А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - інтенсивна завантаження

Коефіцієнт інтенсивного завантаження виріс приблизно в 4 рази при збільшенні числа циклів і фактичного ваги підйому вантажу механізмом за один цикл; при збільшенні числа циклів, часу корисної роботи і фактичного ваги підйому вантажу механізму за один цикл - в 4 5 разу. Отже, при інтенсивному завантаженні техніки більшу роль відіграє збільшення швидкості і вантажопідйомності машин і механізмів.

Він визначається шляхом перемноження коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного завантаження.

Як уже зазначалося, коефіцієнт екстенсивного завантаження Кек характеризує використання машин в часі, а коефіцієнт інтенсивного завантаження Кн - використання потужності машин за час у наряді. На рис. 810 показана узагальнююча структура використання машин по екстенсивної і інтенсивної завантаженні.

Найважливішими напрямками підвищення ефективності використання основних фондів є збільшення випуску продукції в одиницю часу або зростання коефіцієнта інтенсивного завантаження устаткування, подальша спеціалізація виробництва, збільшення часу роботи основних фондів, перш за все коефіцієнта змінності.

Використання основних виробничих фондів оцінюється рядом показників, до яких відносяться фондомісткість, фондоозброєність, фондовіддача, ступінь зносу основних фондів, коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності, коефіцієнти екстенсивного і інтенсивного завантаження обладнання і будівельних машин.

Зниження коефіцієнта інтенсивного завантаження свідчить про наявність невикористаних можливостей збільшення випуску продукції без введення додаткових потужностей і нових капітальних вкладень.

Однак досягнуті знімання не є максимальними, які могло б мати дане виробництво і з яким можна було б їх порівнювати для визначення ступеня використання обладнання за потужністю. Тому визначення коефіцієнта інтенсивного завантаження обладнання Кн можна зробити лише непрямим шляхом і досить умовно.

Великий інтерес в процесі аналізу діяльності обробних цехів представляє визначення фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів. При аналізі завантаження устаткування обробних цехів по потужності, крім визначення коефіцієнта інтенсивного завантаження, як вказувалося вище, слід вивчити ступінь використання основних конструктивно-технологічних параметрів машин і устаткування, їх робочих розмірів.

По ряду видів устаткування (наприклад, токарні, фрезерні, свердлильні верстати) внаслідок величезного розмаїття оброблюваних на них деталей визначення їх продуктивності в прямому зіставленні з виробленої ними продукцією або роботою представляє великі труднощі. Крім того, враховується також використання зазначеного обладнання за потужністю, що характеризується коефіцієнтом інтенсивного завантаження обладнання. Твір цих коефіцієнтів дає зведений (інтегральний) коефіцієнт завантаження обладнання, який служить найбільш повним показником його використання.