А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - оборотність - капітал

Коефіцієнт оборотності капіталу (Kof)) відображає інтенсивність його використання і ділову активність підприємства, а мультиплікатор капіталу - політику в області фінансування.

Коефіцієнти оборотності капіталу характеризуються значною мінливістю і істотно відрізняються не тільки у процвітаючих і збиткових компаній, але і у фірм різного типу. Останнє пояснюється в основному специфікою структури витрат в галузях народного господарства, сезонними коливаннями збуту, правилами конкурентної боротьби, прийнятими в тій чи іншій галузі економіки, рівнем рентабельності, стилем керівництва підприємствами і характером ділових операцій. Таким чином, перераховані обставини слід віднести до дуже важливих факторів, що надає серйозний вплив на ефективність політики будь-якої фірми в області створення і реалізації запасів.

Теоретично при незмінному значенні коефіцієнта оборотності капіталу приріст обсягу реалізації продукції дорівнює внутрішнім темпами зростання.

Тобто рентабельність активів дорівнює добутку рентабельності продажів і коефіцієнта оборотності капіталу.

Середньорічна сума основного і оборотного капіталу (KL) залежить від обсягу продажів і коефіцієнта оборотності капіталу (Коб), який визначається відношенням виручки до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. При цьому виходять з того, що обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, так як з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного і оборотного капіталу за умови незмінності інших факторів.

Середньорічна сума основного і оборотного капіталу (KL) залежить від обсягу продажів і коефіцієнта оборотності капіталу (Коб)]який визначається відношенням виручки до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. При цьому виходять з того, що обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, так як з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного і оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників.

Середньорічна сума основного і оборотного капіталу (KL) залежить від обсягу продажів і коефіцієнта оборотності капіталу (Коб), який визначається відношенням виручки до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції. При цьому виходять з того, що обсяг продажів сам по собі не впливає на рівень рентабельності, так як з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного і оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників.

Потрібно оцінити ефективність такої пропозиції по його впливу на рентабельність капіталу, рентабельність продукції і коефіцієнт оборотності капіталу.

Потрібно оцінити ефективність такої пропозиції по його впливу на рентабельність капіталу, рентабельність продукції і коефіцієнт оборотності капіталу.

У таблиці 22.2 показано розкладання показника рентабельність повного капіталу на два компоненти: коефіцієнт чистої прибутковості і коефіцієнт оборотності капіталу. Три компанії, у яких показники прибутковості повного капіталу найвищі, мають також найкращі коефіцієнти чистої прибутковості і в цілому непогані показники оборотності капіталу.

Припустимо, що ви здатні збільшити операційний маржу з 3 до 5%, при відсутності впливу на коефіцієнт оборотності капіталу, а також знизити коефіцієнт реінвестицій до 40%, внаслідок чого вартість капіталу досягне 9%, якщо ви перейдете до оптимального для вас коефіцієнту боргу.

За межею таких капіталомістких галузей, як переробна промисловість, сфера комунального господарства, транспорт, лісопереробна та інші галузі, що характеризуються низькими значеннями коефіцієнта оборотності капіталу, чисті поточні активи повинні бути рівні 100% суми довгострокового боргу. Не менш інформативно відношення суми поточних активів до суми пасивів.

Показники прибутковості і оборотності капіталу. Дані таблиці 21.4 повинні підштовхнути аналітика до дослідження галузевих і виробничих даних, щоб з'ясувати, які зміни стали причиною того, що за 10 років коефіцієнт оборотності капіталу у компанії Rohm and Haas виріс, і чи можна очікувати подальшого зростання ефективності.

Рентабельність обороту (R0fi) характеризує ефективність управління витратами і цінової політики підприємства. Коефіцієнт оборотності капіталу відображає інтенсивність його використання і ділову активність підприємства, а мультиплікатор капіталу - політику в області фінансування.

Стабільність коефіцієнта оборотності капіталу, відсутність серйозних змін в характері бізнесу допомагають аналітику оцінити ймовірну потребу в капіталі і методи фінансування. При оцінці вже розміщених або підготовлювані до випуску облігацій слід оцінити достатність невикористаної здатності брати кредит для фінансування капіталовкладень.

Наведені в таблиці дані показують, що за звітний рік виробнича і фінансова ситуація на підприємстві помітно покращилася. Значно підвищилися темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, а також темпи зростання балансового і чистого прибутку. Судячи за коефіцієнтами оборотності капіталу, підприємство значно підвищило свою ділову активність, що дозволило, незважаючи на деяке зниження рентабельності продажів, збільшити прибутковість сукупного, операційного та власного капіталу. В результаті підвищився рівень дивідендної віддачі капіталу, виріс курс акцій, що сприяє підвищенню іміджу та інвестиційної привабливості підприємства.

При прогнозуванні прибутку метод віддачі сукупних вкладень може бути використаний або для широкої оцінки, або для детальної. При першому підході аналітик може для оцінки середньої майбутньої прибутковості використовувати коефіцієнт прибутковості за минулі періоди, а для оцінки середньої забезпеченості капіталом зробити прогноз суми нерозподіленого прибутку і позик. При більш детальному підході аналітик повинен засновувати прогноз коефіцієнта прибутковості на аналізі первинних факторів, що визначали значення цього коефіцієнта в минулому. Оскільки коефіцієнт прибутковості є твір коефіцієнта прибутковості збуту (відношення чистого прибутку до обсягу збуту) на коефіцієнт оборотності капіталу (відношення обсягу збуту до повного капіталу), аналізу підлягають всі важливі чинники, що впливають на зміну цих коефіцієнтів. Необхідний прогноз величини капіталу.

Таким чином, фірма може досягти більш високої прибутковості капіталу або через збільшення маржі прибутку, або за рахунок більш ефективного використання свого капіталу для збільшення обсягу продажів. Швидше за все, можливості збільшення обсягу продажів обмежуються конкуренцією і наявними технологіями. Проте, навіть залишаючись в рамках цих обмежень, фірма завжди може вибрати таке поєднання маржі прибутку та оборотності капіталу, яке максимально збільшить прибутковість її капіталу. Цей показник різниться в залежності від виду фірм в різних секторах економіки. В значній мірі це пов'язано з відмінностями в маржі прибутку і коефіцієнтах оборотності капіталу.