А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - конверсія

Коефіцієнти конверсії зазвичай встановлюються на такому рівні, щоб обмін був невигідний до тих пір, поки курс акції не виросте суттєво порівняно з її курсом в момент випуску конвертованої паперу.

Коефіцієнт конверсії (conversion ratio) (10) - кількість звичайних акцій, на які може бути обміняна одна конвертована цінний папір.

Коефіцієнти конверсії зазвичай встановлюються на такому рівні, щоб обмін був невигідний до тих пір, поки курс акції не виросте суттєво порівняно з її курсом в момент випуску конвертованої паперу.

Вказано також коефіцієнт конверсії а й енергія конверсійних електронів е, коли вони враховуються при вимірюванні активності препарату.

Як правило, коефіцієнт конверсії залишається незмінним протягом усього конверсійного періоду, хоча окремі випуски конвертованих цінних паперів мають кілька таких коефіцієнтів або конверсійних курсів. У таких випадках коефіцієнт конверсії знижується (а за відгуками друзів курс, навпаки, зростає) з плином періоду конверсії, що відображає передбачуване зростання вартості акціонерного капіталу компанії. Коефіцієнт конверсії також коректують для ситуацій проведення розщеплення, або спліта, акцій емітентом, а також для випадків виплати великих дивідендів акціями з метою збереження конверсійних привілеїв власників конвертованих цінних паперів. Тому, якщо компанія оголошує сплати акцій із співвідношенням 2 до 1 то коефіцієнт конверсії будь-якого випуску конвертованих цінних паперів, що знаходиться в обігу, також буде подвоєний. Коли коефіцієнт конверсії виражений дробовим числом, скажімо 33 УЗ звичайної акції за одну конвертовану цінний папір, то конверсійна привілей зумовить, як саме будуть розглядатися в цих випадках дробові числа. Таблиця 10.2 знайомить з деякими основними рисами ряду найбільш популярних конвертованих випусків облігацій і привілейованих акцій і різноманітними конверсійними привілеями.

Експериментальне визначення абсолютних значень коефіцієнтів конверсії є досить важким завданням, оскільки в цьому випадку необхідно проводити вимірювання інтенсивності випромінювання і визначати ефективність реєстрації як для конверсійних електронів, так і для у-променів. На практиці вимірювання значно легше проводити за допомогою (- спектрографа. У цьому випадку вимірюють відносні інтенсивності двох або більше конверсійних ліній для одного і того ж переходу і порівнюють ці відносини з теоретичними значеннями. Як випливає з табл. 18 відносини ак /аь, хоча і не змінюються в таких широких межах, до ак самі коефіцієнти внутрішньої конверсії, можна з успіхом використовувати для визначення порядків мультипольності і, отже, А /і АП, особливо при відносно великих Z і малих енергіях.

Так як відомі з літератури коефіцієнти конверсії і відносні кількості конвертованих електронів з k і L-оболонок для більшості ізотопів визначено недостатньо точно і дані різних авторів в ряді випадків погано узгоджуються між собою, доцільно, використовуючи додатковий алюмінієвий фільтр, повністю поглинути електрони конверсії.

Авогадро, г /- коефіцієнт конверсії тепла в електрику.

Істотний вплив на стабільність ЖКП надає коефіцієнт конверсії в вихідної поліфосфорною кислоті: чим він вищий, тим стабільніше ЖКП. 
Рі), необхідно використовувати термін коефіцієнт конверсії.

Конверсійна вартість облігації, що отримується шляхом множення коефіцієнта конверсії на поточну ринкову вартість акції, - це вартість, яка буде отримана інвестором при обміні облігації на акцію. Конверсійна премія - це відношення суми, на яку поточна ринкова ціна облігації перевищує конверсійну вартість, до даної вартості, виражене у відсотках. Відповідна сума виступає як інвестиційна вартість конвертованої облігації. Дана сума є оціночною, так як визначається на основі дати погашення, купонного відсотка і кредитного рейтингу, і являє собою вартість, за якою могла б бути продана облігація, якби вона не була конвертованою.

Проведені дослідження на прикладі гелію показали, що коефіцієнт конверсії водню в метан і ацетилен при вибраних умовах аналізу не залежить від домішкового з'єднання (табл. 1) і абсолютного вмісту водню в розрядної камері і досягає максимального значення (20%) при тиску газової проби 20 кПа і часу 60 сек.

