А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - попит

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Значення розрахункових втрат напруги. | Значення коефіцієнта С при напрузі мережі 380/220 В. Коефіцієнт попиту при розрахунку CCIH зовнішньо.

Коефіцієнти попиту і коефіцієнти використання приєднаної потужності електроприймачів для кожної з розглянутих груп однотипних приймачів або для кожної з основних категорій навантажень при уточненому проектуванні визначаються в залежності від, заданих режимів роботи обслуговуваних процесів.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнт попиту (3 - 8) показує, яку частку від суми номінальних потужностей приєднаних електроприймачів (або одного електроприймача) становить розрахункове навантаження, по якій елементи електроустановки перевіряються на нагрів.

Коефіцієнти попиту для розрахунку навантажень робочого освітлення живильних ліній і вводів громадських будівель. Коефіцієнт попиту для розрахунку групових ліній робочого, евакуаційного та аварійного освітлення будівель, штепсельних розеток, а також освітлення вітрин і реклами слід приймати рівним одиниці.

Графіки для визначення ефективного числа електроприймачів при /г до 0 2. | Графіки для визначення ефективного числа електроприймачів при і 0 2 - г - 1 0. Коефіцієнти попиту для визначення навантажень силових мереж, пітающнх медичне обладнання лікувальних установ, рекомендується визначати в залежності від ефективної) числа електроприймачів. Однак пе визначається не за спрощеною формулою (4.6), а іншим способом за графіками представленим на рис. 4.1 і 4.2 які дають більш точні результати.

Коефіцієнт попиту (3 - 8) показує, яку частку від суми номінальних потужностей приєднаних електроприймачів (або одного електроприймача) становить розрахункове навантаження, по якій елементи електроустановки перевіряються на нагрів.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнти попиту визначаються на підставі досвіду експлуатації однотипних споживачів н наводяться в довідковій літературі.

Коефіцієнти попиту визначаються на підставі досвіду експлуатації однотипних споживачів і наводяться в довідковій літературі.

Коефіцієнти попиту Кс електроопалювальних вус.
 Коефіцієнт попиту /Сс для різного числа квартир (будинків), приєднаних до елементу трифазної мережі, однозначно визначається значенням середньої розрахункової ймовірності. При приєднанні 30 і більше квартир Кс визначається за нормальним законом розподілу, при меншій - по біномінальної.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнт попиту є величиною, яка визначається в результаті обстеження діючих підприємств, які повинні проводитися за окремими характерним групам електроприймачів для різних технологічних установок.

Встановлена потужність на лабораторних щитках. Коефіцієнт попиту по електросиловим приймачів при виборі потужності трансформатора може бути прийнятий: 0 6 - 065 для витяжних систем вентиляції; 0 7 - 0 8 для припливних систем вентиляції; 0 2 - 0 3 для металі - і деревообробному верстатів і механізмів; 015 - 0 2 для кранів і тельферів; 0 8 - для печей опору, індукційних печей, лампових генераторів, компресорів, насосів та пм подібних електроприймачів.

Коефіцієнт попиту 0 8 для печей опору, індукційних печей і лампових генераторів прийнятий з розрахунку, що кількість кожного з видів цього обладнання, що встановлюється в корпусах не перевищує 5 шт.

Коефіцієнти попиту для електроприймачів системи димоудале-ня встановлюються по технологічним завданням. Потужність резервних силових електроприймачів житлових будинків враховується тільки для тих випадків, коли вона суттєво впливає на вибір уставок захисних апаратів, що визначають перетин ліній живлення.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнти попиту для розрахунку мережі живлення робочого освітлення громадських будівель і нежилих приміщень у житлових будинках слід приймати відповідно до 1 - 2 - 58 і 1 - 2 - 59 а аварійного освітлення - рівним одиниці.

Коефіцієнт попиту & tllp. Коефіцієнти попиту визначаються на підставі досвіду експлуатації однотипних споживачів і наводяться в довідковій літературі.

Криві Кст - - f (ang для різних коефіцієнтів використання Kat. Коефіцієнт попиту, як і коефіцієнт максимуму, відноситься зазвичай до групових графіками. Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці. Коефіцієнт попиту є дуже важливим показником, так як його величина дозволяє, з одного боку, знаючи встановлену потужність електрообладнання підприємства, визначати очікуваний максимум навантаження цього підприємства і тим самим необхідну потужність електропостачальних пристроїв, а з іншого боку, цей же коефіцієнт характеризує ступінь використання електрообладнання на підприємстві.

Коефіцієнт попиту, як показник електроспоживання, вимагає до себе великої виймання, так як завищені порівняно з дійсними значеннями коефіцієнти попиту приводять до перебільшення при проектуванні необхідної потужності ЕЛЕКТРОСНАБ-лишнього пристроїв (трансформаторних підстанцій, мереж, генераторів на станціях та іншого електрообладнання) і до перебільшеної оцінці річного споживання енергії. У той же час низькі значення коефіцієнта попиту повинні розглядатися як негативний показник, який вказує, з одного боку, на завищення потужності електрообладнання промислового підприємства по порівняно з потужністю, дійсно необхідної, а з іншого боку, на можливу недовантаження і тому недовикористання в тій чи іншій мірі самого технологічного обладнання.

