А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - поглинання - звук

Коефіцієнт поглинання звуку в морській воді залежить про г тиску, температури, солоності.

Коефіцієнт поглинання звуку (по енергії) а 1 - гр 2 в цьому випадку дорівнює одиниці.

Коефіцієнти поглинання звуку віднесені до тону з частотою 512 Hz і розраховані на 1 - і 2 поверхні. При обчисленні величини можливого поглинання звуку слід величину поглинає поверхні, виражену в м2 множити на відповідний коефіцієнт поглинання.

Коефіцієнт поглинання звуку в воді визначається тією ж формулою, що і коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, тільки для води в цю формулу потрібно підставити в'язкість і щільність води і швидкість звуку у воді.

Схема установки, зображеної на 166. Коефіцієнт поглинання звуку в воді визначається тією ж формулою, що і коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, тільки цля води в цю формулу потрібно підставити в'язкість і щільність води і швидкість звуку в воді.

Визначити коефіцієнт поглинання звуку, що поширюється в круглій трубі на частотах 5001000 і 2000 Гц, якщо на відривом 1 7 см від кінця труби, закритого жорсткої стінкою, поміщена перша жорстка перегородка з отвором посередині діаметра d 0 4 см, закритим поглинаючим матеріалом з питомою опором 12 хутро. R; на відривом 117 см від другої перегородки поміщена третя така ж псрьгородка.

Аналогічно визначається коефіцієнт поглинання звуку а на частоті внутрідоменних коливань про у. Фізично трохи (920) можна пояснити тим, що звук не зміщує доменну кордон, а лише згинає її. Співвідношення (920) опісьюает інтегральний коефіцієнт поглинання звуку.

Відзначимо, що коефіцієнт поглинання звуку виявляється тут пропорційним першого ступеня частоти.

При cjr Cl коефіцієнт поглинання звуку j - u2r) /pu3 де r - в'язкість рідини.

Відзначимо, що коефіцієнт поглинання звуку виявляється тут пропорційним першого ступеня частоти.

Крім того, коефіцієнт поглинання звуку для газів значно більше, ніж для рідин.

Крім того, коефіцієнт поглинання звуку для газів значно більше, ніж для рідин. Так, у повітря він приблизно в 1600 разів більше, ніж у води. Маючи на увазі далі, що коефіцієнт поглинання прямо пропорційний квадрату частоти, слід зробити висновок про те, що застосування високочастотних коливань (а також коротких імпульсів з великими інтервалами між ними) в газових витратомірах практично виключається.

Крім того, коефіцієнт поглинання звуку для газів значно більше, ніж для рідин.

Таким чином, коефіцієнт поглинання звуку низьких частот прямо-пропорційний частоті, в'язкості і адіабатичній стисливості середовища.

Величина а називається коефіцієнтом поглинання звуку.

Вимірювалися пружні постійні та коефіцієнти поглинання звуку в Si, Ge, GaAs, InSb та HgSe на монокристалічних зразках з різною концентрацією донорної і акцепторної домішок. Пружні постійні вимірювалися в інтервалі температур 78 - 550 К при частоті 10 мгц безперервним інтерференційним методом.

За даними численних вимірів, коефіцієнти поглинання звуку в рідинах значно відрізняються від значень, передбачених теорією Стокса - Кирхгофа і лише в деяких випадках вони приблизно відповідають їй.

На рис. 177 показана залежність коефіцієнта поглинання звуку від частоти в прісній і морській воді.

На рис. 168 показана залежність коефіцієнта поглинання звуку від частоти в прісній і морській воді. Як видно з цього малюнка, для прісної води, починаючи від частот /- 6105 гц і вище, експериментальні значення коефіцієнта поглинання приблизно вдвічі більше теоретичних, отриманих з урахуванням в'язкості і теплопровідності води. Відхилення експериментальної кривої для прісної води від теоретичної кривої, мабуть, пояснюється труднощами виміру малого поглинання на цих частотах.

Величина aZ /2 називається коефіцієнтом поглинання звуку.

Величину 2 (3 називають коефіцієнтом поглинання звуку. Застосуємо (20) для обчислення коефіцієнта поглинання звуку для випадку, коли можна не враховувати ссязь між зміною температури і концентрацією дефектів, що може бути виправданим при малих відхиленнях від стану рівноваги. Написаних формул досить для визначення температурної залежності коефіцієнта поглинання звуку. Розглянемо спочатку область високих температур.

Найбільш точні методи вимірювання швидкості поширення та коефіцієнта поглинання звуку в речовині засновані на припущенні, що в експериментальній установці створюється плоска хвиля. Однак випромінювачі кінцевих розмірів створюють в ближній області плоске поле, спотворене дифракційними ефектами на краях випромінювача навіть в разі, якщо випромінювач вставлений в нескінченний жорсткий екран. Зазвичай в вимірах швидкості поширення і коефіцієнта поглинання звуку в речовині використовують п'єзоелектричні пластини. У луна-методах і в методі акустичного інтерферометра випромінює і приймальня пластини можуть бути суміщені.

Було показано, що, вимірюючи швидкість і коефіцієнт поглинання звуку, можна визначити константу швидкості хімічної реакції та її тепловий ефект. Пізніше цей метод був запропонований для вивчення кінетики швидко протікають реакцій[521]і реакцій в розчинах.

Також зауважимо, що різниця з - CQ і коефіцієнт поглинання звуку пропорційні квадрату рго частоти.

