А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - режим - робота

Коефіцієнт режиму роботи й: ПРИ цілодобової безперервної роботи з постійною (спокійній) навантаженням kp 1; при безперервній роботі протягом 8 - 10 год. При змінної за величиною навантаженні розрахунок слід вести по середньої за часом навантаженні.

Коефіцієнт режиму роботи Ср береться за табл. 12 (стор. Приймаємо коефіцієнт режиму роботи К.

Комбінована пружно-запобіжна фрикційна муфта, вбудована в шків. Приймаємо коефіцієнт режиму роботи муфти К, - 1 | 2 (стор. Аналіз коефіцієнта режиму роботи ЦБН дозволяє виробничо-диспетчерській службі (ПДС) відстежувати роботу газопроводу і вибирати оптимальні схеми і режими роботи КС. Ср - коефіцієнт режиму роботи по табл. 14; Cj вводиться тільки для прискорювальних передач.

Ср - коефіцієнт режиму роботи по табл. 14; Q вводиться тільки для прискорювальних передач.

Креж - коефіцієнт режиму роботи; Тпот - момент на тихохідному валу приводиться в каталозі, для тривалої роботи редуктора при постійній на. THE - момент постійної величини на тихохідному валу, руйнівний вплив якого еквівалентно впливу реального змінного моменту; ГШ4Х - найбільший з моментів, що крутять на тихохідному валу при нормально протікає технологічному процесі; FT nom, Fc nom - значення радіальних консольних навантажень на налах редукторів (мотор-редукторів), що приводяться в каталозі і відпо відні Т шга; тші, /гбшах - найбільші значення радіальних консольних навантажень на валах редукторів (мотор-редукторів) при нормально протікає технологічному процесі.

А - коефіцієнт режиму роботи, що залежить від числа обертів, амплітуди коливань, кута нахилу конвеєра.

Значення коефіцієнта А. Хр - коефіцієнт режиму роботи (табл. 13.1); Т - номінальний крутний момент, відповідний сталому режиму роботи при постійних потужності і кутової швидкості.

кр - Коефіцієнт режиму роботи; дослідження передач в експлуатації показали, що при роботі з постійною рівномірним навантаженням знос витків і зубів відносно незначний. Знос різко зростає при коливаннях переданої навантаження і особливо при перевантаженнях.

Остання рекомендує коефіцієнт режиму роботи прийняти рівним сумі двох коефіцієнтів.

При змінному навантаженні коефіцієнт режиму роботи муфти вибираємо /З 1 7 (див. Стор. . Характер навантаження враховується коефіцієнтом режиму роботи Кр.

При ударному навантаженні приймаємо коефіцієнт режиму роботи муфти К.

При змінному навантаженні приймаємо коефіцієнт режиму роботи муфти К1 7 (див. Стор. Циліндрове колесо з р. | Профілі обода ходового циліндричного (і конічного (б ко. Розрахунок роблять за Е1 вівадентной навантаженні з урахуванням коефіцієнта режиму роботи м механізму. . Дд - динамічна складова моменту; /(- коефіцієнт режиму роботи. 
Крец - коефіцієнт рециркуляції технологічного газу; Креж - коефіцієнт режиму роботи нагнітача; Кут - коефіцієнт втрат (витоків) газу в паливному колекторі.

Фрикційні муфти для розчеплення на ходу. Мкр - переданий муфтою крутний момент в кГ см; К - коефіцієнт режиму роботи.

Багато авторів, а також зарубіжні фірми рекомендують різні таблиці для вибору коефіцієнта режиму роботи муфти.

Механічна і статична характеристики ПЕММ. | Схема двотактного включення ПЕММ. Момент, який передається ПЕММ, визначається за формулою AJ-0 5лКлКвКатО36г, де Kt - коефіцієнт режиму роботи; КЯ Ь /ПРО6 - відношення ширини робочого зазору до середнього діаметру; Кз - коефіцієнт, що враховує вплив числа зазорів на щільність наповнювача; m - число робочих зазорів (число шарів порошку); D6 - середній діаметр робочих зазорів; т - питома сила зчеплення в робочому зазорі.

За даними попередньої задачі зробити розрахунок ременя по кривих ковзання, прийнявши за таблицями коефіцієнт режиму роботи &.

Тн - номінальний тривало діючий момент; Тебе - динамічна складова моменту; К - коефіцієнт режиму роботи.

СЧ 25; коефіцієнт тертя на стику по поверхні роз'єму полумуфт /0 2 коефіцієнт режиму роботи Кр 1 5 болти М12 х 1 (клас міцності 5.6 сталь 35) поставлені з зазором, число болтів z 6 діаметр кола центрів болтів D 150 мм.

Тн - номінальний тривало діючий момент; Т л - динамічна складова моменту; /(- Коефіцієнт режиму роботи. Розрахунок механізму на витривалість (I випадок навантажень) проводиться по еквівалентному моменту Мак феМн де фе - коефіцієнт режиму роботи, який визначається за виразом (154) або за даними табл. 135; Мн - номінальний момент, відповідний номінального моменту двигуна при розрахунковому значенні ПВ.

Тут ij) 0067 - вихідний коефіцієнт тяги, прийнятий в стандартному методі розрахунку; Ср - коефіцієнт режиму роботи, що приймається за табл. 8.6 для однозмінній роботи.

