А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кратність - перевантаження

Кратність перевантаження визначається як відношення струму перевантаження до току, довго допустимому при фактично наявних температурі і тиску охолоджувальної середовища.

Кратність відключається перевантаження 275 або більше знімається гасінням поля генератора зі збереженням глухого з'єднання якірного ланцюга.

Загальний вигляд сухого трансформатора потужністю 560 ква при напрузі 6/0 4 кв (вид з боку дошки затискачів. Допустимий час і кратність перевантажень для трансформаторів цього типу визначають за спеціальними кривим, що значно відрізняється від аналогічних кривих для масляних трансформаторів.

Допустимий час і кратність перевантажень для трансформаторів цього типу визначаються за спеціальними кривим, наведеними на рис. 345 і значно відрізняється від аналогічних кривих для масляних трансформаторів. Сухі трансформатори не можуть працювати в електричних установках, пов'язаних з повітряними мережами.

Таким чином, кратність перевантажень є одним з натуральних показників, що характеризують технічний рівень організації перевантажувальних робіт при тому чи іншому варіанті механізації.

З огляду на, що кратність перевантаження менше, ніж в раніше розглянутому випадку п що струм перевантаження протікає в зворотному напрямку, внаслідок чого стрілка мікроамперметра не встигає отримати більшу швидкість до удару об упор-обмежувач, захист для даного випадку не передбачено.
 Допустимий час і кратність перевантажень для трансформаторів цього типу визначаються за спеціальними кривим, наведеними на рис. 345 і значно відрізняється від аналогічних кривих для масляних трансформаторів. Сухі трансформатори не можуть працювати в електричних установках, пов'язаних з повітряними мережами.

Загальний вигляд сухого трансформатора потужністю 560 ква при напрузі 6/0 4 кв (вид з боку дошки затискачів. Допустимий час і кратність перевантажень для трансформаторів цього типу визначають за спеціальними кривим, що значно відрізняється від аналогічних кривих для масляних трансформаторів.

Горизонтальна пряма, відповідна отриманої кратності перевантаження, повинна перетинати характеристику спрацьовування короткозамикача раніше, ніж криві перевантажувальної здатності вентиля і запобіжника.

Для двигунів з регулюванням швидкості обертання тюлем вгору повинні бути відомі кратності перевантаження при максимальній швидкості обертання.
 Оскільки допустимий час АгрЄво, а також аппроксимирующие коефіцієнти залежать від кратності перевантаження і невідомі заздалегідь, рішення задачі доцільно шукати в аналітичному вигляді, не застосовуючи техніку апроксимації.

Допустимі тривалості короткочасних перевантажень і правильність дії захистів в таких випадках зберігаються до кратності перевантажень по відношенню до номінальних струмів не нижче 1 4 - -1 3 оскільки процеси нагрівання міді обмоток при цьому ще мають адіабатичний характер і практично не залежать від умов охолодження обмоток. Зі збільшенням тривалості перевантажень при менших кратностях погіршення охолоджуючих властивостей газу виявляється вже досить суттєво. Тому для машин з непрямим і безпосереднім водневим охолодженням обмоток при виникненні перевантажень під час їх роботи зі зниженим тиском водню або на повітрі наведені в таблицях допустимі тривалості короткочасних перевантажень кратністю менше 1 4 можуть бути використані при перевантаженнях, чисельно рівних зазначеним, але віднесених відповідно до тривало припустимим струмів статора і ротора при даних параметрах охолоджуючого газу.

Здатність навантаження цих трансформаторів нижче, ніж масляних; для визначення допустимого часу і кратності перевантаження для цього типу трансформаторів є спеціальні криві, що відрізняються від кривих для масляних трансформаторів. Випробувальна напруга для трансформаторів типу ТС нижче, ніж для масляних (див. Табл. П-8 додатки II), і ці трансформатори не можуть працювати в установках, пов'язаних з повітряними мережами.

