А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - пьезопроводності

Коефіцієнт пьезопроводності не визначається в силу впливу на становище рівня гідравлічних втрат в свердловині.

Коефіцієнт пьезопроводності дозволяє дати кількісну оцінку перерозподілу тисків в пласті, а також визначити час, протягом якого пошириться і встановиться зниження тиску від обурює свердловини до реагує, якщо відомі відстань від обурює свердловини до реагує і величина зниження тиску в них.

Коефіцієнт пьезопроводності визначають або по спостереженню за реагуванням свердловин на обурення сусідніх свердловин, або по кривих відновлення тиску.

Коефіцієнт пьезопроводності дозволяє вирішувати багато питань розробки нафтових родовищ, тому визначення і вивчення його мають велике значення.

Коефіцієнт пьезопроводності, що входить в рівняння (ХІ. Коефіцієнт пьезопроводності є комплексною величиною, залежить від властивостей пласта і рідини.

Коефіцієнт пьезопроводності до визначається для кожного досліджуваного родовища.

Коефіцієнт пьезопроводності дозволяє кількісно оцінити процес перерозподілу тиску в поклади. З його допомогою можна, наприклад, визначити, через скільки часу пошириться і через - скільки часу встановиться зниження тиску від обурює свердловини до реагує, якщо відомі відстані від обурює до реагує свердловини R, величини зниження тиску в обурює АР і реагує свердловинах.

Коефіцієнт пьезопроводності і при розрахунках можна обчислити аналітично за формулою В. Н. Щелкачева або знайти з кривих відновлення тиску. Помилки в розрахунку до ще менше позначаються на обчисленні Rnp і тим більше на обчисленні коефіцієнта продуктивності або інших параметрів, які визначаються за формулами для стаціонарного режиму фільтрації.

Коефіцієнт пьезопроводності дозволяє дати кількісну оцінку перерозподілу тисків в пласті, а також визначити час, протягом якого пошириться і встановиться зниження тиску від обурює свердловини до реагує, якщо відомі відстань від обурює свердловини до реагує і величина зниження тиску в них.

Коефіцієнт пьезопроводності визначають або по спостереженню за реагуванням свердловин на обурення сусідніх свердловин, або по кривих відновлення тиску. Для аналізу змін коефіцієнта пьезопроводності по пласту складають карти рівної пьезопроводності звичайним методом побудови карт ізоліній.

Коефіцієнт пьезопроводності дозволяє вирішувати багато питань розробки нафтових родовищ, тому визначення і вивчення його мають велике значення.

Коефіцієнт пьезопроводності пласта х - характеризує здатність пласта до передачі збурень (змін тиску), викликаних зміною режиму експлуатації або, іншими словами, характеризує швидкість перерозподілу тиску в пласті в умовах пружного режиму.

Коефіцієнт пьезопроводності пласта слід визначати за результатами обробки даних дослідження свердловин на взаємодію в різних напрямках пласта. При розробці пласта в умовах пружного режиму бажано побудувати карту коефіцієнтів пьезопроводності.

Коефіцієнт пьезопроводності пласта і характеризує його здатність до передачі збурень (змін тиску), що викликаються зміною режиму експлуатації свердловин.

Коефіцієнт пьезопроводності пласта, що характеризує швидкість передачі тиску в пласті, використовується при вивченні проявів пружних властивостей пласта і рідини.

Оскільки коефіцієнт пьезопроводності на практиці знаходиться при обробці даних змін порового тиску, вибір конкретної формули для і має значення лише для попередніх оцінок і залежить від того, які параметри змінювалися в ході лабораторних експериментів.

Звідси коефіцієнт пьезопроводності бучакського водоносного горизонту відповідно до формули (11 гол.

Визначення коефіцієнта пьезопроводності проводиться таким чином.

Зміна коефіцієнта пьезопроводності в основному визначається змінною проникністю в законтурне області.

Аналогічним чином коефіцієнт пьезопроводності може бути визначений за часом добігання змін в режимі рівня підземних вод, що відбуваються під впливом будь-яких змін водовідбору, що призводять до зміні знака змін знижень в спостережних свердловинах.

К - коефіцієнт пьезопроводності, за аналогією з коефіцієнтом температуропровідності в подібному по виду рівнянні теплопровідності Фур'є, що описує нестаціонарне температурне поле.

Можливість осреднения коефіцієнта пьезопроводності в шаруватих товщах і форми вираження його усереднених значень не настільки ясні.

У разі рівного розподілу коефіцієнтів пьезопроводності (61 а а) функція A (Fo, 0 v, у) дорівнює нулю.

Відзначимо, що коефіцієнт пьезопроводності до визначено тут через проникність системи тріщин k і упругоемкость блоків fi 2; параметр т має розмірність часу і називається часом запізнювання. Цей параметр має велике значення в теорії несталого руху рідини в трещиновато-пористої середовищі; він характеризує відставання процесу перерозподілу тиску в трещиновато-пористої середовищі в порівнянні з пористим шаром з пьезопроводності к. Це відставання пояснюється наявністю обміну рідиною між системою пористих блоків і системою тріщин.

Відзначимо, що коефіцієнт пьезопроводності х визначено тут через проникність системи тріщин kl і упругоемкость блоків Р; параметр т має розмірність часу і називається часом запізнювання. Це відставання пояснюється наявністю обміну рідиною між системою пористих блоків і системою тріщин.

