А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - використання - анодна напруга

Коефіцієнт використання анодної напруги також не може перевищувати одиниці. Дійсно, якби ми поклали, що 11 то виявилося б, що мінімальне значення анодної напруги uayUHl au - Uma Ua0 (- 1 дорівнюватиме нулю. При цьому і анодний струм повинен бути рівний нулю. Між тим, в режимі А анодний струм при иа іаман досягає максимуму.

Що таке коефіцієнт використання анодної напруги, від чого він залежить і в яких межах може змінюватися.

Підвищення величини коефіцієнта використання анодної напруги 5 в разі застосування тріодів обмежується виникненням перенапруг режиму, при якому, як зазначалося, мають місце різке зростання сіткового струму і спотворення форми імпульсів анодного струму.

Для підвищення коефіцієнта використання анодної напруги бажано мати високу крутизну лінії критичного режиму, а з точки зору зменшення потужності, що розсіюється на сітці, необхідно збільшувати коефіцієнт токораспре-ділення.

Величина g називається коефіцієнтом використання анодної напруги.

Схема двотактного підсилювача. | Графік імпульсів анодного струму при перенапряженном режимі. При коливаннях першого роду коефіцієнт використання анодної напруги не може бути більшим за одиницю; практично він завжди менше одиниці.

Ставлення - прийнято називати коефіцієнтом використання анодного напруги.

Режими роботи лампового генератора. | Залежність коефіцієнтів розкладання гострих імпульсів від кута нижньої відсічення. Е а - параметр, званий коефіцієнтом використання анодної напруги, а відношення коефіцієнтів розкладання ai /a0v називають коефіцієнтом форми імпульсу.

З отриманого виразу випливає, що коефіцієнт використання анодної напруги тетрода або пентода при заданому р прямо пропорційний Д, а при заданому Ra прямо пропорційний величиною останнього.

При якій напрузі збудження і якому коефіцієнті використання анодної напруги втрати потужності на аноді або колекторі підсилювального елемента, що працює в режимі В, досягають максимуму.

У розрахунку оптимального режиму генератора за схемою Б. К. Шембель коефіцієнт використання анодної напруги визначають за формулами, прийнятим в розрахунку підсилювачів потужності.

Схеми анодної модуляції в генераторах із загальною сіткою. при анодної модуляції в схемі з загальним катодом коефіцієнт використання анодної напруги залишається відбулось.

Тепер залишається визначити залежність кута верхньої відсічення від коефіцієнта використання анодної напруги.

Сімейство сіткових модуляційних характеристик при різній напрузі збудження. Корисно також застосовувати шунтування контуру збудника провідникові і зниження коефіцієнта використання анодної напруги.

Нагадаємо, що при заданих напрузі на сітці нахил динамічної характеристики визначається величиною коефіцієнта використання анодної напруги.

Внаслідок цього перша гармоніка анодного струму і напруга на контурі трохи зростають, завдяки чому коефіцієнт використання анодної напруги залишається майже незмінним і динамічні характеристики мало змінюють свій нахил.

Перевагою екранованої лампи в каскаді потужного посилення в порівнянні з тріодом є більш високе значення коефіцієнта використання анодної напруги, що досягає при R (T-onm у хороших екранованих ламп 085 - 0 9 проти 0 4 - 0 6 у тріодів. В результаті цього ккд каскаду з екранованої лампою в режимі А досягає 0354 - 0 4 проти 015 - 025 для каскаду з тріодом.

Перевагою екранованої лампи в каскаді потужного посилення в порівнянні з тріодом є більш високе значення коефіцієнта використання анодної напруги, що досягає при Ка-0 т у хороших екранованих ламп 085 - ь - т - 0 9 проти 0 4 - 7 - 0 6 у тріодів.

Генераторний пентод типу ГК-71. Поряд з пентодами широко застосовуються й генераторні променеві тетроди, що дозволяють отримувати більш високі значення як коефіцієнта використання анодної напруги, так і коефіцієнта посилення потужності.

До розрахунку каскаду потужного посилення з струмами сітки. а побудова навантажувальної прямої. б спотворення форми вхідного сигналу. А навантажувальної прямої, у тріодів виходить приблизно таким же малим, як і у екранованих ламп; тому коефіцієнт використання анодної напруги триодов, що працюють зі струмами сітки, виявляється рівним 0 8 - f - 0 9 а ккд досягає 065 - 0 7 як і в каскаді з екранованими лампами, що працює в режимі В без струмів сітки.

Залежність режиму генератора від анодної напруги. Практика показує, що зменшення амплітуди імпульсу, зменшення кута нижньої відсічення і поява верхньої відсічення призводять до того, що напруга на контурі змінюється пропорційно анодному напрузі, тому коефіцієнт використання анодної напруги залишається незмінним і нахил зростаючих ділянок динамічних характеристик зберігається.

