А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Атом - вуглець - головна ланцюг

Атоми вуглецю головного ланцюга нумерують арабськими цифрами, починаючи нумерацію з того кінця ланцюга, до якого ближче стоїть вуглеводневий радикал.

Пронумерувати атоми вуглецю головного ланцюга так, щоб атом С, у якого починається подвійний зв'язок, мав найменший номер.

Якщо чергуються атоми вуглецю головного ланцюга полімеру пов'язані з радикалами (- СН2 - CRR -) або атомами інших елементів, то такі полімери переважно зазнають деструкцію.

Нумерацію атомів вуглецю головного ланцюга починають з того кінця, до якого ближче старший заступник. При однаковому (симетричному) положенні старших заступників початок нумерації визначає наступний за старшинством заступник. Якщо і при цьому початок нумерації однозначно не визначено, її починають з того кінця головного ланцюга, до якого ближче найбільше число розгалужень.

Порядок нумерації атомів вуглецю головного ланцюга визначається наявністю заступників. При наявності декількох заступників приймається до уваги старшинство розділів в порядку II-III-IV-V і VI. У межах кожної групи зростання старшинства показано стрілками.

Коефіцієнти рівняння (XI, 45 для ізопентанів. Групи розташовані у одного атома вуглецю головного ланцюга. Групи розташовані у сусідніх атомів вуглецю головного ланцюга. Групи розташовані у атомів вуглецю, розташованих через один в головній ланцюга. В неполярних органічних діелектриках атоми розташовані симетрично щодо атомів вуглецю головного ланцюга. Усередині атома сума негативних зарядів електронів дорівнює сумі позитивних зарядів ядра. Центри ваги позитивних і негативних зарядів в атомі збігаються.

У неполярних органічних діелектриках атоми розташовані симетрично щодо атомів вуглецю головного ланцюга. Усередині атома сума негативних зарядів електронів дорівнює сумі позитивних зарядів ядра. Центри ваги позитивних і негативних зарядів в атомі збігаються.

Положення бічних ланцюгів позначається цифрами, що вказують, до якого атому вуглецю головного ланцюга примикає бічний ланцюг. Нумерацію починають з того кінця головного ланцюга, до якого ближче бічний ланцюг. Якщо ж дві найближчі до краю бічні ланцюги розташовані на однаковій відстані від кінців головного ланцюга, нумерацію починають з того кінця, до якого ближче найпростіша бічний ланцюг.

Положення бічних ланцюгів позначається цифрами, що вказують, до якого атому вуглецю головного ланцюга примикає бічний ланцюг. Нумерацію починають з того кінця головного ланцюга, до якого ближче бічний ланцюг. Якщо ж дві найближчі до краю бічні ланцюги розташовані на однаковій відстані від кінців головного ланцюга, нумерацію починають з того кінця, до якого ближче найпростіша бічний ланцюг.

Положення бічних ланцюгів позначається цифрами, що вказують, до якого атому вуглецю головного ланцюга примикає бічний ланцюг. Нумерацію починають з того кінця головного ланцюга, до якого ближче бічний ланцюг. Якщо ж дві найближчі до краю бічні ланцюги розташовані на однаковій відстані від кінців головного ланцюга, нумерацію починають з того кінця, до якого ближче найпростіша бічний ланцюг.

У разі наявності двох бічних ланцюгів при одному і тому ж атомі вуглецю головного ланцюга атоми вуглецю більше довгому ланцюгу нумеруються так, як сказано в попередньому пункті. Атоми вуглецю коротшою ланцюга нумерують так само, але з додаванням штрихів.

NHNH, F, Ci, Br, J, NO, NO2іін.), вказують атом вуглецю головного ланцюга, у якого знаходиться даний заступник.

Якщо в бічному ланцюзі є розгалуження, то виробляють нумерацію вуглецевих атомів такої бічного ланцюга, починаючи від атома вуглецю головного ланцюга. При цьому всі атоми вуглецю бічного ланцюга отримують той же номер, що і атом головного ланцюга, від якого йде відгалуження. До цього номеру додають індекс, що позначає місце атома в бічному ланцюзі.

Положення бічних, що відгалужуються, ланцюгів ( радикалів), що заміщають атоми водню в головній ланцюга, визначається порядковим номером атома вуглецю головного ланцюга, у якого стоїть заступник.

Цифри, які стоять в назві сполуки після закінчень, що позначають відповідні заступники (подвійна і потрійна зв'язку, групи: ОН, СО, СНТ, СООН ЗОзН і ін.), Вказують атом вуглецю головного ланцюга, у якого знаходиться даний заступник або перший з двох атомів вуглецю , між якими є кратна зв'язок.