Струм, кілька перевищує номінальний, апарат витримує необмежено тривалий час; зі збільшенням кратності перевантаження зменшується час спрацьовування захисту, яке може стати вельми малим; відсічення спрацьовує практично миттєво. Апарати захисту одного типу мають деякий розкид характеристик, відповідний площі, заштрихованої на малюнку.

ці реле мають так звану залежну характеристику спрацьовування, при якій час спрацьовування реле залежить від кратності перевантаження.

Додатковими параметрами модулів в залежності від конкретного типу приводу можуть бути момент на валу електродвигуна, кратність перевантаження по моменту, номінальний тиск рідини, діаметр поршня.

Залежність температурного режиму труби в часі від положення її на стенді і ступеня ущільнення кінців. Однак зона частот займання горизонтально розташованих труб з відкритими кінцями (рис. 3.3) з ростом кратності перевантаження розширюється в порівнянні з вертикально розташованими трубами.

Потім, приймаючи швидкість наростання струму незмінною, знаходять струм в момент спрацьовування короткозамикача і по ньому визначають кратність перевантаження вентилів.

Допустимі тривалості перевантажень обмоток по струму, мив. Обмотки з безпосереднім водяним охолодженням мають більшу перевантажувальну здатність у порівнянні з обмотками з непрямим повітряним охолодженням при малих кратностях перевантажень, але через високу номінальної щільності струму допускають меншу тривалість перевантажень великої кратності.

Залежності теплових втрат при температурі навколишнього повітря 0 і 40 С і температурах дроти визначають для 7080 і 90 С, що відповідає кратності перевантаження 125 - 2 0 номінальних значень.

Так як потужні синхронні машини з форсованим охолодженням допускають лише щодо невелику тривалість перевантаження по струмів статора, то їх УАРВ доповнюються пристроями автоматичного розвантаження з залежною від кратності перевантаження витримкою часу.

Шкала нереверсивними двигунів постійного струму. Дані цих двигунів такі: 3X4000 /2700 кет, 250/500 //600 об /хв, 15 6 Т - м, 750 в, кратність робочих перевантажень 2 5 діаметр якоря 2500 мм, довжина якоря 450 мм.

Зазначені двигуни призначені для приводу кранових механізмів та інших агрегатів, робота яких характеризується короткочасним і повторно-короткочасним режимами і великими (в 2 3 - 3 2 рази) кратностями перевантажень.

На рис. 1513 наведено залежності часу нагріву первинних обмоток трансформаторів струму ТФНД-35-2000 /5 (рис. 1513 а) і ТФНД-110-1000 /5 (рис. 15136) до гранично допустимої температури (по ГОСТ 8024 - 69) 90 С від кратності перевантаження.

Для синхронних генераторів і компенсаторів з безпосереднім охолодженням, генераторів потужністю 15 МВт і більше та компенсаторів потужністю 15 Мвар і більш, електростанцій і підстанцій без постійного чергування персоналу в приміщенні щита управління повинно бути передбачено автоматичне обмеження перевантаження з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження.

Для синхронних генераторів і компенсаторів з безпосереднім охолодженням, генераторів потужністю 15 МВт і більше та компенсаторів потужністю 15 Мвар і більш, електростанцій і підстанцій без постійного чергування персоналу в приміщенні щита управління повинно бути передбачено автоматичне обмеження перевантаження з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження.

Для синхронних генераторів і компенсаторів з безпосереднім охолодженням, генераторів потужністю 15 МВт і більше та компенсаторів потужністю 15 Мвар і більш, електростанцій і підстанцій без постійного чергування персоналу в приміщенні щита управління повинно бути передбачено автоматичне обмеження перевантаження з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження.

Для синхронних генераторів і компенсаторів з безпосереднім охолодженням, генераторів потужністю 15 МВт і більше та компенсаторів потужністю 15 Мвар і більш, електростанцій і підстанцій без постійного чергування персоналу в приміщенні щита управління повинно бути передбачено автоматичне обмеження перевантаження з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження.