Відзначимо, що коефіцієнт пьезопроводності до визначено тут через проникність системи тріщин Ьг і упругоемкость блоків р; параметр т має розмірність часу і називається часом запізнювання. Це відставання пояснюється наявністю обміну рідиною між системою пористих блоків і системою тріщин.

Тут до - коефіцієнт пьезопроводності в м2 /сек; інші позначення відомі.

При набуханні глини коефіцієнт пьезопроводності пористого середовища зменшується, тому непряма оцінка ступеня набухання глинистих включень виробляються зі зміни цієї величини. Обробка КВД здійснюється операційним методом, для успішного застосування якого необхідно, щоб до часу останнього виміру тиск досягло значення, дуже близького до стаціонарного. Обчислення проводяться в наступній послідовності.

Вважаємо, що коефіцієнт пьезопроводності водоносного пласта відомий з даних дослідження пьезометріческіх свердловин або визначений за методиками, розглянутим в цьому розділі. Водоносний пласт вважаємо однорідним по параметру провідності kh /i. Завдання полягає в достовірному визначенні цього параметра на основі даних про розробку поклади в умовах водонапірного режиму.

Даний спосіб визначення коефіцієнта пьезопроводності зручний, так як при цьому не потрібно знати зміни дебіту водозабору. Для цього достатньо лише знати час зміни дебітів (як при зменшенні, так і при їх збільшенні) і мати дані по режиму рівня для фіксування часу максимального його підйому.

Про походження назви коефіцієнта пьезопроводності і самої величини х буде сказано нижче.

Викладений спосіб оцінки коефіцієнта пьезопроводності водоносного пласта заснований на використанні рішення задачі про приплив води в укрупнену свердловину, отриманого найменш-точним з існуючих наближених методів - методом послідовної зміни стаціонарних станів. Тому тут розглянемо аналогічну викладеної (по ідеї) методику визначення коефіцієнта пьезопроводності водоносного пласта, засновану на більш точному виконанні завдання про несталому притоці води в укрупнену свердловину, експлуатований при змінному в часі дебите.

Оскільки, однак, коефіцієнт пьезопроводності а заздалегідь нам невідомий, то і оцінку необхідної тривалості спостережень за співвідношенням (VIII. Величина a носить назву коефіцієнта пьезопроводності. Розглянутий вид руху називається пружним режимом. Таким чином, значення коефіцієнта пьезопроводності в безнапірних пластах змінюються від 102 до 104 а в непарних - від 103 до 107 м2 /сут.

Таким чином, визначення коефіцієнта пьезопроводності за формулою (1158) призводить до його завищення. у практиці можливі випадки, коли нехтування рс в розрахунках може привести до значних помилок . Це відноситься до умов, коли забійні тиск нижче, а пластовий вище тиску насичення.

Неважко бачити, що цей коефіцієнт пьезопроводності відповідає проникності системи тріщин і пористості і стисливості блоків.

З (11147) слід, що коефіцієнт пьезопроводності х визначається незалежно від коефіцієнта гідропроводності & i /i /i. Величини qi qi (0) (il, 3) можуть бути заміряні до або спочатку гідропрослухування, а значення t tp задається, виходячи з поведінки пластового тиску на кордоні околиці реагує свердловини.

Схема для розрахунку водоотдачи порід. Визначивши, таким чином, коефіцієнт пьезопроводності за тими ж формулами (421), (422), можна потім при однорідному будові пласта розрахувати дійсне відстань х його виходу в море.

Багрову-Верігіна, крім того, коефіцієнт пьезопроводності замінюється коефіцієнтом уровнепроводності. Це, до речі, ще одна ілюстрація ефективності апарату диференціальних рівнянь, що дозволяє встановлювати изоморфность (див. Розділ 1.6) різних фізичних процесів, тобто допустимість уявлення одного з них через інший.

УХ Ф; х - коефіцієнт пьезопроводності; - Час, що відраховується з початку фонтанування свердловини.

Слід також зазначити, що коефіцієнт пьезопроводності, визначений за КВД[6], Не описується ніякими закономірностями і має випадкову величину.

Щелкачева[19]він носить назву коефіцієнта пьезопроводності. Як видно з (11), коефіцієнт пьезопроводності залежить від стисливості породи і фільтрується рідини.

Кожна крива відповідає одному значенню коефіцієнта пьезопроводності і одному дебіт. Щоб полегшити практичну роботу, такі криві будують для всіх можливих величин дебітів і коефіцієнтів пьезопроводності. Кожен лист кривих, що носить назву палетки, будується для одного дебіту і для всіх можливих коефіцієнтів пьезопроводності; число палеток відповідає числу різних дебітів.

За пропозицією В. Н. Щелкачева до називається коефіцієнтом пьезопроводності.

Як видно з рівняння (1158), коефіцієнт пьезопроводності для газованої рідини визначається аналогічно нагоди фільтрації однофазної рідини, при цьому аналогом коефіцієнта упругоемкості пласта є параметр РСМ.

Для оцінки балансу напірних вод застосовуються коефіцієнти пьезопроводності напірного водоносного пласта а; упругоемкості (пружною водоотдачи) водоносного пласта ц; наведений коефіцієнт вертикального водообміну між даними водоносних пластом і суміжних з ним пластом сн.

Отже, оскільки а є аналогом коефіцієнта пьезопроводності (величини а і до, як відомо, мають одну і ту ж розмірність, бо виходять з одного і того ж рівняння теплопровідності Фур'є), визначення його значення дозволить надалі здійснити перехід від термодинамічної вивчення стану поклади до її гідродинамічної характеристиці, що в даний час становить значний науковий і практичний інтерес.