Цифри, які стоять в назві сполуки перед приставками, які позначають відповідні заступники (СН3 C2He, NH2 NHOH, NHNH2 F, Cl, Br, J, NO, NO2іін.), вказують атом вуглецю головного ланцюга, у якого знаходиться даний заступник.

У спиртах, які можуть мати изостроения, цифрою вказують жгмер вуглецевого атома, при якому розташована гідроксильна група. Атоми вуглецю головного ланцюга нумеруються з того кінця, до якого ближче спиртова група.

граничні вуглеводні розгалуженого будови називають по найдовшій вуглеводневого ланцюга (головного ланцюга), а назви бічних відгалужень вказують приставками. Перед приставкою ставиться номер атома вуглецю головного ланцюга, до якого приєднано бічне відгалуження. Головний ланцюг нумерується так, щоб найменші номери мали атоми вуглецю з бічними відгалуженнями.

За Льєжської правилами, нумерація визначається не будовою вуглецевого скелета молекули, які не нумерацією атомів вихідного вуглеводнів, а наявністю функціональних заступників і кратних зв'язків. Так, Льєжського правило 64 вказує, що: В аліфатичних сполуках атоми вуглецю головного ланцюга нумеруються від одного кінця до іншого з застосуванням арабських цифр.

Перед назвою радикала ставиться відокремлена рискою цифра, що позначає, до якого атому вуглецю головного ланцюга приєднано цей радикал.

Послідовними змінами хімічної будови, порівнянням механічних і діелектричних вимірювань, використовуючи молекулярні моделі Хейбоер довів, що р-дисперсійна область виникає внаслідок повороту метоксікарбонільних груп. Обертання відбувається навколо С-С - зв'язку, яка з'єднує карбоксильний вуглець цієї бічної групи з атомом вуглецю головного ланцюга. Рух гальмується обома метальнимі групами сусідніх мономірних одиниць. Виникає потенційний поріг, який слід враховувати, коли спостерігається максимум загасання (див. Також доповнення на стор. Згідно систематичної номенклатурою ІЮПАК, основу назва-ня сполуки становить назва головної вуглецевого ланцюга (не обов'язково найдовшою) або циклу і старша характеристична група, що позначається суфіксом. Назви інших груп і бічних алкільних ланцюгів поміщають в префиксной частини в алфавітному порядку із зазначенням номерів атомів вуглецю головного ланцюга, з: якими вони пов'язані. Нумерація останньої проводиться починаючи від старшої функціональної групи.

Згідно систематичною номенклатурою ІЮПАК, основу назви з'єднання становить назва головної вуглецевого ланцюга (не обов'язково найдовшою) або циклу і старша характеристична група, що позначається суфіксом. Назви інших груп і бічних алкільних ланцюгів поміщають в префиксной частини в алфавітному порядку із зазначенням номерів атомів вуглецю головного ланцюга, з якими вони пов'язані Нумерація останньої проводиться починаючи від старшої функціональної групи.

У наступному розділі буде більш детально розглянуто питання про те, як полімер вінілового ряду може мати різні структури, залежні від відносного положення заступників. Це особливо стає зрозумілим, якщо привести ланцюг до конформації витягнутого плоского зигзага таким чином, щоб атоми вуглецю головного ланцюга були розташовані в горизонтальній площині. Якщо в цій конформації всі заступники перебувають або вище, або нижче площини основному ланцюзі то така структура називається ізотактичного і здатна до кристалізації; якщо ж заступники чергуються, розташовуючись вище і нижче головного ланцюга, то така структура називається сіндіотактіческой і вона також здатна кристалізуватися. При нерегулярному і випадковому розташуванні заступників по відношенню до основного ланцюга виходить аморфна атактична структура.

У наступному розділі буде більш детально розглянуто питання про те, як полімер вінілового ряду може мати різні структури, залежні від відносного положення заступників. Це особливо стає зрозумілим, якщо привести ланцюг до конформації витягнутого плоского зигзага таким чином, щоб атоми вуглецю головного ланцюга були розташовані в горизонтальній площині. Якщо в цій конформації всі заступники перебувають або вище, або нижче площини основному ланцюзі то така структура називається ізотактичного і здатна до кристалізації; якщо ж заступники чергуються, розташовуючись вище і нижче головного ланцюга, то така структура називається сіндіотактіческой і вона також здатна кристалізуватися. При нерегулярному ж випадковому розташуванні заступників по відношенню до основного ланцюга виходить аморфна атактична структура.

