А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - лінійна залежність

Коефіцієнти лінійної залежності характеризують амплітудний дебіт або його певну частину і початкові запаси нафти або їх якусь частину з даного нафтовому родовищу.

Тут bo і 6i - коефіцієнти лінійної залежності, що визначаються при N 2 методом найменших квадратів.

У формулах (1.7) і (1.8) зв'язок між старими і новими компонентами об'єктів має лінійний вигляд, проте виступають дві різні системи коефіцієнтів лінійної залежності.

У формулах (1 - 7) і (1.8) зв'язок між старими і новими компонентами об'єктів має лінійний вигляд, проте виступають дві різні системи коефіцієнтів лінійної залежності.

Очевидно, немає сенсу шукати коефіцієнти лінійної залежності при двох змінних, якщо реально важлива тільки одна.

Це означає, що ваги можуть бути лише слабо лінійно-залежними. Слабкість тут виражається в зазначені обмеження на коефіцієнти лінійної залежності.

Вивчаються питання, пов'язані з поведінкою складності корекції обривів при фіксованій булевої функції та зростаючій кількості обривів. Доведено, що величина якої складності зростає лінійно (з точністю до константи) щодо кількості обривів, при цьому коефіцієнт лінійної залежності може бути знайдений шляхом вирішення задачі лінійного програмування. Зокрема для всіх функцій трьох змінних були знайдені майже точні (з точністю до одиниці) значення складності корекції довільного числа обривів. Також досліджується складність корекції різних типів несправностей для нескінченних послідовностей симетричних функцій. Ці дослідження істотно спрощують відомі раніше доказательтва деяких результатів М. І. Гринчука (Гринчук М. І. Про складність реалізації симетричних булевих функцій контактними схемами //Математичні питання кібернетики. Зокрема отримано новий результат, щодо якої складності лінійної функції в класі контактних схем, коригувальних заданий число замикань.

Залежність lg я від логарифма будь-якого критерію при постійному значенні інших критеріїв лінійна. Тому на графік, побудований в логарифмічною шкалою, наносять результати експерименту точками, відбраковують різко випадають із загальної залежності точки і виявляють ділянки, в межах яких результати експерименту можна апроксимувати лінійною залежністю. При апроксимації результатів дослідження прямої легко знайти коефіцієнти лінійної залежності, один з яких буде представляти собою ступінь при критерії подібності. Так виявляються всі ступені при умовах подібності.

Отримані експериментальні дані використовуються для знаходження попередніх оцінок параметрів моделі, які використовуються для аналізу обумовленості системи, визначення кореляційних залежностей параметрів і побудови плану додаткового експерименту. З використанням знайдених оцінок визначаються розрахункові значення концентрацій компонентів, і знаходиться матриця А. Відзначимо, що матриця А може бути побудована і на підставі апріорних значень параметрів моделі, якщо такі є. Так як точну оцінку похибки е знайти важко, а відома лише досить широка область, в якій може бути укладено її значення, то слід визначити е-ранг матриці (Q (е)) як целочисленную функцію від е в зазначеній галузі. Якщо виявиться, що при деякому е матриця А містить попарно залежні з точністю до е стовпці, то це означає, що є попарно корельовані між собою параметри. Якщо коефіцієнти лінійної залежності порівнянні один з одним, то всі параметри корельовані і не можуть бути досить надійно оцінені окремо. У першому випадку необхідно змінити початкові концентрації тих компонентів, які істотно входять в лінійно залежні з точністю до е стовпці; у другому - для надійної оцінки параметрів бажано змінити початкові концентрації всіх компонентів.

Для розрахунку коефіцієнтів рівняння Редліха - Кістера використовується стандартна програма, що включає процедури множення матриць і знаходження оберненої матриці. Вихідними даними є: N - число експериментальних точок; М - число невідомих, А - матриця коефіцієнтів системи рівнянь, включаючи стовпець вільних членів. Рішенням нормальної системи рівнянь є вектор X. Її вихідним параметром є масив А. Звернення до процедури Р1221 проводиться тільки при включеному першому ключі на пульті управління. Для обчислення коефіцієнтів довільної лінійної залежності досить замінити цю процедуру. При вимкненому ключі вводиться матриця коефіцієнтів переобусловленной системи рівнянь і програма може бути використана в загальному випадку.

Для розрахунку коефіцієнтів рівняння Редліха - Кістера використовується стандартна програма, що включає процедури множення матриць і знаходження оберненої матриці. Вихідними даними є: N - число експериментальних точок; М - число невідомих, А - матриця коефіцієнтів системи рівнянь, включаючи стовпець вільних членів. Рішенням нормальної системи рівнянь є вектор X. Її вихідним параметром є масив А. Звернення до процедури Р1221 проводиться тільки при включеному першому ключі на пульті управління. Для обчислення коефіцієнтів довільної лінійної залежності досить замінити цю процедуру. При вимкненому ключі вводиться матриця коефіцієнтів переобусловленной системи рівнянь і програма може бути використана в загальному випадку.

Питомими характеристиками демпфування є коефіцієнти внутрішньої і контактної в'язкості. Об'ємними або поверхневими характеристиками демпфування є коефіцієнти загасання і їх приватний вид - коефіцієнти в'язкого тертя. Є характеристики, похідні не тільки від демпфірування, а й від жорсткості і маси системи. Кожна з цих характеристик має свою область застосування і не є достатньо універсальною. Виняток становить постійна часу демпфірування. Вона є як питомої характеристикою, так і об'ємної, причому при відомих і досить часто виконуваних умовах постійна часу демпфірування одиниці об'єму матеріалу і виготовленої з неї деталі одна і та ж. Вона не залежить ні від величини обсягу, ні від його форми і залишається постійною у всій області амплітудно-незалежного тертя або при одному і тому ж напруженому стані для будь-якого виду тертя. Постійна часу демпфірування в стику не залежить від його форми і площі при дотриманні наведеного вище умови. Якщо розглядати ряд геометрично подібних конструкцій, що складаються з одних і тих же матеріалів, то демпфуюча здатність їх, що визначається постійної часу демпфірування, буде однією, і тієї ж, якщо умови роботи цих конструкцій і, зокрема, напруги в них будуть одні і ті ж , так як постійна часу демпфірування складної конструкції є лінійною функцією постійних часу демпфірування простих елементів, що входять в цю конструкцію. Коефіцієнти лінійної залежності є такими ж функціями геометричних розмірів тіла і його конструктивних параметрів, як і жорсткість.