А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - загальна економічна ефективність

Коефіцієнт загальної економічної ефективності може визначатися не тільки по родовищу, але і по нафтогазоносної району, області, провінції. В цьому випадку народногосподарський ефект і витрати на пошуки і розвідку представляють собою суму ефектів, що відносяться на геологорозвідувальну галузь, і витрат за всіма розвіданими родовищ.

Коефіцієнт загальної економічної ефективності визначається як по об'єктах, закінченим розвідкою, так і по об'єктах, на яких геологорозвідувальні роботи плануються. У другому випадку визначається очікуваний коефіцієнт ефективності.

Визначити коефіцієнт загальної економічної ефективності всіх витрат на геологорозвідувальні роботи в нафтогазоносної області, якщо прямі витрати на проведення робіт рівні 58 3 млн. Руб., Що становить 64% від повних витрат.

Ці показники поряд з коефіцієнтом загальної економічної ефективності рекомендуються для оцінки ефективності геологорозвідувальних робіт. Чи не характеризує економічну значимість розвіданих запасів, вони висловлюють динаміку економічності, продуктивності геологорозвідувальних робіт. Облік фактора часу дозволяє розкрити резерви, пов'язані з підвищенням витрат на геологорозвідувальні роботи, за рахунок зосередження робіт на так званих пускових площах.

Економічно ефективними вважаються заходи, коефіцієнти загальної економічної ефективності яких не нижче планових нормативів і аналогічних показників за попередній плановий період. Додатковий прибуток, що отримується в результаті здійснення заходів плану підвищення ефективності виробництва, повинна бути не нижче рівня, що забезпечує внесення відповідної плати за фонди, оплату відсотків за банківський кредит та інші обов'язкові платежі, а також утворення відповідних фондів підприємств.

До найважливіших з них відносяться коефіцієнт загальної економічної ефективності витрат на підготовку запасів, приріст запасів на 1 руб. витрат і на 1 м проходки і коефіцієнт заповнення відбираються запасів.

Кількісно порівняльна економічна ефективність нової техніки оцінюється також величиною чистої економії, коефіцієнтом загальної економічної ефективності капітальних вкладень Е, коефіцієнтом економічної ефективності капітальних вкладень Е, терміном окупності капітальних вкладень п і іншими показниками.

Однією з найважливіших завдань при складанні цього розділу стройфінплана є відбір найбільш ефективних заходів. При відборі заходів, впровадження яких вимагає одноразових витрат, розраховується коефіцієнт загальної економічної ефективності вкладень в нову техніку. Він визначається відношенням розміру прибутку або собівартості будівельно-монтажних робіт до суми капітальних вкладень, необхідних на здійснення того чи іншого заходу. На підставі цих розрахунків в план включаються заходи з найбільш високим коефіцієнтом загальної економічної ефективності. Потім по кожному відібраному заходурозраховується зниження собівартості будівельно-монтажних робіт і приріст прибутку.

Значний розкид коефіцієнтів загальної ефективності щодо конкретних родовищ і обмеженість можливостей введення всіх рентабельних родовищ в розробку зумовлюють необхідність встановлення галузевого нормативного коефіцієнта економічної ефективності. Встановлення такого нормативу сприятиме підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт, буде створений певний бар'єр для постановки розвідувальних робіт на родовищах, введення яких в експлуатацію найближчим часом не планується. Ці родовища характеризуються найбільш низькими рівнями коефіцієнта загальної економічної ефективності.

Під капітальними вкладеннями тут слід розуміти всі діючі виробничі фонди і оборотні кошти будівельної організації, сформовані в даному році або раніше. Визначення на їх основі коефіцієнта абсолютної ефективності або терміну окупності необхідно для їх зіставлення з капітальними вкладеннями варіанту, обраного по мінімуму приведених витрат. В СН 509 - 78 вказується, що коефіцієнт загальної економічної ефективності капітальних вкладень