Обмін може здійснюватися, наприклад, на підставі коефіцієнта конверсії гс.

Імовірність розрядки проміжних порушених рівнів шляхом внутрішньої конверсії характеризується коефіцієнтами конверсії. Останні, при однакових характеристиках переходу (енергія, характер, мультипольного, сильно залежать від атомного номера елемента. 
Спрощена схема конвертора. | Структурна схема інвертора на джерелах струму, керованих напругою (а, і схема інвертора на польових транзисторах (б. Таким чином, емітерний повторювач є конвертором опору з коефіцієнтом конверсії в1 В. Основним недоліком такого конвертора є некерований коефіцієнт конверсії. Таким чином , емітерний повторювач є конвертором опору з коефіцієнтом конверсії у-1 В.

Таким чином, і в умовах прямотока при оборотної реакції коефіцієнт конверсії BL не залежить від концентрації реагенту, а залежить тільки від умов проведення реакції, природи реакції і обсягу секції колони.

При постійній відносній концентрації водню зі зменшенням тиску газу в камері коефіцієнт конверсії зростає і при переході іскрового розряду в тліючий Р; 1 3 кПа) складає 90 - 95%, що пояснюється збільшенням обсягу плазми і зниженням її температури.

З точки зору інвестора, найбільш важливим елементом інформації про подібні випусках є коефіцієнт конверсії або конверсійний курс. Ці поняття часто використовуються емітентом як взаємозамінні для визначення кількості звичайних акцій, на які можуть бути обмінені конвертовані цінні папери.

Конвертовані облігації зазвичай захищені від дроблення акцій і виплати дивідендів акціями за допомогою коректування коефіцієнта конверсії. Захист від виплати дивідендів у грошовій формі зазвичай не обумовлюється. Але в деяких умовах випуску передбачається, що власники конвертованих облігацій повинні бути повідомлені емітентом про виплату дивідендів грошима завчасно, з тим щоб облігація могла бути конвертована до падіння ринкового курсу акції, яке відбудеться після оголошення про виплату дивідендів.

Під час обговорення різних методів ідентифікації мультипольності у-переходів - на основі періоду напіврозпаду і коефіцієнтів конверсії - ми виходили з невисловленого припущення, що у-квант, покинувши випустив його ядро, вже не ма - т характерних ознак того мультипольного взаємодії, яке зумовило його появу. Це дійсно справедливо для процесів звичайного типу. Однак в полях різних мультиполів спостерігається неоднакове розподіл випускається випромінювання по відношенню до напрямку спина вихідного ядра. У більшості випадків дослідженню підлягають зразки радіоактивних речовин, в яких ядра атомів орієнтовані в просторі безладним чином і спостережуване кутовий розподіл у-променів, отже, є ізотропним.

По суті, коли конвертовану цінний папір розглядають з позицій звичайних акцій, її ринковий курс буде відображати ефект множення змін курсів звичайних акцій на коефіцієнт конверсії.

Конвертовані цінні папери показуються в окремій таблиці з ключовими даними, такими як рейтинги S & P, прибутковість до терміну погашення, обсяг, коефіцієнт конверсії і премія або дисконт, що розраховується, щоб заощадити ваш час.

Конвертором опору називають активний чотириполюсник, що перетворює деякий двухполюсник з опором ZB в двухполюсник з опором ZM yZH, де у - речова позитивна величина, або коефіцієнт конверсії.

Схема активного перетворювача опорів і провідностей (а і вольт-апмерная характеристика елемента з негативним опором (б. Конвертором опору називають активний чотириполюсник, що перетворює деякий двухполюсник з опором ZH в двухполюсник з опором ZBX yZH, де у - речова позитивна величина, яка називається коефіцієнтом конверсії.

Конвертованих ЦІННА ПАПІР (Convertible Security) Фінансовий інструмент: цінний папір, який за бажанням власника може бути обміняна на інші цінні папери або активи, згідно заздалегідь обумовленому коефіцієнту конверсії.
 Залежність просторового дозволу флуороскопіческіх екранів від навантаження люмінофора. При проектуванні пошукових флуороскопіче-ських систем цілком достатньо обмежитися дослідженням і застосуванням двох зазначених типів люмінофора, оскільки їх спектр висвічування максимально відповідає спектральної чутливості мультіще-лочних фотокатодов ЕОПов другого, два і третього покоління, а коефіцієнт конверсії вище, ніж для ряду сульфідних і оксісульфідних, активованих тербием, люмінофорів.