У розглянутих вище полімерних ланцюгах типу (- СН2 - CHR -) п існували такі схрещені або близькі до них конформаций, в яких відстані між усіма масивними групами були досить великі. Очевидно, що це нездійсненно для ланцюгів типу (- СН2 - CR2 -) або (- СН2 - CRR -), що містять по дві масивних групи у кожного другого атома вуглецю головного ланцюга.
 Алкани з розгалуженими ланцюгами називаються як похідні алканів з прямою ланцюгом, причому за основу береться найдовша ланцюг в молекулі. Решта групи позначаються як заступники в головній ланцюга. Атоми вуглецю головного ланцюга нумеруються так, щоб вуглецеві атоми, що несуть заступники, мали найменші можливі номера (рис. АЛ), і положення заступника вказується цифрою.

Згідно систематичною номенклатурою, назва з'єднання визначається найдовшою ланцюгом атомів вуглецю, наявної в молекулі. Молекула подумки розтягується вздовж цієї найбільш довгому ланцюгу, і атоми вуглецю нумеруються починаючи від того кінця, до якого ближче точка розгалуження. Потім вказуються бічні ланцюги і їх положення визначається номером атома вуглецю головного ланцюга, до якого вони приєднані.

Іншою причиною відмінності поліетилену низького, середнього і високого тиску є неоднакова розгалуженість ланцюга макромолекул і як наслідок цього - різна Ступінь кристалічності поліетилену. При отриманні поліетилену високого тиску при 1000 - 1500 ат і температурі170 - 200 С в присутності кисню і перекисів практично завжди відбувається розгалуження ланцюгів. Дослідження структури поліетилену за допомогою інфрачервоних спектрів показало, що в поліетилені високого тиску приблизно на 100 атомів вуглецю головного ланцюга доводиться два відгалуження в вигляді метильних груп або більш складних бічних ланцюгів, в поліетилені низького тиску в середньому - два на 1000 атомів вуглецю, а у поліетилену , отриманого з розчинними каталізаторами (див. стор.

Легко переконатися, що формули I і II рівнозначні. Можна, звичайно, не переписувати формулу I, а просто подумки уявити собі інше розташування її і перенумерувати атоми вуглецю головного ланцюга, як це зроблено в формулою I. Тоді ми також без праці прийдемо до правильного назвою: 1-хлор - 2-метил-пропан.

Легко переконатися, що формули I і II рівнозначні. Можна, звичайно, не переписувати формулу I, а просто подумки уявити собі інше розташування її і перенумерувати атоми вуглецю головного ланцюга, як це зроблено у формулі I. Тоді ми також без праці прийдемо до правильного назвою: 1-хлор - 2-метілпропан.

Молекули, що володіють внутрішнім обертанням, зазвичай мають не один, а кілька або навіть дуже багато локальних мінімумів. Кількість локальних екстремумів зазвичай швидко зростає зі збільшенням числа параметрів, що описують внутрішнє обертання. Так, у відкритих ланцюгах насичених вуглеводнів число мінімумів, грубо кажучи, так само 3я 1 де п - кількість атомів вуглецю головного ланцюга. У циклоалканами кількість мінімумів менше, оскільки умови замикання циклу накладають серйозні обмеження на потенційну функцію. Дуже велике число локальних мінімумів для білків: якщо прийняти, що кожен залишок має три форми: R, В і /, (див. Гл. Найголовніші правила сучасної номенклатури органічних сполук, рекомендовані ІЮПАК, такі. Їх ізомери розгалуженого будови називають за наявною у формулі вуглеводнів найдовшою нормальної ланцюга з атомів вуглецю, яка вважається головною, а назви бічних ланцюгів вказуються приставками. Місце приєднання даної бічного ланцюга до головної відзначається номером перед відповідною приставкою. Для цього нумеруються атоми вуглецю головного ланцюга.

Зміна концентрації вільних радикалів ( 1 в залежності від температури нагрівання опроміненого в склоподібного стані натурального каучуку і числа поперечних зв'язків (2 від температури опромінення. Характер процесів, що протікають під дією іонізуючих випромінювань, сильно залежить від типу еластомеру. Співвідношення швидкостей протікання деструкції і освіти просторових структур настільки змінюється в залежності від хімічної будови полімеру, що одні повністю деструктуріруются під впливом іонізуючого випромінювання здійснюватиме, а в інших переважають процеси зшивання макромолекул. Якщо в головній ланцюга кожен атом вуглецю пов'язаний хоча б з одним воднем, то гума є зшивають. До них відносяться: ізопреновий, бутадієновий, бутадієн-стірольний, бутадієн-нітрильних, силоксанова, Урет-новий каучуки. Еластомери, які містять четвертинні атоми вуглецю, піддаються переважно деструкції. Цей ефект пояснюється поляризує дією заступників, в результаті якого послаблюється зв'язок між атомами вуглецю головного ланцюга. До деструктуючих еластомерам належить поліізобутилен і бутилкаучук. Етиленпропіленовий каучук займає проміжне положення.