А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - розширення - рідина

Коефіцієнт розширення рідин значно більше, ніж твердих тіл. Тому при охолодженні газорідку включення рідина більше скорочується в обсязі в порівнянні з кристалом, внаслідок чого в бульбашці утворюється меніск.

Рішення подібних завдань полегшується, якщо приймати коефіцієнт розширення рідини, налитої в посудину, рівним різниці її дійсного коефіцієнта розширення і коефіцієнта матеріалу судини. 
Величини (1 - D для перерахунку й на d при різних температурах. Різниця на Г З дає (за інших рівних умов) помилку в величині відносної щільності, що дорівнює 002 - 0 1%, в залежності від коефіцієнта розширення рідини. Відповідно з ASTM D 1298 результати вимірювань щільності призводять до температурі 15 с з використанням міжнародних таблиць стандартних довідкових даних. Поправка до показаннями, відрахувавши по ареометру при деякій температурі, відмінній від нормальної, підраховується на підставі табличних даних про коефіцієнт розширення рідини. Якщо таких даних немає, проводиться науково-дослідна робота по експериментальному визначенню температурних коефіцієнтів розширення рідини.

Підготовка проби перед вимірами щільності. Відповідно до ASTM D 1298 результати вимірювань щільності призводять до температурі 15 С з використанням міжнародних таблиць стандартних довідкових даних. Поправка до показаннями, відрахувавши по ареометру при деякій температурі, відмінній від нормальної, підраховується на підставі табличних даних про коефіцієнт розширення рідини. Якщо таких даних немає, проводиться науково-дослідна робота по експериментальному визначенню температурних коефіцієнтів розширення рідини.

До зазначених трьома фактами слід додати ще один, а саме: рідини, подібно твердим тілам, можуть витримувати без розриву дуже великі розтягують зусилля, якщо ці зусилля зводяться до всебічному негативному тиску, яке виключає можливість течії. Таке негативне тиск може бути здійснено шляхом охолодження рідини (наприклад, ртуті) разом з посудиною, який вона абсолютно заповнює при початковій - високою - температурі (запаяна скляна пробірка), якщо коефіцієнт розширення рідини більше коефіцієнта розширення твердого тел а (скла), нз якого зроблений посудину. Це відповідає негативному тиску близько 100 атм.

Значення щільності залежить від температури, тому всі вимірювання слід проводити при постійній температурі. Різниця в 1 при зважуванні в одному і тому ж піктометром досліджуваного речовини н води при інших рівних умовах дає помилку у визначенні відносної щільності, що дорівнює 002 - 0 1%, в залежності від коефіцієнта розширення рідини.

При охолодженні ці гази конденсуються в безбарвні тверді речовини, які можуть бути розплавлені під тиском. При плавленні відбувається надзвичайно велике збільшення обсягу. Великий і коефіцієнт розширення рідини.

Прилад для вимірювання коефіцієнта об'ємного розширення рідини. Якщо відомі початковий обсяг судини, площа перетину каналу в шийці колби і зміна температури, то можна визначити, яка частка початкового об'єму рідини в колбі перейшла при нагріванні на 1 в шийку колби. Щоб знайти коефіцієнт розширення рідини, потрібно до цієї величини додати коефіцієнт об'ємного розширення скла. Втім, коефіцієнт об'ємного розширення скла зазвичай значно менше коефіцієнта об'ємного розширення рідини, і при грубих вимірах їм можна знехтувати.

Коефіцієнт об'ємного розширення деяких рідин. | Прилад для вимірювання коефіцієнта об'ємного розширення рідини. Щоб знайти коефіцієнт розширення рідини, потрібно до цієї величини, додати коефіцієнт об'ємного розширення скла. Втім, коефіцієнт об'ємного розширення скла зазвичай значно менше коефіцієнта об'ємного розширення рідини, і при грубих вимірах їм можна знехтувати. У табл. 4 наведені коефіцієнти об'ємного розширення деяких рідин при 20 С.

Рідина повинна мати низький коефіцієнт розширення. Якщо потрібно, щоб гідравлічна система займала мінімальний обсяг, використовують рідини з низьким коефіцієнтом розширення. Виходячи з коефіцієнта розширення рідини, систему розраховують таким чином, щоб вона могла вміщати рідина при найвищих робочих температурах. Для розрахунку середнього коефіцієнта розширення, відповідного заданому інтервалу температур, використовуються показники абсолютної або відносної щільності при декількох темпе-ратура.

А що відбувається з питомим об'ємом кристала. Спочатку він росте з температурою по простому закону прямої пропорційності. При температурі плавлення обсяг змінюється стрибком, далі відбувається вже розширення рідини. Коефіцієнт розширення рідини більше, ніж кристала, що складаються з однакових молекул, так як молекули в рідині мають великі можливості для руху, ніж в кристалі.

Радіус заокруглення висячого д рівня RN віскозиметра Уб-белоде як функція обсягу витікаючої рідини 2 0. Одне з найістотніших впливів на точність вимірювання в'язкості надає стабільність підтримки заданого температурного режиму досвіду. Слід мати на увазі, що існує, принаймні, дві похибки в Термостатування. Одна з них пов'язана з неточністю підтримки температури в елементі обсягу термостата і викликана похибкою в абсолютних значеннях температури термометрів, за якими встановлюється режим нагріву, а друга - з градієнтом температури за обсягом термостата. Перша похибка може бути знижена за рахунок використання зразкових термометрів і систем термостатування на основі ДРТ-3 і РТ-2 друга - надійною системою перемішування в термостаті. При цьому необхідно виключити його вібрацію. Вельми поширена помилка пов'язана з неврахуванням розширення рідини при вимірюванні її в'язкості в широкому інтервалі температур. Як правило, вискозиметр заповнюється розчином при одній температурі, а в'язкість вимірюється при іншій, нерідко відрізняється на декілька десятків і навіть сотень градусів. Це призводить до зміни рівня рідини в сполучених посудинах віскозиметра і викликає появу додаткової помилки. Так, якщо температура досвіду відрізняється від температури, при якій проводилося заповнення віскозиметра на 50 К, то при коефіцієнті розширення рідини 710 - 4 помилки вимірювання рівні 0 5; 024; 008% для віскозиметрів ВПЖ, ВПЖ-4 і ВПЖ-2 відповідно.