А - число актів розпаду в 1 хв; S - площа фотопіка, імп /хв; до - фотоеффектівность спектрометра для даних геометричних умов; /В - ймовірність даного у-переходу; fK - коефіцієнт конверсії визначається у-лінії.

Котирувального листа корпоративних облігацій, включаючи конвертовані облігації. Конверсійна вартість - зто показник розрахункової вартості, по якій могли б проводитися операції куп-ли-продае /сі конвертованих цінних паперів, якби їх оцінювали за вартістю акцій, на які вони обмінюються; дорівнює добутку коефіцієнта конверсії випуску і поточного ринкового курсу звичайних акцій даного змітента.

Застосування поліфосфорною кислоти не дозволяє отримати потрійні добрива з більш високою концентрацією живильних речовин (вище 27%; температура насичення від 0 до мінус 5 С), ніж в добривах на основі термічної ортофосфорної кислоти, незважаючи на те, що коефіцієнт конверсії ЖКП знижується незначно. Отже, розчинність хлористого калію залишається практично однаковою як в присутності ортофос-фатов, так і поліфосфатів амонію.

Природна енергетична ширина лінії ядерного гамма-переходу Г7 визначається з часу життя збудженого стану т з урахуванням наявності конкуруючого каналу релаксації збудженого стану - процесу передачі енергії не гамма-кванту, а електрону конверсії: Г7 /1 /2тгт[1 /( 1 а) ], Де а - коефіцієнт конверсії переходу, а вираз 1 /(1 а) визначає відносну ймовірність релаксації збудженого стану по гамма-каналу. У месбауерівських спектрі зазвичай спостерігається лінія, що не Еже подвоєною природної ширини - результат згортки ліній випромінювання і поглинання.

Для нерозчинних або змішуються з водою субстратів і для нелімітірующіх зростання поживних речовин питома конверсія часто буває значно менше одиниці. Для таких систем коефіцієнт конверсії, який визначається як вага сухої мікробної біомаси або продукту, одержуваних на одиницю ваги введеного субстрату або поживної речовини, буде менше відповідного коефіцієнта виходу. В одних випадках величина конверсії кисню і газоподібних вуглецевих енергетичних субстратів, що не змішуються з водою і нерозчинних у ній вуглецевих енергетичних субстратів, а також розчинних нелімітірующіх зростання поживних речовин визначається режимом роботи біореактора, в інших більш важливими факторами є масгаперенос геометрія біореактора і технологічні параметри.

Як правило, коефіцієнт конверсії залишається незмінним протягом усього конверсійного періоду, хоча окремі випуски конвертованих цінних паперів мають кілька таких коефіцієнтів або конверсійних курсів. У таких випадках коефіцієнт конверсії знижується (а за відгуками друзів курс, навпаки, зростає) з плином періоду конверсії, що відображає передбачуване зростання вартості акціонерного капіталу компанії. коефіцієнт конверсії також коректують для ситуацій проведення розщеплення, або спліта, акцій емітентом, а також для випадків виплати великих дивідендів акціями з метою збереження конверсійних привілеїв власників конвертованих цінних паперів. Тому, якщо компанія оголошує спліт акцій з співвідношенням 2 до 1 то коефіцієнт конверсії будь-якого випуску конвертованих цінних паперів, що знаходиться в обігу, також буде подвоєний. Коли коефіцієнт конверсії виражений дробовим числом, скажімо 33 УЗ звичайної акції за одну конвертовану цінний папір, то конверсійна привілей зумовить, як саме будуть розглядатися в цих випадках дробові числа. Таблиця 10.2 знайомить з деякими основними рисами ряду найбільш популярних конвертованих випусків облігацій і привілейованих акцій і різноманітними конверсійними привілеями.