По відношенню до будь току дається кратність допустимого перевантаження і чому. В яких випадках кратність перевантаження слід визначати по відношенню до довго допустимому току при фактичній температурі охолоджуючої середовища.

Помилка залежить від часу (to-m t /T) і різко зростає з його збільшенням. Щоб зв'язати значення помилки з кратністю перевантаження, врахуємо, що, хоча розрахунок ведеться не по допустимій температурі, а по додатковому зносу ізоляції, останній залежить від температури.

зазвичай максимально допустиме значення перевантаження по струмів ротора і статора не перевищує двократного по відношенню до номінального струму; при перевищенні цієї межі ток повинен бути знижений до допустимого значення без витримки часу. Менші перевантаження вирішуються протягом часу, що залежить від кратності перевантаження. Датчиком сигналу при обмеженнях служить вихідний сигнал селектора струмів, розташованого в БТ.

Криві зміни динамічної похибки вимірювання для моменту спрацьовування в функції кратності перевантаження електродвигуна. Існуючі пристрої температурного захисту забезпечують досить ефективний захист обмоток електродвигунів від небезпечного перегріву тільки при тривалих невеликих перевантаженнях. Однак якість захисту зазначених пристроїв значно знижується при підвищенні кратності перевантаження.

При форсуванні збудження і збільшенні струму ротора генератора до (1 8ч - 2) /р0т ном блок БОР (ОП) впливає безпосередньо на систему управління фор-сіровочной групи тиристорів СУТ Ф, не допускаючи збільшення струму ротора вище дворазового значення. Обмежувач перевантаження ОП блоку БОР (ОП) спрацьовує з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження до номінального струму ротора, і впливає на зниження струму ротора через підсумовує підсилювач У /і шляхом зміни уставки АРВ СД потенціал-регулятором УПР.

Запобіжники є вельми неточними апаратами в тому відношенні, що їх номінальний струм лише дуже наближено характеризує фактичні умови спрацьовування запобіжників. Перегорання плавкої вставки відбувається лише при струмі, більш-менш значно перевищує номінальний і тим швидше, чим більше кратність перевантаження. Вважається, що при струмі, що перевищує номінальний на 25%, плавкахвставка перегорає через невизначено великий термін, при струмі ж дорівнює 2 3 номінального перегорання відбувається досить швидко, хоча і не миттєво. У характеристиках плавких вставок, навіть маркованих на однаковий струм, спостерігається деякий розкид.

Високе використання обсягу генераторів і синхронних компенсаторів, які працюють за умовами функціонування енергосистем в широкому діапазоні навантажень і режимів, знижує допустимі перевантаження по струму статора і ротора. Тільки в аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження турбогенераторів і синхронних компенсаторів. Кратності перевантажень для конкретного типу турбогенератора і компенсатора обумовлюються в ТУ на поставку. якщо перевантаження не обмовляються в ТУ, то приймається: при тривалості перевантаження не більше 60 хв допускається кратність перевантаження по струму якоря до 1 + 1 а по струму ротора 106; при тривалості перевантаження до 1 хв кратність по току статора може бути доведена до 2 при непрямому охолодженні і до 1 5 при безпосередньому охолодженні.

Мимовільне розвиток лавини не відбувається і не призводить до руйнування переходу, що спостерігається при пробої діода. Для правильної роботи схеми захисту, показаної на рис. 1 - 23 необхідно, щоб величина сумарного падіння напруги на приладі і резистори д, що викликається проходженням струму повного відхилення приладу, була б менше значення пробивної напруги застосовуваного стабілітрона. Кратність перевантаження захищається приладу визначається відношенням зазначених напруг і може бути встановлена підбором величини номінального значення опору резистора RK. Для забезпечення нормальних умов роботи стабілітрона при захисті приладу служить послідовно включений резистор RO, призначенням якого є обмеження струму аварійного режиму до безпечних для стабілітрона меж. В окремих випадках резистор R0 може бути виключений, якщо його функції виконуються іншими елементами схеми, наприклад, що захищається стабілітроном ланцюг харчується від джерела з великим внутрішнім опором. При можливості аварійного режиму імпульсного характеру необхідно стабілітрон шунтировать конденсатором, що показано на схемі пунктиром. Така система захисту застосовується в обладнанні, що містить високовольтні джерела, в ланцюгах яких встановлені вимірювальні прилади. Призначення ємності - захист стабилитрона від перевантажень імпульсного характеру, що виникають в високовольтних ланцюгах при короткочасних пробоях, що можуть вивести стабілітрон з ладу.

