А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - міцність - зварений шов

Коефіцієнт міцності зварного шва (ср) залежить від виду шва, типу зварювання, процентного обсягу контрольованих швів.

Коефіцієнт міцності зварного шва р визначається в залежності від виду зварювання і характеру стикового шва.

Коефіцієнт міцності зварного шва ф вибирається залежно від типу зварного шва.

Спотворення оболонки круглої форми під дією зовнішнього тиску. коефіцієнт міцності зварного шва в цьому випадку приймають рівним одиниці. Однак для апаратів, що знаходяться під зовнішнім тиском, одного розрахунку на міцність недостатньо. Необхідно перевірити також стійкість оболонки. Тонкостінні оболонки під дією зовнішнього тиску можуть втратити свою первинну форму і розплющитися раніше, ніж напруга стиснення досягне руйнує величини.

Коефіцієнти міцності зварного шва tp вибираються в залежності від прийнятого типу шва згідно з наведеними вище прийнятим як стандарт значенням.

Коефіцієнт міцності зварного шва визначається таким же чином, як і для циліндричних елементів.

Коефіцієнт міцності зварного шва 0 8 зварюється тільки поліетилен I. Поліетилен легко піддається механічній обробці.

Коефіцієнт міцності зварного шва ф1 так як зварні шви відсутні.

Маса і габарити апаратів, які дозволяється перевозити залізницею. Коефіцієнт міцності зварного шва (ф) залежить від виду шва, типу зварювання, процентного обсягу контрольованих швів.

Коефіцієнт міцності зварного шва ер характеризує відношення міцності зварного шва до міцності основного металу.

Коефіцієнт міцності зварного шва труб і циліндричної частини барабана приймається в залежності від способу і виду зварювання.

Коефіцієнтом міцності зварного шва називається відношення міцності шва до міцності основного матеріалу.

Значення коефіцієнта міцності зварного шва при виконанні будь-яких допущеним способом автоматичної, напівавтоматичної або ручного зварювання, що забезпечує повний проварена по всій товщині, за умови проведення в необхідних випадках термічної обробки після зварювання і контролю якості шва неруйнівними методами по всій довжині приймається найбільшим.

Значення коефіцієнта міцності зварного шва приймаються в залежності від виду зварювання, матеріалу обичайки і способу контролю свариваемого ділянки.

В наведених формулах коефіцієнт міцності зварного шва не вводять, вважаючи, що вертикальний шов буде розташований на відстані V4 прольоту між зміцнюють стійками, де величина напруги від згинального моменту мінімальна, так як в цьому місці стінка схильна лише розтягуючому-зусиллю.

При цьому тут і далі приймається коефіцієнт міцності зварного шва р 1 якщо отвір не перетинає зварного шва в посудині або апараті.

Що характеризує і від чого залежить коефіцієнт міцності зварного шва.

Схеми зварювання встик з V-подібною обробленням кромок. | Зварні з'єднання. При розрахунку зварних елементів апарату слід враховувати коефіцієнти міцності зварного шва.

Якщо секторний коліно виготовляється з зварних труб і коефіцієнт міцності зварного шва pw 1 то слід перевірити значення номінальної товщини стінки по ділянці розташування зварного шва.

Допустимі напруги у всіх розрахунках призначають з урахуванням коефіцієнта міцності зварного шва.

При розрахунку товщини конічного днища по (4.9) або (410) коефіцієнт міцності кільцевого зварного шва ср (див. Рис. 4.1 а) приймають рівним 1 0; в інших випадках значення береться таким же, як і для звичайних зварних швів (див. гл.

Коефіцієнт міцності перерізу, ослабленого трубами, зіставляється з коефіцієнтом міцності зварного шва (табл. 10 - 32) і в формули (10 - 176) і (Ю-176 а) підставляється найменше з двох значень.
 Коефіцієнт міцності перерізу, ослабленого трубами, зіставляється з коефіцієнтом міцності зварного шва (табл. 10 - 32) і в формули (10 - 176) і (10 - 176а) підставляється найменше з двох значень.

Камера зі зварюванням у кутах. | Прямокутна камера (наприклад 9 - 10. | лючковий отвори камери (наприклад 9 - 10. Крім цього, відповідно до роз'яснення Котлонагляду повинен бути врахований коефіцієнт міцності зварного шва, величина якого вибирається на розсуд конструктора.

З урахуванням проведеного дефектоскопічного контролю та огляду зварних з'єднань був обраний коефіцієнт міцності зварного шва ф 0 9 для подальших розрахунків на міцність.

Для зварних судин, найбільш часто використовуваних, в останню формулу вводять коефіцієнт міцності зварного шва ф і наступні позначення: D - внутрішній діаметр судини; з - надбавка на корозію; s і s - відповідно повна і розрахункова товщина стінки.

схема розрахунку зварних швів. Для апаратів, що працюють під тиском, повинні бути забезпечені наступні значення коефіцієнтів міцності зварного шва ф, що застосовуються при розрахунках.

Стикові шви розраховують по зусиллям даного вузла як цілісного металу з урахуванням коефіцієнта міцності зварного шва.

Для хромомолібденованадієвих і високохромисто сталей, сильніше схильні до знеміцнення в околошовной зоні, коефіцієнт міцності зварного шва знижують. При ручному і автоматичному зварюванні під шаром флюсу і розрахунковій температурі 530 С і більше фш 0 7 при температурі менше 510 С фа, 1Д В інтервалі від 510 до 530 С коефіцієнт міцності зварного шва визначається методом лінійної інтерполяції.

