А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - зміна - видобуток - нафта

Коефіцієнт зміни видобутку нафти (газу) визначається діленням фактичної середньомісячної видобутку з перехідного фонду свердловин на середньомісячну видобуток січня через цього ж фонду.

Коефіцієнт зміни видобутку нафти в планованому році /Сіт по об'єднанню (підприємству) визначають як середньозважену величину цих показників, передбачених у проектах розробки окремих родовищ. Цей коефіцієнт враховує вплив геолого-фізичних і промислово-технологи-чеських факторів на зміну фонду видобувних свердловин і їх продуктивність.

Коефіцієнт зміни видобутку нафти в планованому році Кп t 1 по об'єднанню (підприємству) визначається як середньозважена величина цих показників, передбачених у проектах розробки окремих родовищ.

Коефіцієнт зміни видобутку нафти в планованому році Кп t 1 але об'єднанню (підприємству) визначається як середньозважена величина цих показників, передбачених у проектах розробки окремих родовищ.

Коефіцієнт зміни видобутку нафти зі старих свердловин але об'єднанню визначається як середньозважена величина коефіцієнтів зміни по родовищах об'єднання.

Кк - коефіцієнт кратності, відповідний коефіцієнту зміни видобутку нафти в даних умовах.

Коефіцієнти зміни потужності нових свердловин рівні коефіцієнтам зміни видобутку нафти за яке переходить фонду.

Звідси можна зробити висновок, що методика планування по (коефіцієнтам зміни місячної видобутку нафти, створена в період нерегульованих систем розробки, себе зжила і для покладів, що розробляються в умовах витіснення нафти водою, від неї слід відмовитися. Наведені на рис. 28 і 29 дані показують, що динаміка коефіцієнтів зміни видобутку нафти по перехідним свердловинах носить характер зламаним кривої.

Основні труднощі розрахунку видобутку нафти з перехідних свердловин пов'язані з визначенням коефіцієнта зміни видобутку нафти Д і м 1 з перехідних в планованому році в порівнянні з попереднім роком. На зміна видобутку по перехідним свердловинах впливають різні чинники.

за знайденим значенням KKV з заздалегідь складених таблиць відшукуються відповідні значення коефіцієнта зміни місячної видобутку нафти.

Основні труднощі розрахунку видобутку нафти з перехідних свердловин пов'язані з визначенням коефіцієнта зміни видобутку нафти Кі м -]з переходять в планованому році в порівнянні з попереднім роком. На зміну видобутку по перехідним свердловинах впливають різні чинники.

Таким чином, запропонована методика є універсальним інструментом, що дозволяє не тільки точно розрахувати коефіцієнт зміни видобутку нафти на перспективу, користуючись проектними даними і фактичним матеріалом за минулий період, а й оцінити вплив різних чинників на одержувані показники, що особливо важливо з точки зору вироблення правильної стратегії науково-технічного прогресу в області нафтовидобутку і організації виробництва.

Кк - коефіцієнт кратності, відповідний прийнятої тривалості експлуатації (в місяцях) і коефіцієнту зміни видобутку нафти в даних умовах.

На підставі аналізу показників розробки родовищ Азербайджану за ряд років у пропонованій методиці зроблено спробу виявити наявність зв'язку між коефіцієнтом зміни видобутку нафти, середніми дебітом свердловин обводненностью продукції для родовищ, що знаходяться в різній стадії розробки (зі стабільною або падаючої здобиччю), з різними системами впливу і енергетичної характеристикою покладів.

Розрахунки на галузевому рівні проводять на основі інформації про вартість 1 м експлуатаційного та розвідувального буріння; дебіту нових свердловин; коефіцієнти змінення видобутку нафти і ряд інших.

Подальше вдосконалення методики планування нафтовидобувної промисловості має бути направлено на встановлення взаємозв'язку між видобутком нафти і підготовкою запасів, визначення найважливіших розрахункових показників плану видобутку нафти (коефіцієнтів зміни видобутку нафти за старим фонду свердловин, дебітів нових свердловин і ін.) На основі теорії проектування і практики розробки нафтових родовищ. У цих умовах методологія планування розвитку нафтовидобувної промисловості повинна охоплювати як єдине ціле всі складні виробничі процеси з підготовки запасів нафти, розробці нафтових родовищ і магістральному транспортуванню нафти. Крім того, в планах розвитку галузі повинна бути передбачена єдина система показників функціонування для виробничих підприємств, об'єднань, міністерств. В сучасних умовах, враховуючи величезні масштаби нафтовидобувної промисловості, її динамічний розвиток, якісно різнорідний склад розроблюваних родовищ і розміщення геологорозвідувальних робіт на значній території, методики планується-авнія цієї найважливішої галузі народного господарства повинні вдосконалюватися на базі застосування економіко-математичних методів і ЕОМ.

Стратегічні резерви по видобутку нафти створюються на родовищах-гарантах другої групи. Головним цільовим призначенням родовищ-гарантів другої групи має бути забезпечення надійності виконання п'ятирічного плану з видобутку нафти. При плануванні розвитку нафтової промисловості на п'ятирічний період є деяка невизначеність, в таких показниках, як коефіцієнти зміни видобутку нафти за старим фонду свердловин і дебіти нових свердловин. Крім того, по ряду районів передбачають видобуток нафти на ще не відкритих родовищах. У цих умовах завжди є ймовірність невиконання п'ятирічного плану видобутку нафти по окремих районах і галузі в цілому.