Коефіцієнт попиту приймають за таблицями для різних типів і видів гірських машин і механізмів. Слід зазначити, що коефіцієнт попиту не відображає характер зміни електричних навантажень, величина його вказується в досить широких межах, тому цей метод дає в результаті розрахунку, як правило, завищення розрахункового навантаження в порівнянні з фактичною.

Коефіцієнт попиту, як і коефіцієнт максимуму, відноситься зазвичай до групових графіками.

Коефіцієнт попиту є дуже важливим показником, так як його величина дозволяє, з одного боку, знаючи встановлену потужність електрообладнання підприємства, визначати очікуваний максимум навантаження цього підприємства і тим самим необхідну потужність електропостачальних пристроїв, а з іншого боку, цей же коефіцієнт характеризує ступінь ісп про л Ьз ів а н ія е л е КТР про про б знаряддям ів ан і я на підприємстві.

Коефіцієнт попиту, як показник електроспоживання, вимагає до себе великої уваги, так як завищені порівняно р дійсними значеннями коефіцієнти опитування призводять до перебільшення при проектуванні необхідної потужності ЕЛЕКТРОСНАБ-лишнього пристроїв (трансформаторних підстанцій, мереж, генераторів на станціях та іншого електрообладнання) і до перебільшеної оцінці річного споживання енергії. У той же час низькі значення коефіцієнта попиту повинні розглядатися як негативний показник, який вказує, з одного боку, на завищення потужності електроустаткув аіія промислового підприємства в порівнянні з потужністю, дійсно необхідної, ajc іншого боку, на можливу недовантаження і тому недовикористання в тій чи іншій мірі самого технологічного обладнання.

Загальний вигляд машинного приміщення. Коефіцієнт попиту враховує неодночасність роботи основних технологічних агрегатів, ступінь їх завантаження та використання протягом робочого дня.

Коефіцієнт попиту визначають через РТЯ і Ру. Значення коефіцієнта попиту Кс для різних груп електроприймачів, виробництв і підприємств в цілому різних галузей промисловості приймають при проектуванні за довідковими матеріалами. Встановлена потужність електроприймачів підприємства може бути визначена за звітними даними.

Коефіцієнт попиту, як і коефіцієнт максимуму, відноситься зазвичай до групових графіками.

Коефіцієнт попиту у формулі (2 - 68) приймається за довідковими даними для груп приймачів з однаковим режимом роботи, рівним постійної величини, тому тільки при відносно великій кількості приймачів (див. § 2 - 3), коли км.

Коефіцієнт попиту в довідкових матеріалах дається з урахуванням можливої максимального навантаження 30-хвилинної тривалості Кс, а З0 що призводить до відносно правильних результатів у визначенні розрахункового навантаження для вибору перетинів проводів і кабелів тільки до 25 мм 2 (ТОСР 30 хв; а - 1 де а Г /30 - коефіцієнт, що характеризує, у скільки разів час Т, необхідне для нагрівання провідника до сталої температури, більше 30 хв) при великому числі приймачів в групі. Так як фактичний коефіцієнт попиту залежить від інтервалу усереднення навантаження, то при Госр 30 хв (а 1) з а т з а зо по прищепити ДІТ до завищення розрахункових навантажень, що визначаються для вибору проводів і кабелів середніх і великих перетинів.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнт попиту визначається через ротах і Ру. Встановлена потужність електроприймачів підприємства може бути визначена за звітними даними.

Коефіцієнт попиту для розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним одиниці.

Коефіцієнт попиту струмоприймачів визначається шляхом ділення споживаної потужності на встановлену потужність.

Коефіцієнтом попиту по активній потужності (ке) називається відношення розрахункової активної потужності (півгодинного максимуму активної потужності) до номінальної (встановленої) потужності групи.

Криві залежності відносного ефективного числа електроприймачів від. Коефіцієнтом попиту називається відношення розрахункової активної потужності (півгодинного максимуму) до номінальної потужності групи електроприймачів: & СРМ /РН.

Коефіцієнти попиту для розрахунку навантажень живлять і розподільних ліній і вводів силових електричних мереж підприємстві громадського харчування. Визначення коефіцієнта попиту для значень встановленої потужності теплового обладнання і ефективного числа електроприймачів, не зазначених в таблиці, проводиться шляхом інтерполяції.

Визначення коефіцієнта попиту для значень відсотків встановленої потужності холодильного та підйомного устаткування і числа приєднаних електроприймачів, не зазначених в таблиці, проводиться шляхом интерполяций.

Визначення коефіцієнта попиту для значень встановленої потужності теплового обладнання і ефективного числа електроприймачів, не зазначених в таблиці, проводиться шляхом інтерполяції.

Значення коефіцієнта попиту для освітлювального навантаження визначаються залежно від виду споживачів.

Значення коефіцієнта попиту для бурових установок наведені далі.

Значення коефіцієнта попиту визначається конкретними особливостями даного виробництва, його технологічним режимом.

Визначення коефіцієнтів попиту для величин встановленої потужності до загальної встановленої потужності теплового обладнання і ефективного числа електроприймачів, не зазначених в таблиці, проводиться шляхом інтерполяції.

Визначення коефіцієнта попиту для величин питомої ваги холодильного та підйомного устаткування і числа приєднаних електроприймачів, невказаних в таблиці, проводиться шляхом інтерполяції.

Величина коефіцієнта попиту залежить від виду виробництва.