А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коефіцієнт - безводна нефтеотдача

Коефіцієнт безводної нафтовіддачі визначається відношенням видобутої безводної нафти до балансових запасів. Під поточними коефіцієнтами нафтовіддачі мається на увазі відношення кількості видобутої нафти на певну дату до балансових запасів.

Дослідження коефіцієнта безводної нафтовіддачі від кута нахилу моделі пласта ТК-2 показали, що в діапазоні кутів 0 - 45 він росте незначно. При а 45 його зростання більш помітний. це свідчить про те, що при розробці водоплавних покладів з вертикальним витісненням підошовної водою в зоні охоплення заводнением коефіцієнт витіснення нафти вище, ніж для пластових покладів.

Малі значення коефіцієнта безводної нафтовіддачі (в присутності підошовної води) пояснюються швидким формуванням конуса обводнення на виході з моделі пласта.

Схема експериментальної установки для дослідження процесу витіснення водою вуглеводневих в'язко-пластичних рідин. Результати дослідження за визначенням коефіцієнта безводної нафтовіддачі f 6 і кінцевої т]до в залежності від значення граничної напруги зсуву наведені відповідно на рис. IV.5 і в табл. IV.

Аналіз отриманого вище вираження для коефіцієнта безводної нафтовіддачі показує, що вона, і це природно, не залежить від ступеня досконалості горизонтальної свердловини в порівнянні з вертикальною галереєю - ступінь совершества ГС впливає тільки на темпи досягнення цієї безводної нафтовіддачі тобто на дебіт Q і час прориву закачується флюїду Тобв, але не на її величину.

Аналіз отриманого вище вираження для коефіцієнта безводної нафтовіддачі показує, що вона, і це природно, не залежить від ступеня досконалості горизонтальної свердловини в порівнянні з вертикальною галереєю - ступінь совершества ГС впливає тільки на темпи досягнення цієї безводної нафтовіддачі тобто на дебіт Q і час прориву закачується флюїду То6в, але не на її величину. 
При відомих параметрах пласта і рідини потрібно визначити коефіцієнт безводної нафтовіддачі.

Залежність в'язкості (/і щільності (2 пластової нафти від температури при рт 12 9 МПа і Тт 19 С. Істотним є та обставина, що при температурі80 С коефіцієнт безводної нафтовіддачі виходить менше, ніж при більш низьких температурах. По всій видимості зазначене можна пояснити зниженням вязкоупругих властивостей нафти з підвищенням температури.
 Зміна витрати рідини q - OlIS7 - /0 - 7Mi /c в часі. Експериментальні дослідження по витісненню рідин різними сумішами з однаковою в'язкість показують, що коефіцієнт безводної нафтовіддачі при добавці газу значно більше, ніж при добавці рідких розчинників нафти.

У дослідах з витіснення пластової нафти водою при зниженні температури з 80 до 30 С коефіцієнт безводної нафтовіддачі зменшився в 1 8 рази, частка нафти, видобутої за водний період, збільшується більш ніж в 3 рази, а кінцева нефтеотдача зменшується в 125 рази. Зниження температури призводить також до збільшення фільтраційних опорів більш ніж в 4 рази.

На рис. IV.2 показана залежність величини кінцевого коефіцієнта нафтовіддачі від температури, а на рис. IV.3 - така ж залежність для коефіцієнтів безводної нафтовіддачі і за водний період.

З табл. 1і2 а також з графіка (рис. 3) видно, що при взаємодії свердловин в кругової батареї коефіцієнт безводної нафтовіддачі а отже, і час безводної нафтовіддачі менше, ніж при роботі одиничної свердловини в пласті. При взятих нами параметрах скорочення безводного періоду становить значну величину.

За результатами аналізу можна зробити наступні висновки: 1) як і очікувалося, рухливість нафти в пласті впливає на технологічні показники розробки: зі збільшенням рухливості нафти зростають коефіцієнт безводної нафтовіддачі поточні значення коефіцієнтів нафтовіддачі при різних фіксованих значеннях обводнення продукції і кінцевий коефіцієнт нафтовіддачі пластів.

