А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - навантаження

Коефіцієнти навантаження дані для роботи при постійному струмі.

Коефіцієнт навантаження при пластичному руйнуванні визначається як коефіцієнт (1) збільшення заданої безпечної навантаження р (х) до величини, при якій виникає пластичне протягом балки.

Коефіцієнт навантаження враховує вплив внутрішнього тиску на зусилля в шпильках і на прокладці попередньо затягнутого з'єднання.

Крива втоми для. Коефіцієнт навантаження - частка від ділення циклічного номінального напря Кенія або зусилля на відповідне руйнівний номінальну напругу або навантаження, прикладені одноразово.

Коефіцієнт навантаження враховує вплив внутрішнього тиску на зусилля в шпильках і на прокладці попередньо затягнутого з'єднання.

Коефіцієнт навантаження показує, яку частину становить вироблена (спожита) електроенергія до тієї електроенергії, яка могла б бути вироблена при роботі з максимальним навантаженням.

Коефіцієнт навантаження по споживанню газу для опалювальних цілісний залежить часто від співвідношенні між самими холодними зимовими цілодобово і числом граду-со-діб за весь зимовий період.

Коефіцієнт навантаження по споживанню газу для опалювальних цілісний заіісіт чисто від співвідношенні між самими холодними зпмннмм цілодобово і числом граду-со-діб за весь зимовий період.

Коефіцієнт навантаження До визначають так само, як і при розрахунках на контактну міцність.

Коефіцієнт навантаження порівняно мало залежить від поділюваних речовин. Помітне замедлененіе зростання дози в порівнянні зі збільшенням поперечного перерізу колонки спостерігається при діаметрі більше 30 мм.

Коефіцієнт навантаження а служить важливим параметром підсилювального каскаду і визначає багато його властивості.

Коефіцієнт навантаження До приймають: при симетричному або близькому до симетричного розташуванню зубчастих коліс щодо опор їх валів К, 1 2 - 1 3 при несиметричному К.

Коефіцієнт навантаження для непрямозубих коліс трохи нижче, ніж для прямозубих, що додатково підвищує навантажувальну здатність передачі.

Коефіцієнти навантаження К, допустимі напруження[а ]до,[а ]і та показники контактної міцності Щ]до вибирають так само, як для прямозубих циліндричних передач.

Коефіцієнт навантаження До визначають так само, як і при розрахунках на контактну міцність.

коефіцієнт навантаження характеризує допустимість роботи трансформатора з перевантаженням без зменшення терміну номінального зносу.

Коефіцієнт навантаження для прямозубих конічних коліс визначається так само, як для відповідних циліндричних коліс, причому динамічне навантаження при визначенні коефіцієнта якості слід визначати по середній окружної швидкості vp і в формулу (28 стр. Коефіцієнт навантаження по потужності використовують для оцінки режимів роботи резисторів і ламп.
 Коефіцієнт навантаження характеризує нелінійність активного опору при зміні розсіюється на ньому потужності при роботі в ланцюзі постійного або змінного струму. Щоб визначити цей коефіцієнт, порівнюють величини активного опору при навантаженнях, відповідних 2 і 200% номінальної потужності. При цьому опору витримують під подвійним навантаженням деякий час, достатній для їх прогрівання. Так, опору з номінальною потужністю до 0 5 вт прийнято витримувати протягом 4 хв, потужністю I вт - 7 хв і потужністю 1 Вт і більше - 15 хв. Якщо напруга, відповідне подвійний номінальної потужності, перевищує максимально допустимий для даного опору робоча напруга, то коефіцієнт навантаження визначають при 10 і 100% максимального робочого напруги.

Коефіцієнт навантаження порівняно мало залежить від поділюваних речовин. Помітне замедлененіе зростання дози в порівнянні зі збільшенням поперечного перерізу колонки спостерігається при діаметрі більше 30 мм. 
Коефіцієнт навантаження /(//р, незважаючи на симетричне розташування коліс щодо опор (див. Рис. 10.2), приймемо вище рекомендованого для цього випадку, так як з боку ланцюгової передачі діють сили, що викликають додаткову деформацію веденого вала і погіршують контакт зубів. . Коефіцієнт навантаження До приймемо попередньо К.

Коефіцієнт навантаження До приймають однаковим при розрахунках на контактну міцність і на вигин.

Коефіцієнт навантаження для черв'ячних передач так само, як і для зубчастих, приймають /С /СкцЛдін.

Коефіцієнт навантаження для реле визначається як відношення робочого струму, що протікає через контакти реле, до номінального значення струму.

Коефіцієнт навантаження характеризує навантаженість ступені турбіни при заданій окружної швидкості. Він також є функцією двох безрозмірних параметрів, розглянутих вище.

Коефіцієнт навантаження по споживанню газу для опалювальних цілісний залежить часто від співвідношенні між самими холодними зимовими цілодобово і числом граду-со-діб за весь зимовий період.