Розміри зварних швів зміцнювальних елементів, що приймаються при розрахунку. При розрахунках на міцність кутових зварних з'єднань приварювання патрубків або штуцерів до барабанів і камерам коефіцієнт міцності зварного шва повинен прийматися рівним 0 8 в тих випадках, коли проводиться 100% контроль по всьому контуру приварювання за допомогою ультразвукової дефектоскопії або радіографії. Такі ж коефіцієнти міцності повинні прийматися і для таврових зварних з'єднань.

Для зварного циліндра допускається напруга не повинна перевищувати значення серпня q Rz, де р - коефіцієнт міцності зварного шва.

Для плоского фланця, звареного з декількох частин, в знаменник виразу (3761) вводиться множник - коефіцієнт міцності зварного шва.

Для плоского фланця, звареного з некольких частин, в знаменник виразу (1943) вводиться множник фл - коефіцієнт міцності зварного шва.

Для плоского фланця, звареного з декількох частин, в знаменник виразу (3231) вводять множник фл - коефіцієнт міцності зварного шва.

Надбавка З складається з прибавки Сг, що компенсує можливе утонение при штампуванні (яка, як і коефіцієнт міцності зварного шва ф, повинна регламентуватися технічними умовами на виготовлення коліна), і збільшення С3 прийнятої такий же, як і для прямих труб.

Для плоского фланця, звареного з декількох частин, в знаменник виразу (1343) вводиться множник ф - коефіцієнт міцності зварного шва.

Рр - розрахункове тиск, МПа; D - внутрішній діаметр кожуха топки, м; Ф - коефіцієнт міцності зварного шва, може бути прийнятий рівним 0 9; С - збільшення собівартості у розрахунку на корозію, що дорівнює 2 мм.

Напруга в звареному шві при роботі на зріз ос 0 8ф[( т ], Де ф - коефіцієнт міцності зварного шва, ф - 0 8;[о ]- Допустиме напруження для основного металу.

Товщина сферичної оболонки t np rc /2Rp, гдеп 1 2 - коефіцієнт перевантаження; р 095 - коефіцієнт міцності зварного шва; з - cl с2 - надбавка до товщини листа; ct 0 8 мм - надбавка на недо-кат; с228 - надбавка на витяжку під час вальцювання.

Еліптичне а й Коробова (б днища. МПа; D - внутрішній діаметр дні -;[а ]- Допустиме напруження, МПа; ср - коефіцієнт міцності зварного шва; с - надбавка, мм. DH - внутрішній і зовнішній діаметри обичайки, м; рк - розрахунковий надлишковий тиск, МПа; ф - коефіцієнт міцності зварного шва;[ст ]- допустиме напруження, МПа; SR - розрахункова товщина стінки обичайки, мм; s - виконавча товщина стінки обичайки, мм.

відповідно до заданими робочими умовами вибирають спосіб виготовлення апарату, матеріал, коефіцієнт запасу міцності або допустиме для даного випадку напруга, коефіцієнт міцності зварного шва, встановлюють величину надбавки на корозію і приступають до розрахунку, користуючись формулами, заснованими на першій або третій теорії міцності.

Схема розрахунку судини з конічним днищем . Тут прийнятий коефіцієнт 200 замість 2 так як внутрішній тиск вимірюють зазвичай в до Г /см2 а напруга в кг /мм; РСВ - коефіцієнт міцності зварного шва, так як в місці переходу від циліндричної частини посудини до конічної може розташовуватися зварений шов.

Товщину стінки труб великих діаметрів з поздовжнім зварним швом, розраховану за формулами (241а) і (2416), слід збільшити в відношенні -, де р - 085 - коефіцієнт міцності зварного шва.

Вихідними даними для розрахунку є: внутрішній діаметр апарату 3 і; товщина стеякі апарату виконавча &, мм; робочий тиск Рр, Па; наявність теплоізоляції; сумарна надбавка на корозію С, і; коефіцієнт міцності зварного шва; робоча температура t, С.

Графік для визначення Д. Рі - осьова стискаюча сила в умовах гідравлічного випробування апарату; % - Розрахункова товщина зварного шва;[о ]- Допустиме напруження для матеріалу опори;[ак ]- Допустиме напруження для матеріалу корпусу апарату; qs - коефіцієнт міцності зварного шва.

У формулах (431) 4 - (433): D - внутрішній діаметр, м; С - надбавка на корозію, м; С1 - конструктивно-технологічна надбавка, м; ЗЦ - товщина центральної обичайки, м; 3-коефіцієнт товстостінні; визначається за величиною логарифма коефіцієнта товстостінні In рр /(сгдопф) (табл. 4.9), де р - розрахунковий тиск, МПа; адоп - допустиме напруження, МПа; ф - коефіцієнт міцності зварного шва.

Типи зварних з'єднань. | Перехідний шов від товстої обичайки до тонкої. Якщо шов виконується в основному автоматичним зварюванням під флюсом і площа поперечного перерізу шару металу, наплавленого ручним зварюванням, не перевищує 15% площі перетину зварного шва, шов вважають звареним автоматичним зварюванням. Коефіцієнт міцності зварного шва вибирають в цьому випадку як для автоматичного зварювання.

У розрахунок на міцність вводиться коефіцієнт міцності зварного шва фа, який не може бути більше одиниці. Коефіцієнт міцності зварного шва також залежить від гарантованого проплавления зварювальних деталей і обсягу контролю якості.