Зміна критерію vpl fkln в великому діапазоні його значень від 1 4 - 103 до 1 9 - 10 - 5 показало, що на процес витіснення, що характеризується коефіцієнтом безводної нафтовіддачі вплив цього критерію не помічено.

Важливий висновок робиться в роботі[61], В якій показується, що в умовах однорідного пласта ступінь розкриття продуктивного пласта не має практично ніякого впливу ні на механізм витіснення, ні на величину коефіцієнта безводної нафтовіддачі.

Залежність поточного коефіцієнта нафтовіддачі від обсягу прокачаної рідини. Наявність непроникного про-ПЛАСТКО відбивається перш за все на величині коефіцієнта безводної нафтовіддачі.

Кількість пройшла через поклад води становить 1 0 - 2 3 порових обсягів. Темп відбору змінюється від 2 до 10%, коефіцієнт безводної нафтовіддачі від 002 до 041 щільність сітки від 3 3 до 16 6 га /вкв.

Багато дослідників застосовують поняття, позначені наступними термінами: коефіцієнти поточної, безводної, водної, кінцевою нафтовіддачі. Під коефіцієнтом поточної нафтовіддачі розуміють коефіцієнт нафтовіддачі досягнутий на досліджуваний момент, під коефіцієнтом безводної нафтовіддачі - коефіцієнт нафтовіддачі отриманий за безводний період розробки поклади (пласта), під коефіцієнтом повної нафтовіддачі - сумарний коефіцієнт нафтовіддачі за безводний і водний періоди і під коефіцієнтом кінцевої нафтовіддачі - власне коефіцієнт нафтовіддачі.

У двох девятіточечних елементах було проведено 76 циклів закачування води і нафти, закачано 312 тис. М3 води і330 тис. Т високов'язкої нафти. Оцінка ефективності проведених заходів, виконана шляхом порівняння показників досвідчених і контрольних ділянок, показала збільшення коефіцієнта безводної нафтовіддачі і коефіцієнта охоплення продуктивного пласта заводнением.

Якщо користуватися наведеними коефіцієнтами, то відпадає необхідність у таких термінах, як коефіцієнти поточної, безводної, водної, кінцевою нафтовіддачі які застосовують багато дослідників. При цьому під коефіцієнтом поточної нафтовіддачі розуміють або коефіцієнт використання запасів, або коефіцієнт вироблення заводненной частини поклади, під коефіцієнтом безводної нафтовіддачі - коефіцієнт використання запасів поклади за безводний період її розробки, під коефіцієнтом повної нафтовіддачі - сумарний коефіцієнт використання запасів за безводний і водний періоди і під коефіцієнтом кінцевої нафтовіддачі - просто коеофіціент нафтовіддачі.

Якщо користуватися наведеними коефіцієнтами, то відпадає необхідність у таких термінах, як коефіцієнти поточної, безводної, водної, кінцевою нафтовіддачі які застосовують багато дослідників. При цьому під коефіцієнтом поточної нафтовіддачі розуміють або коефіцієнт використання запасів, або коефіцієнт вироблення заводненной частини поклади, під коефіцієнтом безводної нафтовіддачі - коефіцієнт використання запасів поклади за безводний період її розробки, під коефіцієнтом повної нафтовіддачі - сумарний коефіцієнт використання запасів за безводний і водний періоди і під коефіцієнтом кінцевої нафтовіддачі - просто коефіцієнт нафтовіддачі.

Було встановлено, що зміна його в цих межах не впливає на характер витіснення нафти водою з макрооднородного пласта. Ступінь розкриття продуктивного пласта відбивається незначно лише на величині коефіцієнта безводної нафтовіддачі. Фактично параметр Н /Н1 в умовах макрооднородного пласта не впливає ні на механізм витіснення, ні на значення коефіцієнта безводної нафтовіддачі.

Було встановлено, що зміна його в цих межах не впливає на характер витіснення нафти водою з макрооднородного пласта. Ступінь розкриття продуктивного пласта відбивається незначно лише на величині коефіцієнта безводної нафтовіддачі. Фактично параметр Н /Н1 в умовах макрооднородного пласта не впливає ні на механізм витіснення, ні на значення коефіцієнта безводної нафтовіддачі.