Коефіцієнт навантаження електродвигунів - в цих умовах коливається в межах від 50 до 80% і залежить від типу і призначення виготовлених сумішей.

Коефіцієнт сімейної навантаження на одного економічно активного (Ксн) дорівнює відношенню чисельності утриманців окремих осіб в середньому за рік (І) до середньорічної чисельності економічно активного населення: К.

Коефіцієнт навантаження трансформатора не повинен перевищувати 100%, за винятком випадків, наведених нижче.

Коефіцієнт навантаження Кн - КРК К, де К - коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по ширині вінця колеса; при постійному навантаженні Кр 1 (при змінному навантаженні, см.[10], с.

Коефіцієнт навантаження анодних і накальних трансформаторів визначається відношенням сумарної потужності навантаження вторинних обмоток трансформатора до номінальної потужності.

Схема алгоритму розрахунку зубчастих передач. Визначають коефіцієнти навантаження (символ () і контактні напруги (символ 7) по попередньо обраним розмірами.

Уточнюємо коефіцієнт навантаження, попередньо визначивши окружну швидкість і вибравши ступінь точності зачеплення.

Схема приводу до вирішення прикладів 17 і 23. Уточнюють коефіцієнт навантаження К.

Тому коефіцієнт навантаження Р Р //3 можна відраховувати за шкалою, побудованою на прямій, перпендикулярній вектору напруги. Коефіцієнт потужності созф визначається за допомогою допоміжної окружності, проведеної у другому квадраті з точки Ох радіусом, рівним одиниці.

Схема алгоритму розрахунку зубчастих передач. Визначають коефіцієнти навантаження (символ 6) і контактні напруги (символ 7) по попередньо обраним розмірами.

Коли коефіцієнти навантаження елементів близькі до ста відсоткам або вище, надійність радіоапаратури, в яку входять дані елементи значно знижується. Для того щоб радіоапаратура можливо довше зберігала свою працездатність в різних умовах експлуатації, коефіцієнт навантаження елементів не повинен підвищувати деякого граничного значення.

Вибирати коефіцієнт навантаження менші за розміром невигідно, так як це помітно знижує посилення. Подальше збільшення а мало доцільно, тому що посилення при цьому майже не зростає, а смуга пропускання підсилювача звужується.

Зазвичай коефіцієнти навантаження напрямних апаратів досить далекі від цієї межі. Допустимий поворот в спрямовуючий апараті, розрахованому на постійну циркуляцію, обмежується лише досягненням швидкості звуку в найбільш вузькому поперечному перерізі між двома сусідніми лопатками.

Збільшення коефіцієнта навантаження до значень близько 4 - 5 при постійній напрузі джерела анодного харчування знижує напругу на аноді лампи зазвичай до декількох десятків вольт.

Значення коефіцієнта навантаження До КкцКдін вибирають в залежності від факторів, що визначають концентрацію навантаження і величину динамічного навантаження.

Діаграма зміни навантаження за часом для шахтної машини (наприклад розрахунку. Визначення коефіцієнта навантаження проводиться так само, як і при проектувальному розрахунку - за відносними (кл /к тах) значенням крутять моментів. Розрахунок на контактні напруги проводиться за формулами (4а) ПЛП ( 4и) і (66) (стр. Розрахунок на вигин і на зносостійкість проводиться так само, як і при перевірочному розрахунку. В особливо відповідальних випадках розрахунку слід виробляти уточнене визначення коефіцієнта навантаження і перевірку контактних напружень за формулами (4м) - (4 р) і (12) - (12а) (пп.

Компенсація похибки навантаженого потенциометра методом зміни масштабу вихідної напруги. Для коефіцієнтів навантаження а, ніж визначено в табл. III-2 значення до, rlt rz і г3 можуть бути визначені методом інтерполяції.

Перевантаження на основі коефіцієнта навантаження. Для коефіцієнтів навантаження нижче 50% додаткове збільшення не робиться.

Під коефіцієнтом навантаження, який може змінюватися від Про до 1 розуміється відношення її робочої величини до початкової номінальному навантаженні. Отже, необхідно визначити залежність інтенсивності відмов у вигляді Я /(/г), де k - узагальнене значення коефіцієнта навантаження.

Під коефіцієнтом навантаження реле розуміють відношення робочого струму, що протікає через контакти реле до номінального значення струму, зазначеного в паспорті на дане реле.

При коефіцієнті навантаження 0 8 максимальна годинна витрата Р 655 - 0805 24 м3 /год.

С - коефіцієнт навантаження; враховуючи плавність роботи і здатність черв'ячних коліс прірабативала, при постійному навантаженні приймають Д 1 а при змінної - До 1 1 - f - 1 3 в залежності від жорсткості черв'яка.