У ряді робіт[27, 47, 38, 26, 34, 48, 3]за результатами дослідження акустичного течії визначені коефіцієнти поглинання звуку в рідинах. Як видно з (658) і (660), для визначення коефіцієнта поглинання методом акустичного течії необхідно незалежно виміряти інтенсивність (або щільність звукової енергії) і швидкість потоку. Вище ми говорили, що радіаційне тиск чинить суттєві перешкоди при визначенні швидкості потоку по його динамічному тиску. Природно і зворотне: динамічний тиск потоку вносить помилки в вимір радіаційного тиску механічними методами (див. Гл. При вимірюванні коефіцієнта поглинання цим методом розділення динамічного тиску потоку і радіаційного тиску дещо ускладнюється тим, що повинні бути створені умови, що відповідають теорії Еккарта. Класична теорія поглинання Стокса-Кірхгофа, як правило, дає значення коефіцієнтів поглинання звуку для різних рідин, які занижені в порівнянні з експериментальними. Крім того, часто спостерігається явно виражена частотна залежність коефіцієнтів поглинання рідин; при деяких частотах поглинання на довжину хвилі має максимум. Іноді спостерігають кілька максимумів. Наприклад, в розчинах MgSO4 максимум є на частотах 150 кГц і 5 Мгц.

Деякі оцінки характеристик мікрозародишей отримані в дослідах з вивчення швидкості і коефіцієнта поглинання звуку, кавітаційних шумів[3]і дифракції лазерного пучка.

Дані про Vr нитробензола відсутні, але наявні експериментальні дані про коефіцієнт поглинання звуку в рідкому бензолі показують, що сверхстоксовскій коефіцієнт поглинання звуку в нітробензол всього в чотири рази перевищує величину стоксовского коефіцієнта поглинання звуку.

Коефіцієнт поглинання звуку в воді визначається тією ж формулою, що і коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, тільки для води в цю формулу потрібно підставити в'язкість і щільність води і швидкість звуку у воді.

Схема установки, зображеної на 166. Коефіцієнт поглинання звуку в воді визначається тією ж формулою, що і коефіцієнт поглинання звуку в повітрі, тільки цля води в цю формулу потрібно підставити в'язкість і щільність води і швидкість звуку у воді.

Схема установки П. Бажуліна. Простота і надійність цього методу, а також можливість за допомогою його вельми швидко визначати коефіцієнт поглинання звуку роблять його дуже цінним.

Існує чітка кореляція між хімічною будовою, структурою, молекулярної рухливістю полімерів і такими параметрами, як швидкість звуку, коефіцієнт поглинання звуку, компоненти комплексних модулів пружності.

Дані про Vr нитробензола відсутні, але наявні експериментальні дані про коефіцієнт поглинання звуку в рідкому бензолі показують, що сверхстоксовскій коефіцієнт поглинання звуку в нітробензол всього в чотири рази перевищує величину стоксовского коефіцієнта поглинання звуку.

Визначити рівень гучності L2 на відстані га200 м і відстань /, на якому звук перестає бути чутним: а) поклавши коефіцієнт поглинання звуку в повітрі і 242 - 10 - 3 м 1 б) нехтуючи поглинанням.

Визначити рівень гучності L2 на відстані г2200 м і відстань г, на якому звук перестає бути чутним: а) поклавши коефіцієнт поглинання звуку в повітрі х242 - 10 3 м - б) нехтуючи поглинанням.

Одним з найбільш простих і надійних способів визначення компонент комплексних модулів пружності є їх розрахунок з експериментальних даних по вимірюванню швидкості і коефіцієнта поглинання звуку.

Одним з найбільш простих і надійних способів визначення компонент комплексних модулів пружності є їх розрахунок з експериментальних даних по вимірюванню швидкості і коефіцієнта поглинання звуку.

У цьому дослідженні передбачалося, що процес гомогенізації, який призводить до усунення з тканини всіх розсіюють структур аж до структур субклітинного рівня, не впливає на коефіцієнт поглинання звуку. Справедливість такого припущення викликає великі сумніви, оскільки певний внесок в поглинання можуть давати втрати, що виникають на неоднорідне-стях тканини за рахунок в'язкого відносного руху. Однак отримане значення 30% являє корисну інформацію, оскільки воно визначає верхня межа можливих значень д8 /д в печінці, з яким можна порівнювати результати інших оцінок.

АКУСТИЧНИЙ - має властивості або характеристики, що діють на звук або пов'язані зі звуком: акустичні плитки, але не акустичний інженер (якщо мова тільки не йде про коефіцієнт поглинання звуку інженером. Дані про Vr нитробензола відсутні, але наявні експериментальні дані про коефіцієнт поглинання звуку в рідкому бензолі показують, що сверхстоксовскій коефіцієнт поглинання звуку в нітробензол всього в чотири рази перевищує величину стоксовского коефіцієнта поглинання звуку.

Чіткість голосу пов'язана з наявністю верхніх частот в звуці. Коефіцієнти поглинання звуку в повітрі для високих частот більше, ніж для низьких , а тому звуки верхніх частот послаблюються в більшій мірі, ніж звуки нижніх.

Тут М - маса елементарної комірки, k - постійна Больц-мана, s - швидкість звуку, а - постійна решітки. Коефіцієнт поглинання поздовжнього звуку залежить від можливості поглинання довгохвильового поздовжнього фонона короткохвильовими фононами.

Величина ц рідин поки ще мало вивчена. Коефіцієнт поглинання поперечного звуку на довжину хвилі а, Л 2а, звідки випливає, що поперечна звукова хвиля загасає дуже швидко.

Вид багаторазово відбитих імпульсів на чкране трубки в разі латунних зразків з величинами зерен, що дорівнюють відповідно 00360 0450065 і 009 мм. Частота 5 мггі. Суть методу багаторазово відбитих імпульсів полягає в наступному. Чисельна величина коефіцієнта поглинання звуку визначається шляхом порівняння з аттенюатором двох імпульсів, що відповідають двом послідовним відображенням.