З виразів для амплітуд імпульсів, складових спотворений імпульс, і вирази для кута верхньої відсічення видно, що вони є функціями статичних параметрів лампи, кута нижньої відсічення, значення коефіцієнта використання анодної напруги вгранічномрежіме, а також різниці між ним і коефіцієнтом використання анодної напруги в розглянутому режимі.

Променевої генераторний тетрод типу ГУ-27Б Б розрізі.

Завдяки використанню напруги на аноді і екранує сітці близько 10 - 16 кв, при яких коефіцієнт вторинної електронної емісії з цих електродів стає нижче одиниці, ці тетроди працюють з відносно високим значенням коефіцієнта використання анодної напруги.

З виразів для амплітуд імпульсів, складових спотворений імпульс, і вирази для кута верхньої відсічення видно, що вони є функціями статичних параметрів лампи, кута нижньої відсічення, значення коефіцієнта використання анодної напруги вгранічномрежіме, а також різниці між ним і коефіцієнтом використання анодної напруги в розглянутому режимі .

Розташування точок максимуму анодного струму при роботі пентода в режимах BI і б2. | Розташування точок максимуму анодного струму при роботі тріода в режимах Bt і Вх. РП, рівна площі трикутника AB D, також невелика. Перехід до режиму В2 дозволяє збільшити коефіцієнт використання анодної напруги, а отже, і ККД. Коливальна потужність РМ, рівна площі трикутника AB D2 може бути отримана значно більшої величини.

Тому для збільшення корисної потужності необхідно, щоб напруга екрануючої сітки на відміну від підсилюючих тетродов становило приблизно 15 - 20% анодної напруги. Однак, незважаючи на це, коефіцієнт використання анодної напруги тетродов виявляється менше 0 8 і їх вихідна потужність виходить нижче, ніж у тріодів з тими ж значеннями /с і Ua. Тому генераторні тетроди в даний час витісняються пентодами і променевими тетродамі, що дозволяють збільшити коефіцієнт використання анодної напруги до 0 9 - 095 при напрузі сітки, що екранує близько 40 - 50% анодного.

Графік для визначення оптимального коефіцієнта включення реактивної лампи. | Схема включення реактивної лампи при р 1. Останнє можна отримати при АВТОТРАНСФОРМАТОРНЕ включенні контурної котушки (рис. 14 - 9), а в генераторах НВЧ - шляхом підключення реактивної лампи до пучности напруги контуру, що працює на одному з обертонів. При підборі оптимальної зв'язку потрібно враховувати її вплив на коефіцієнт використання анодної напруги, від якого залежить величина першої гармоніки анодного струму реактивної лампи.

Для того щоб лампа в схемі генератора працювала без заходу в область режиму повернення, робочу ділянку динамічної анодної характеристики лампи не повинен перетинати висхідних ділянок статичних анодних характеристик. Чим крутіше йде лінія критичного режиму, тим більшим може бути обраний коефіцієнт використання анодної напруги без заходу в перенапружений режим. Для більшості генераторних ламп лінія критичного режиму збігається з крутим ділянкою анодних характеристик.

У генераторних тетродах позитивне напруга Ug2 що подається на екранує сітку, вибирається на підставі наступних міркувань. З одного боку, воно повинно бути великим, щоб отримати більш ліву характеристику, але, з іншого боку, для збільшення коефіцієнта використання анодної напруги воно не повинно бути занадто великим.

У генераторних тетродах позитивне напруга UgZ, що подається на екранує сітку, вибирається на підставі наступних міркувань. З одного боку, воно повинно бути великим, щоб отримати більш ліву характеристику, але, з іншого боку, для збільшення коефіцієнта використання анодної напруги воно не повинно бути занадто великим.

Хвильові діаграми, що характеризують фазові співвідношення між результуючими напруженнями на аноді еа, сітці ecl, основною гармонікою анодного струму ial і імпульсом анодного струму (а (пунктир. Коефіцієнт використання анод-ного напруги грає істотну роль в роботі підсилювача. Зазвичай він менше одиниці, але може дорівнювати одиниці і навіть приймати трохи більше значення. Величина коефіцієнта використання анодної напруги відповідає опору навантаження в анодному ланцюзі.

Тому для збільшення корисної потужності необхідно, щоб напруга екрануючої сітки на відміну від підсилюючих тетродов становило приблизно 15 - 20% анодної напруги. Однак , незважаючи на це, коефіцієнт використання анодної напруги тетродов виявляється менше 0 8 і їх вихідна потужність виходить нижче, ніж у тріодів з тими ж значеннями /с і Ua. Тому генераторні тетроди в даний час витісняються пентодами і променевими тетродамі, що дозволяють збільшити коефіцієнт використання анодного напруги до 0 9 - 095 при напрузі сітки, що екранує близько 40 - 50% анодного.