акцій складається розмір статутного капіталу акціонерного товариства, який служить мінімальною гарантією інтересів кредиторів товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки, розміри яких визначені установчими документами. Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості внесених ними вкладів. Число учасників ТОВ не повинно перевищувати межу, встановлену законом для товариств з обмеженою відповідальністю. В іншому випадку воно підлягає перетворенню протягом року в акціонерне товариство або ліквідації. Статутний капітал ТОВ складається з вартості вкладів його учасників і визначається мінімальним розміром майна, що гарантує інтереси кредиторів товариства. Капітал товариства не може бути менше суми, визначеної законом про товариства з обмеженою відповідальністю. Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам учасників ТОВ. Одноосібний орган управління суспільством може бути обраний також і не з числа його учасників. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані їм на рішення виконавчого органу товариства.