А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - безвідмовність

Коефіцієнт безвідмовності характеризують ймовірність безвідмовної роботи ГПА між плановими зупинками на технічне обслуговування і ремонти.

Коефіцієнт безвідмовності характеризують ймовірність безвідмовної ра боти ГПА між плановими зупинками на технічне обслуговування і плановий ремонт.

Аналіз роботи газотурбінних ГПА на КС магістральних газопроводів показує, що коефіцієнт безвідмовності агрегатів зменшується зі збільшенням одиничної потужності агрегатів.

Параметр потоку відмов є середня ймовірність відмови в будь-якому діапазоні незалежно від відпрацьованого часу, а коефіцієнт безвідмовності як зворотна величина являє собою середнє кількість циклів, відпрацьованих автооператором між двома його відмовами.

Для кількісної оцінки безвідмовності пропонуються наступні показники: напрацювання на відмову, параметр ло то-ка відмов, коефіцієнт безвідмовності і ймовірність безвідмовної роботи.

Під безвідмовністю лінійної частини розуміється властивість її зберігати працездатність протягом аналізованого календарного періоду. Для кількісної оцінки безвідмовності пропонуються наступні показники: коефіцієнт безвідмовності параметр потоку відмов, напрацювання на відмову і ймовірність безвідмовної роботи.

При побудові дерева цілей системи та оптимізації її функціонування слід вивчати прояв властивості її мультипликативности. Наприклад, безвідмовність системи визначається не складанням, а множенням коефіцієнтів безвідмовності її компонентів.

Під безвідмовністю ГПА розуміють його властивість зберігати працездатність в період між плановими ремонтами. Для кількісної оцінки безвідмовності запропоновані наступні показники: напрацювання на відмову, параметр потоку відмов, коефіцієнт безвідмовності і ймовірність безвідмовної роботи.

З даних табл. XIII-2 слід, що найменш надійними механізмами автооператора є кантувач, а потім живильник завантаження-вивантаження. У зв'язку з цим слід-відзначити, що більшість відмов автооператора пов'язано з порушенням орієнтації (перекосу) заготовок при їх западанні в порожнині кантователя з вікна видачі підвідного лотка, а також в процесі затиску їх в патронах живильників або при установці їх в патронах шпинделів. Коефіцієнт безвідмовності роботи автооператора /Сп 63 середній час усунення неполадок ВСР 2 5 хв.

З ростом числа ниток працездатність систем магістральних газопроводів підвищується. Зі збільшенням діаметра труб безвідмовність газопроводів знижується. Це ілюструється рис. 82 де наведені значення коефіцієнта безвідмовності для систем газопроводів з труб рівного діаметра, що реалізують потік газу 15 млрд. М3 /рік.