А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - самофінансування

Коефіцієнт самофінансування характеризує певний запас фінансової міцності господарюючого суб'єкта.

Одночасно коефіцієнт самофінансування є індикатором залучення в господарський процес чужих (позикових, залучених) коштів. Це дозволяє господарюючому суб'єкту реагувати на негативні зміни в співвідношенні власних і чужих джерел фінансових ресурсів. При зниженні коефіцієнта самофінансування господарюючий суб'єкт здійснює необхідну переорієнтацію своєї виробничої, торгової, технічної, фінансової, організаційно-управлінської та кадрової політики.

Одночасно коефіцієнт самофінансування є індикатором залучення в господарський процес чужих (позикових, залучених) коштів. Це дозволяє господарюючому суб'єкту реагувати на негативні зміни в співвідношенні власних і чужих джерел фінансових ресурсів, При зниженні коефіцієнта самофінансування господарюючий суб'єкт здійснює необхідну переорієнтацію своєї виробничої, торгової, технічної, фінансової, організаційно-управлінської та кадрової політики.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді. Його рівень повинен відповідати поставленої мети.

Оцінці підлягають: відношення власних коштів до балансової вартості активів, до основних виробничих фондів; відношення загальної суми заборгованості (довгострокової суми заборгованості) до власних коштів фірми; надходження готівки (касової і банківської готівки); відношення надходжень готівкою до вартості капіталовкладень в поточному році (коефіцієнт самофінансування); відношення оборотних коштів до короткострокової заборгованості (коефіцієнт покриття); відношення готівкових коштів і бистрореалізуемих цінних паперів до поточних оборотних активів (коефіцієнт ліквідності); відношення ліквідних коштів (готівкові кошти, швидко реалізованих цінні папери, дебіторська заборгованість) до короткострокової заборгованості (рівень платоспроможності) і ін. Заборгованість по валютних кредитах враховується окремо за категоріями валют.

Це дозволяє господарюючому суб'єкту реагувати на негативні зміни в співвідношенні власних і чужих джерел фінансових ресурсів. При зниженні коефіцієнта самофінансування господарюючий суб'єкт здійснює необхідну переорієнтацію своєї виробничої, торгової, технічної, фінансової, організаційно-управлінської та кадрової політики.

Показує, в якій мірі інвестиції в реальний основний капітал (матеріальні активи) в звітному році здійснювалися за рахунок поточних надходжень готівки. Цей показник називається коефіцієнтом самофінансування.

Одночасно коефіцієнт самофінансування є індикатором залучення в господарський процес чужих (позикових, залучених) коштів. Це дозволяє господарюючому суб'єкту реагувати на негативні зміни в співвідношенні власних і чужих джерел фінансових ресурсів, При зниженні коефіцієнта самофінансування господарюючий суб'єкт здійснює необхідну переорієнтацію своєї виробничої, торгової, технічної, фінансової, організаційно-управлінської та кадрової політики.

Одночасно коефіцієнт самофінансування є індикатором залучення в господарський процес чужих (позикових, залучених) коштів. Це дозволяє господарюючому суб'єкту реагувати на негативні зміни в співвідношенні власних і чужих джерел фінансових ресурсів. При зниженні коефіцієнта самофінансування господарюючий суб'єкт здійснює необхідну переорієнтацію своєї виробничої, торгової, технічної, фінансової, організаційно-управлінської та кадрової політики.