А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - підйомна сила

Коефіцієнт підйомної сили зменшується зі збільшенням числа Маха. Це також вірно для коефіцієнта лобового опору.

Коефіцієнт підйомної сили р залежить від величини сили впливу потоку на диск клапана.

Коефіцієнт підйомної сили р для клапана, виконаного за типом фіг. Коефіцієнт р такого Калпана представлений на фіг.

Коефіцієнт підйомної сили сх є функцією фізичних властивостей рідини, геометричній конфігурації клапана і клапанної коробки і в більшості випадків визначається експериментальним шляхом.

Коефіцієнт підйомної сили Су зі збільшенням кута атаки зростає спочатку швидко, а потім повільніше і після критичного кута атаки починає падати.

Коефіцієнт підйомної сили Су зі збільшенням кута атаки зростає спочатку швидко, а потім повільніше і після критичного кута атаки починає падати. Коефіцієнт лобовогсгПЛшротівленія Сх зростає спочатку повільно, а потім швидше.

Схема опереного тіла. Коефіцієнти підйомної сили Су і лобового опору Сх обчислюються за формулами (5.1) і (5.2) гл.

Коефіцієнт підйомної сили сг для розрахункової точки повинен бути наближено дорівнює одиниці.

Коефіцієнт підйомної сили сх є функцією фізичних властивостей рідини, геометричної конфігурації клапана і клапанної коробки і в більшості випадків визначається експериментальним шляхом.

З коефіцієнт підйомної сили зменшується, що свідчить про менший відхиленні потоку.

Розрахункові характеристики моделей запобіжних клапанів. Оскільки коефіцієнт підйомної сили р змінюється в залежності від конструкції клапана, а отже, змінюється і підйомна сила, то при різних конструктивних виконаннях клапан на задані параметри повинен мати пружину різної жорсткості, щоб забезпечити нормальне відкриття.

Оскільки коефіцієнт підйомної сили є різницею коефіцієнтів тиску, він залежить від тих же факторів, що і останні.

Знайдіть коефіцієнт підйомної сили крила, розташованого на корпусі у вигляді тонкого тіла обертання, якщо відомі значення цього коефіцієнта для всієї моделі літального апарату з кр. Тут с /кр, з т - коефіцієнти підйомної сили відповідно крила і корпусу; AcWKp (T), Лс кр, - аналогічні коефіцієнти для крила при наявності корпусу і корпусу при наявності крила; /Скр.

На коефіцієнт підйомної сили крила даної форми впливає кут атаки і число М польоту. Зі збільшенням кута атаки коефіцієнт підйомної сили зростає (рис. 4.7); після досягнення критичного кута атаки якрят коефіцієнт підйомної сили досягає максимального значення су макс. Подальше збільшення кута атаки через зрив потоку призводить до зменшення коефіцієнта підйомної сили. Політ з критичними кутами атаки неприпустимий, тому в реальних умовах використовуються кути атаки менше критичного.

значення коефіцієнтів підйомної сили, виміряні Олбумом[51], Були виправлені з урахуванням впливу донного тиску в припущенні, що статичний тиск на поверхні дна моделі одно статичному тиску в набігає потоці.

Розподіл підйом. | Розподіл підйомної сили за розмахом етреловід-ного крила. січ. Розподілу коефіцієнтів підйомної сили за розмахом крил при кутах атаки а, відповідних відривним режимам обтікання їх верхніх поверхонь, наведені на рис. 12.5 - 12.7. Пунктиром на цих малюнках показані криві, які мали б місце при безвідривному обтіканні, суцільними лініями - при відривному. Для стреловидного крила характерним є збільшення товщини прикордонного шару в його кінцевихперетинах за рахунок складової швидкості уздовж розмаху. Для запобігання передчасного відриву потоку застосовуються аеродинамічні гребені - пластини на верхній поверхні крила, що перешкоджають стіканню прикордонного шару до кінців крила.

значення коефіцієнтів підйомної сили носового і кормового крил на різних швидкостях катера визначаються виходячи ІЕ прийнятих величин цих коефіцієнтів для його розрахункової швидкості.

Результати випробування решітки при малих швидкостях. | Універсальна характеристика решіток компресорних профілів при малих числах М. Зміни коефіцієнта підйомної сили су в основному слідують за змінами кута повороту потоку.

Зменшення коефіцієнта підйомної сили профілю за рахунок впливу в'язкості може бути оцінено за допомогою коефіцієнта Кс, рівного відношенню коефіцієнта підйомної сили профілю в потоці в'язкого газу до коефіцієнта підйомної сили того ж профілю (при тому ж вугіллі а) в потоці ідеального (нев'язкого) газу.

Результати випробування решітки при малих швидкостях. | Універсальна характеристика решіток компресорних профілів при малих числах М. Зміни коефіцієнта підйомної сили су в основному слідують за змінами кута повороту потоку.

Са - коефіцієнт підйомної сили, який визначається дослідним шляхом.

Су - коефіцієнт підйомної сили, в разі ідеальної нестисливої рідини залежить від кута атаки і форми Крилової профілю. Для тонкого профілю залежність су від а близька до лінійної (су до 2яа) і по ухилу трохи перевищує дослідну. За деталями відсилаємо до с.