При форсуванні збудження і збільшенні струму ротора генератора до (1 8 - 2) /Рот ном блок БОР впливає безпосередньо на систему управління форсує-вочной групи тиристорів СУТФ, не допускаючи збільшення струму ротора вище дворазового значення. Струм ротора підводиться до блоку БОР від трансформатора струму постійного струму ТПТ. Обмежувач перевантаження ОП блоку БОР спрацьовує з витримкою часу, що залежить від кратності перевантаження до номінального струму ротора, і впливає на зниження струму ротора через підсумовує підсилювач У1 і шляхом зміни уставки АРВ-СД потенціалом-регулятором УПР.

Визначимо порядок величини Рік. Припустимо на регулюючому германієвих транзисторів П217 (5П 0 4см2) при струмі /вих. А ток /к.к. з 4А; вибираємо запобіжник типу ВП1 - 1 на 1 А; для кратності перевантаження, рівного чотирьом, час спрацьовування одноамперного запобіжника ВП1 - 1 становить tu 30 мс.

Таким чином, перевантаження, віднесена до номінального моменту двигуна, падає вздовж кінематичної осі тим швидше, чим менше завантаження механізму. Перевантаження зростає зі збільшенням моменту, що розвивається двигуном, і залежить від розподілу наведених махових мас по ланках механізмів. У тих випадках, коли прийняті значні робочі швидкості, маси переміщуваного вантажу і візки грають істотну роль в загальному балансі кінематичної енергії, і зменшення кратності перевантаження моменту уздовж кінематичної осі незначно, тому небезпека поломки при пуску буде не тільки на першій зубчастої передачі, але і на наступних. При малих робочих швидкостях і великих передавальних відносинах вплив переміщуваного вантажу і візки в порівнянні з моментом інерції ротора незначно.

Високе використання обсягу генераторів і синхронних компенсаторів, які працюють за умовами функціонування енергосистем в широкому діапазоні навантажень і режимів, знижує допустимі перевантаження по струму статора і ротора. Тільки в аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження турбогенераторів і синхронних компенсаторів. Кратності перевантажень для конкретного типу турбогенератора і компенсатора обумовлюються в ТУ на поставку. Якщо перевантаження не обмовляються в ТУ, то приймається: при тривалості перевантаження не більше 60 хв допускається кратність перевантаження по струму якоря до 1 + 1 а по струму ротора 106; при тривалості перевантаження до 1 хв кратність по току статора може бути доведена до 2 при непрямому охолодженні і до 1 5 при безпосередньому охолодженні.

Умови стійкості таких машин, передавальних, як правило, потужність по лініях великої протяжності, вимагають установки РСД. Безщіткові системи з некерованими випрямлячами, що живляться від зверненого генератора, постійна часу якого може бути значною, по швидкодії поступаються тиристорним. Тому розробляються тиристорні безщіткові системи, що вимагають надійної безконтактної передачі керуючих сигналів на обертовий тиристорний перетворювач. Потужні синхронні машини з форсованим охолодженням допускають відносно невелику тривалість перевантаження по струмів статора і ротора. Тому їх УАРВ доповнюються пристроями автоматичного розвантаження з залежною від кратності перевантаження витримкою часу. У РСД такі пристрої є їх частиною, і вони обмежують збудження після закінчення допустимого часу перевантаження.