А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - скіс

Коефіцієнт скоса може бути розрахований за формулою (218) або визначено по кривій, зображеної на рис. 2.6 в залежності від центрального кута скоса.

До висновку рівняння (324. Коефіцієнт скоса повинен прийматися до уваги тільки при взаємодії котушок з скосом і без скоса пазів. Коефіцієнти скоса пазів для вищих гармонік менше, ніж для першої гармоніки, тому скіс пазів також сприяє наближенню форми кривої МДС до синусоїдальної.

до розрахунку магнітної провідності пазів ротора. Рекйск /4 - коефіцієнт скоса, виражений в частках зубцевого поділу ротора.

Обмотувальний коефіцієнт ротора koR приймається рівним коефіцієнту скоса.

При використанні рівняння (2526) обов'язкове дотримання знаків перед обмотувальними коефіцієнтами і коефіцієнтами скоса.

При використанні рівняння (2326) обов'язкове дотримання знаків перед обмотувальними коефіцієнтами і коефіцієнтами скоса.

Схема моделі асинхронної машини. Мем, крім робочої (vp), враховується коефіцієнтом д (//0 визначеним з урахуванням фаз гармонік; скіс пазів статора щодо пазів ротора враховується коефіцієнтом скоса як співмножником при взаємної індуктивності гілок статора і витків ротора; параметри гілок обмоток неприведення.

Магнітне поле в повітряному зазорі при зубчастому якорі в машинах постійного струму. ВГ, В г - відповідно індукція магнітного поля по зубця і пазу; аг - відношення ширини зубця до Зубцову кроці; г)) - фазовий зсув, рівний г з л /2 & ф0 Для прямого паза по довжині якоря і ty л /2 & фо 2 & с1лг ///я - для скошеного паза; сг - коефіцієнт скоса; у - відстань по довжині якоря; /Я - довжина якоря; k - коефіцієнт, який визначається вимогами до точності розрахунку.

У загальному випадку треба мати на увазі, що пази ротора і статора асинхронної машини можуть бути скошені відносно один одного. Зазвичай в асинхронних машинах скошені пази ротора, а пази статора є прямими. Тому при приведенні обмотки ротора до обмотки статора необхідно уявити собі, що наведена обмотка ротора також має прямі пази. Тому співвідношення між непріведен-ими і наведеними величинами доцільно встановити, виходячи з нескошеної магнітного поля. Для ясності покладемо, що вирази для обмотувальних коефіцієнтів статора ko61 і ротора ko2 містять в якості співмножників тільки коефіцієнти укорочення і розподілу обмотки, а вплив скоса будемо враховувати за допомогою коефіцієнта скоса kz[см. равенство ( 20 - 3) ], Що вводиться в якості додаткового множника.

У загальному випадку треба мати на увазі, що пази ротора і статора асинхронної машини можуть бути скошені відносно один одного. Зазвичай в асинхронних машинах скошені пази ротора, а пази статора є прямими. Тому при приведенні обмотки ротора до обмотки статора необхідно, уявити собі, що наведена обмотка ротора також має прямі пази. Тому співвідношення між неприведення і наведеними величинами доцільно встановити, виходячи з нескошеної магнітного поля. Для ясності покладемо, що вирази для обмотувальних коефіцієнтів статора ko6l і ротора & 052 містять в якості співмножників тільки коефіцієнти укорочення і розподілу обмотки, а вплив скоса будемо враховувати за допомогою коефіцієнта скоса & з[см. Рівність (20 - 3) 1 що вводиться в якості додаткового множника.