А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - теплопередача - теплообмінник

Коефіцієнт теплопередачі теплообмінника в основному є функцією швидкості руху теплооб-менівающіх середовищ. Тому постійна часу ЗР при регулюванні за кількістю теплообменівающіхся середовищ буде також змінюватися. Ця важлива залежність постійної часу від зміни швидкості теплообменівающіхся середовищ повинна враховуватися при виборі способу регулювання.

Коефіцієнт теплопередачі теплообмінника залежить від швидкості руху розчину. В середньому для елементних і двотрубних апаратів він становить близько 800ккал /(м2 - ч - град)[( 930 вт /( м2 - град) ], А для кожухотрубних - близько 250 ккал.

Коефіцієнт теплопередачі теплообмінника з перегородками без урахування термічного опору стінки і забруднень дорівнює k - 9 7 ккал /м2 годину С.

Коефіцієнт теплопередачі теплообмінника з перегородками без урахування термічного опору стінки і забруднень дорівнює k 9 7 ккал /м2 годину С.

Коефіцієнт теплопередачі теплообмінника залежить від дуже багатьох чинників. Досвідчених даних по графітової апаратурі накопичено ще недостатньо, щоб їх можна було уявити у вигляді зведених таблиць. Тому при проектуванні нових апаратів необхідно знімати ці дані з апаратів, що працюють в умовах, схожих з проектованими.

Розподіл температур в насадці в кінці періоду пускового розігріву каталізатора. С - коефіцієнт теплопередачі теплообмінника для пускового режиму, ккал /(м2 град); § - середня різниця температур теплообмінника, відповідна кінця розігріву, С.

Іншими прикладами параметрів апаратів можуть служити коефіцієнт теплопередачі теплообмінника або висота шару каталізатора в контактному апараті. Виражене в одній фразі поняття обчислювального блоку MIXER буде наступним: дан' будь-яке число потоків на вході в блок і параметри апарату, що визначають долю кожного потоку на виході; знайти вихідні потоки за допомогою простого матеріального балансу.

Оскільки при значних коливаннях аь межі зміни k невеликі, для помітного підвищення коефіцієнта теплопередачі теплообмінника потрібно підвищувати менший коефіцієнт тепловіддачі, а не більший.

Графік залежності коефіцієнта теплопередачі. В результаті обробки дослідних даних було отримано графік (рис. 39) залежності коефіцієнта теплопередачі водяного теплообмінника 89 X 219 мм від твору критеріїв Рейнольдса для газового Rer і водяного ReB потоків.

Графік для визначення значення поправочного коефіцієнта р, до числа рядів труб, що визначається за. При побудові номограми прийняті конструктивні характеристики еталонного однометрового однорядного теплообмінника (див. Табл. 711), а коефіцієнти теплопередачі дворядного теплообмінника.

Позначимо: F - поверхня теплообміну, м2; і /- обсяг, яку він обіймав одиницею теплообмінної поверхні, м3 /м2; 7Р - питомий тепло регенерації; Дж /кг; k - коефіцієнт теплопередачі теплообмінника, Вт /(М2Х Хград); АГСр - середньоінтегральної різницю температур в теплообміннику, град.

На 1 т /добу вироблюваної сірчаної кислоти потрібно до 20 мг теплообмінної поверхні при роботі на газі випалу колчедану і до 35 м2 при роботі на відхідних сірчистих газах. Необхідна поверхню теплообміну залежить від концентрації вихідного сірчистого газу, схеми контактного вузла і коефіцієнта теплопередачі теплообмінника.

На 1 т /добу вироблюваної сірчаної кислоти потрібно до 20 л 2 теплообмінної поверхні при роботі на газі випалу колчедану і до 35 л 2 при роботі на відхідних сірчистих газах. Необхідна поверхню теплообміну залежить від концентрації вихідного сірчистого газу, схеми контактного вузла і коефіцієнта теплопередачі теплообмінника.

Чим більше забруднене пучок (внутрішня і зовнішня поверхня трубок), тим менш ефективно використовується тепло гарячого продукту і тим менше температура нагріву нафти або іншого нафтопродукту. Для збереження коефіцієнта теплопередачі на належному рівні необхідно проводити очистку трубного пучка. З цією метою пучки час від часу виймають з корпусу. Якщо є запасний пучок, замінюють їм забруднене, а брудний пучок необхідно чистити гідромоніторами, які струменем води під тиском 20 - 30 МПа добре очищають поверхню теплообміну. Коефіцієнт теплопередачі чистого і забрудненого теплообмінника відрізняються в 3 - 4 рази. Операції відключення теплообмінника для чищення повинні проводитися дуже ретельно.