Вивчено вплив параметрів електричного розряду, тиску газової проби в камері, часу горіння розряду і типу примесного з'єднання на конверсію вуглецю, водню і їх з'єднань в метан і ацетилен. Показано, що коефіцієнт конверсії водню і вуглецю в метан і ацетилен при вибраних умовах аналізу не залежить від виду примесного з'єднання.

Схема розрядки метастабільних станів. У тих випадках, коли перехід із збудженого стану в основний здійснюється випусканням тільки - кванта, відділення ізомери неможливо. Ця обставина дає можливість виміряти коефіцієнт конверсії. Відділена частка активності відповідає ізомерний переходах, які не привели до розриву хімічного зв'язку в з'єднанні, що містить ізомер в метастабільних станів. Ця частка (1 - р) обумовлена ізомерний переходом з випусканням f - квантів.

Таким чином, емітерний повторювач є конвертором опору з коефіцієнтом конверсії в1 В. Основним недоліком такого конвертора є некерований коефіцієнт конверсії.

Ізотопний ефект. Ізотопний ефект в утриманні при р-розпаді також пов'язаний з конверсією електронів. Якщо взяти до уваги, що коефіцієнт конверсії для RaD дорівнює 075 а для ThB дорівнює 0 3 то збереження молекул відбувається у випадках відсутності конверсії електронів.

Прагнення збільшити конкурентоспроможність ядерного пального по відношенню до звичайного органічного палива, а також висока вартість переробки опроміненого ядерного пального в даний час спонукали до дослідження таких реакторних систем, в яких може бути виключена переробка ядерного пального. Теоретично можливе створення реактора з таким коефіцієнтом конверсії, при якому буде повністю компенсуватися втрата нейтронів внаслідок захоплення останніх продуктами поділу і домішками важких елементів. До таких систем відносяться реактор-розмножувач на теплових нейтронах, який використовує в якості пального уран-233 і плутонієвий реактор на швидких нейтронах. У кожному з цих випадків, якби вдалося створити паливо, яке може витримати дуже тривалу кампанію, то залишкове пальне можна було б видалити без подальшої його переробки.

А ціна конверсії дорівнює 50 (1000/20), так як за одну звичайну акцію потрібно віддати 50 номіналу облігації. Зміна ринкової ціни облігації не впливає ні на коефіцієнт конверсії, ні на ціну конверсії.

Конверсійна вартість виступає показником рівня курсу проведення операцій по конвертованій випуску, якщо його оцінюють на основі вартості акцій, на які обмінюються дані конвертовані цінні папери. Конверсійну вартість легко підрахувати: треба всього лише помножити коефіцієнт конверсії випуску на поточний ринковий курс звичайних акцій, на які він обмінюється.

Таким чином було доведено, що вплив хімічного складу на постійну розпаду ізомери дійсно має місце. Однак вплив це дуже мало і при експериментальному визначенні значення коефіцієнта конверсії їм можна знехтувати.

Ціна, гарантована емітентом власникам його конвертованих цінних паперів, по якій останні можуть придбати звичайні акції того ж емітента. Така ціна дорівнює номінальній вартості конвертованій цінного паперу, поділеній на коефіцієнт конверсії.

Перш за все слід визначити кількість електронів конверсії, що припадає на один акт розпаду вимірюваного препарату. Ця величина визначається множенням кількості квантів у-випромінювання, що припадає на один розпад, на коефіцієнт конверсії даного випромінювання.

Виявилося, що все зводиться до множення двох відомих виразів: перетину гальмівного випромінювання з книги Зоммерфельда і коефіцієнта конверсії фотона в електрон-позитив--ронную пару, обчисленого В.

Конверсія у-ізау-чення з енергією 0084 МеВ відбувається в основному з L-оболонки. Однак в літературі є значні розбіжності як щодо виходу у-випромінювання-ня на один акт розпаду, так і щодо величини коефіцієнта конверсії.

Коефіцієнт УЕ, хоча він і залежить від багатьох факторів (наприклад, геометрії помножувача, ступеня активізації поверхні діодів, впливу - зовнішнього магнітного поля), в умовах одного експерименту можна вважати постійним. Коефіцієнт конверсії у -, однак, крім перерахованих факторів, залежить від параметрів реєстрованих іонів. Вивченню цих залежностей було присвячено кілька робіт, але тим не менш, завдання не дозволена в повній мірі і до сих пір.