Са - коефіцієнт підйомної сили, який визначається дослідним шляхом.

Су - коефіцієнт підйомної сили, який визначається експериментально.

Це збільшення коефіцієнта підйомної сили порівняно з відповідним збільшенням для профілю.

Ідея використання коефіцієнтів підйомної сили і лобового опору для розрахунку решіток належить М. Є. Жуковському, який створив вихрову теорію пропелерів і вентиляторів.

Надзвукове протягом близько плоского шестикутного крила. - - - - - - - Лінії Маха. Розглянемо розрахунок коефіцієнта підйомної сили.

Ідея використання коефіцієнтів підйомної сили і лобового опору для розрахунку решіток належить М. Є. Жуковському, який створив вихрову теорію пропелерів і вентиляторів.

Фізичний сенс коефіцієнта підйомної сили простий: цей коефіцієнт показує, наскільки добре використовується швидкісний напір повітряного потоку для створення підйомної сили. Якщо, наприклад, су 0 5 це означає, що-що припадає на 1 м2 крила підйомна сила дорівнює половині-швидкісного напору.

Максимального значення коефіцієнта підйомної сили CL відповідає товщина профілю, складова 12% довжини хорди.

Максимальне значення коефіцієнта підйомної сили Су макс зі збільшенням стрілоподібності падає.

Через CL позначений коефіцієнт підйомної сили.

Трикутне крило з симетричним ромбоподібним профілем. | Плоске трикутне крило. Покажіть, що коефіцієнти підйомної сили і хвильового опору цих крил, розташованих під одним і тим же малим кутом атаки, однакові.

Підкреслимо, що коефіцієнт підйомної сили пластини різко зменшується з ростом числа М і стає при гіперзвукових швидкостях дуже низьким.

У рівнянні (818) коефіцієнт підйомної сили дрючок не дорівнює відповідному коефіцієнту Су при вільному обтіканні потоком тіла. Пояснюється це впливом стінок труби на обтікання. Тому критична швидкість, як і швидкість зрушення, визначається досвідченим шляхом. Причому під цією швидкістю розуміють мінімальну середню швидкість потоку, при якій ще не відбувається випадання твердого на горизонтальну стінку труби.

Насправді коефіцієнт підйомної сили перетину в кореневій частині лопаті обмежений виникненням зриву.

При малих значеннях коефіцієнта підйомної сили (що відповідає малим кутах атаки) зневага поперечними струмами допустимо, при великих кутах атаки, особливо при виникненні відриву прикордонного шару з поверхні крила, роль поперечних струмів збільшується.

Схема керма висоти. | Орган управління в прикладі розрахунку.

Зобразіть графічно залежність коефіцієнта підйомної сили суа від кута атаки а для крил з предкрилки і закрилком. У чому полягає відмінність цих залежностей.

Величину су називають коефіцієнтом підйомної сили, а 5 грає роль характерною площі обтічного тіла.

Перерахунок крила з X, на Х2. Отже, задаючись коефіцієнтами підйомної сили Су з експерименту, можна за формулами перерахунку (8.1), (8.2) обчислити СХг і А2 у всьому діапазоні кутів атаки.

З огляду на те, що коефіцієнт підйомної сили згідно з формулою (35) пропорційний аеродинамічному куту атаки, коефіцієнт індуктивного опору пропорційний квадрату кута атаки.

ККД, якщо відомі коефіцієнти підйомної сили і лобового опору профілів.

Сили, що діють на крило. | Дія потоку на профіль в решітці. | Характеристика профілю. Су і Сх - коефіцієнти підйомної сили і лобового опору, певні продувкою ізольованого профілю; К - коефіцієнт, що враховує взаємний вплив профілів на ігровому полі.

Сили, що діють з боку лопаті на потік. | Результати випробування решітки при малих швидкостях. Су і сх - коефіцієнти підйомної сили і лобового опору; ру і рж - підйомна і лобова сили взаємодії потоку і лопаті решітки.

Су і Сх - коефіцієнти підйомної сили і лобового опору відповідно, визначаються експериментально шляхом продувок профілю.

На вказані межі коефіцієнта підйомної сили також впливає ступінь турбулізації потоку, що набігає.

З - позиційна похідна коефіцієнта підйомної сили; S - - площа каверни в плані.

Виникнення різниці тисків на верхній і нижній поверхнях профілю при дозвуковій швидкості польоту. Як виглядають наявні величини коефіцієнтів підйомної сили на сучасному винищувачі з кермом висоти при нерухомому стабілізаторі.

Зміна коефіцієнта опору з коефіцієнта підйомної сили са і коефіцієнта зворотного якості г залежно від коефіцієнта витрати про представлено на фіг. Поляри профілю в решітці са f (сц; а) показані на фіг.

Сур - похідна від коефіцієнта підйомної сили рулів за кутом їх повороту; 8р - кут повороту керма; qp - 0 5раі - швидкісний напір у вихідному перерізі сопла; Sp - площа консолей рулів; СЖР - коефіцієнт лобового опору рулів.