А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - безперервність

Коефіцієнт безперервності визначається відношенням числа відпрацьованих людино-днів (або чисельності зайнятих) в максимальну за чисельністю працювали зміну до числа людино-днів, яке могло бути відпрацьовано в одну зміну при використанні робочих місць.

Коефіцієнт безперервності на відповідну дату визначається відношенням чисельності зайнятих в найбільшій зміні до кількості робочих місць.

Коефіцієнт безперервності дає характеристику використання Вабочіх місць в найбільш заповненою зміні.

Коефіцієнт безперервності виробничого процесу визначається відношенням часу корисної роботи протягом циклу до повної його величині.

Для поточних машин коефіцієнт безперервності обробки дорівнює одиниці.

Тут г ц - коефіцієнт безперервності роботи машини, що враховує зменшення технологічної продуктивності в порівнянні з можливою за рахунок холостих ходів і допоміжних переходів. Час Та може поєднуватися з часом безпосередньої обробки Тр або бути зменшено за рахунок прискорення холостих ходів і допоміжних переходів.

У табл. 16 наведені значення коефіцієнта безперервності процесу обробки для деяких шліцьових валів.

Збільшення однієї технологічної продуктивності при незмінному коефіцієнті безперервності обробки або збільшення одного коефіцієнта безперервності обробки при незмінній технологічній продуктивності не може дати пропорційного збільшення теоретичної продуктивності.

Тому при будь-якому значенні тривалості процесу коефіцієнт безперервності досягає максимального значення.

З метою збільшення теоретичної продуктивності машин, коефіцієнт безперервності обробки яких менше 0 5 в першу чергу слід скоротити час холостих ходів і допоміжних операцій; замінити, де можливо, зворотно-поступальні рухи робочих органів рівномірно обертовими (ротаційними); поєднати операції в часі.

Оцінка організаційного рівня виробництва може проводитися з використанням коефіцієнта безперервності виробничого процесу. Останній визначається відношенням так званого технологічного часу до загальної тривалості виробничого циклу.

Чим менше витрачається часу на виконання допоміжних прийомів, тим ближче коефіцієнт безперервності процесу різу-шя; До ЕПР.

Згідно зі слів (48) при збільшенні частоти обмацування при верб const коефіцієнт безперервності До зменшується, а отже, зменшується і продуктивність обробки.

Збільшення однієї технологічної продуктивності при незмінному коефіцієнті безперервності обробки або збільшення одного коефіцієнта безперервності обробки при незмінній технологічній продуктивності не може дати пропорційного збільшення теоретичної продуктивності.

Ставлення теоретичної продуктивності до технологічної являє собою коефіцієнт використання технологічної продуктивності машини або коефіцієнт безперервності обробки.

Таким чином, для збільшення теоретичної продуктивності машини необхідно одночасно збільшувати її технологічну продуктивність і коефіцієнт безперервності обробки т]тх.

До числа основних організаційно-планових показників, визначених при проектуванні технологічних процесів виготовлення заготовок (деталей), відносяться такт випуску потокової лінії; коефіцієнт синхронності виконання окремих операцій і їх комплексу; розмір виробничих партій деталей, що запускаються у виробництво; періодичність запуску партій деталей у виробництво; тривалість виробничого циклу партій деталей; коефіцієнт безперервності виробничого циклу; фонди часу роботи одиниці обладнання і всього комплексу; коефіцієнти використання обладнання в часі.

Прямо точність характеризує коефіцієнт, який визначається відношенням часу транспортних операцій до тривалості виробничого циклу. Коефіцієнт безперервності визначають відношенням тривалості операційного циклу до загальної тривалості виробничого циклу, які обчислюються аналогічно вищенаведеним коефіцієнтами.

При повному використанні змінного режиму (коли коефіцієнт використання дорівнює одиниці) ще не можна сказати, що використані всі робочі місця. Справа в тому, що число працювали в одній зі змін могло бути менше числа робочих місць. Тому розглянуті вище коефіцієнти доповнюються коефіцієнтом безперервності.