Св і б - коефіцієнти, що залежать від фізико-механічних властивостей фрикційних накладок і макрорельефа поверхні тертя; Kw - коефіцієнт режиму роботи; v - параметр кривої опорної поверхні.

За інших умов роботи потужність, що передається редуктором, дорівнює табличному значенню потужності, поділеній на коефіцієнт характеру навантаження k і коефіцієнт режиму роботи k2 які обираються за нижченаведеними таблиць.

За інших умов роботи потужність, що передається редуктором, дорівнює табличному значенню потужності, помноженому на коефіцієнт характеру навантаження k і коефіцієнт режиму роботи k2 які обираються за таблицями, наведеними нижче.

На практиці найбільшого поширення набула методика статистичного розрахунку надійності ІМС, заснована на наступних припущеннях: є тільки раптові відмови; коефіцієнти режиму роботи ІМС є функцією лише позитивної температури навколишнього середовища, при якій теплота, що виділяється ІМС, зростає; вплив електричного режиму роботи та інших експлуатаційних факторів визначається відповідними коефіцієнтами; формування структурних елементів обумовлено конструктивно-технологічним виконанням ІМС. Застосування даної методики викладено в наступних параграфах при розрахунку проектної надійності напівпровідникових і гібридних ІМС.

Див - коефіцієнт матеріалу, для поліамідів дорівнює 0 3 - 0 4; Кр 0 7 - 0 8 - коефіцієнт режиму роботи передачі; В - ширина зуба однорядной зірочки; тр - число рядів зубів; (0 7 - 0 9 - коефіцієнт, що враховує довжину лінії фактичного контакту. Схема пересувного роликового конвеєра. Тут а 00005 - 4 - 0005 - амплітуда коливань, м; а 4 - 8 - кут підйому спіралі; k - коефіцієнт режиму роботи конвеєра (для порошкоподібних матеріалів k 3 0 - 3 3; для кускових 2 8 - 3 0); /Ci 0 2год - 1 1 і К 215ч - 5 - емпіричні коефіцієнти, що залежать від фізико-механічних властивостей вантажів, що транспортуються; з - частота коливання (для електромагнітних вібраторів ю 3000); р - кут напрямку коливань (при 3000 кол /хв р 30н - 35); о з 0 6ч - 0 9 - коефіцієнт заповнення.

Мінімальні відносини[. т1п /б ]і наведені корисні напруги kn. для плоских ременів при різних значеннях Dmin /6. Ft - окружне зусилля, Н, Ft 1000 (P /v);[kn0 ]- допустиме корисне напруга, що відповідає умовам роботи розраховується передачі,[kn ]іпйС З С3С CL - коефіцієнт, що враховує кут обхвату , С1 1 - 0003 (180 - а); С2 - коефіцієнт, що враховує швидкість ременя, С2104 - 00004в2; С3 - коефіцієнт режиму роботи пасової передачі (якщо робоче навантаження постійна. Встановлено,[то перерви в роботі передачі позвляют підвищити рівень допу-Каєм питомих навантажень. Значення коефіцієнта режиму роботи фіведени нижче. У передачах горизонтальних і близьких до них збільшення маси ременя покращує умови зчеплення його зі шківами, в передачах вертикальних і близьких до вертикальних - погіршує умови зчеплення його з нижнім шківом. Ср - коефіцієнт режиму роботи при роботі в одну зміну, дорівнює 1 двозмінній 087 тризмінній 072; Са - коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату.

у передачах горизонтальних і близьких до них збільшення маси ременя покращує умови зчеплення його зі шківами, в передачах вертикальних і близьких до вертикальних - погіршує умови зчеплення його з нижнім шківом. Ср - коефіцієнт режиму роботи при роботі в одну зміну, дорівнює 1 двозмінній 087 тризмінній 072; Са - коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату.

У звичайних умовах приймають величину коефіцієнта режиму роботи /(1 3 та тоді розрахунковий крутний момент Гр 1 3 Тн. У відповідальних випадках розрахунок ведуть з урахуванням динамічних моментів, що виникають в період пуску. Еквівалентна вантажопідйомність Q менше номінальної QH QmaK, якщо кран переміщає вантажі різної ваги. Величина QK p Q, де ре - коефіцієнт режиму роботи (142) в основному залежить від закону зміни навантаження крана.

Траверсу гака розраховують на вигин в центральному перерізі, ослабленому отвором під шийку гака, а цапфу траверси перевіряють по тиску в щоці підвіски. Наполегливий шарикопідшипник гака підбирають по статичному навантаженні, радіальні підшипники блоків підвіски - за коефіцієнтом працездатності. Цей коефіцієнт визначається з урахуванням коефіцієнта режиму роботи з поступовим зниженням еквівалентної навантаженні, обчисленої з урахуванням використання крана за вантажопідйомністю (див. рис. 1); для механізмів підйому кранів коефіцієнт безпеки k612 (див. стор. Щеку підвіски, виготовлену з листової сталі, розраховують на розтягнення по перетину, ослабленому отвором, і перевіряють за формулою Ляме.

При розрахунку муфт вихідним зазвичай є максимальний крутний момент, переданий муфтою. У тих випадках, коли цей момент може бути точно виявлено е урахуванням динамічних навантажень і можливих експлуатаційних перевантажень, він береться в якості розрахункового моменту. В інших випадках останній визначається шляхом множення номінального крутного моменту на коефіцієнт режиму роботи К. Значення коефіцієнта режиму визначаються на підставі експериментальних даних і досвіду експлуатації муфт.