А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Корозія - низьколегована сталь

Корозія низьколегованих сталей в присутності вологи супроводжується утворенням рясних дрібнодисперсних коричневих суспензій, головним чином оксидів заліза. Ці суспензії внаслідок великої щільності легко випадають з палива та забивають фільтруючі елементи і прецезіонного пари. В останньому випадку ці відкладення можуть відігравати негативну роль як абразив, збільшуючи знос вище допустимих норм.

зміна швидкості корозії заліза в залежності від швидкості потоку води. Швидкість корозії низьколегованих сталей в воді Баренцового моря практично постійна і дорівнює 006 мм /рік. Великий вплив на корозію сталей надає окалина, наявна на їх поверхні.

Корозія різних сталей в морській атмосфері (Кюр-Біч, Сівши. Кароліна, США. Середня глибина корозії розрахована по втратах маси. Склади сталей представлені в тексті. Швидкість корозії низьколегованих сталей, як і вуглецевих, дуже сильно залежить від кількості морської солі що потрапляє на доступну поверхню металу і затримується на ній.

Розглянемо корозію низьколегованої сталі в водних розчинах.

Залежність швидкості корозії низьколегованої сталі в воді при температурі300 С від концентрації кисню в воді. На рис. 10.2 представлена залежність швидкості корозії низьколегованої сталі від концентрації кисню в високотемпературної воді. Як видно, збільшення концентрації розчиненого в воді кисню призводить до первісного росту швидкості корозії, подальшого її зниження і подальшої стаціонарності.

При випробуваннях в нейтральному середовищі швидкість корозії низьколегованих сталей в початковий період часу зменшується в часі проте через 80 - 100 діб вона стає незмінною. III, 12]вважають, що до цього моменту плівка досягає граничної товщини, стає пористої, і швидкість дифузії іонів заліза через неї підтримується на постійному рівні. Оскільки, за даними тих же авторів, наявність на поверхні металу окисної плівки, що утворилася в процесі відпалу при температурі800 С, не змінило швидкості корозії заліза, виміряної за кількістю виділився водню, очевидно, дифузія через окисну плівку не є стадією, повністю визначальною ефективність корозійного процесу в цьому випадку. Швидкість катодного процесу на зразках з окисної плівкою, отриманої при оксидуванні і утворилася при окисленні на повітрі і на зразках без штучної плівки, майже що однакова, а це також свідчить про те, що дифузія через окисну плівку не впливає на швидкість корозії. При температурі нижче 200 С ефективність корозійного процесу заліза визначається швидкістю реакції, що протікає на поверхні розділу метал - вода. Однак, на думку цих авторів, швидкість дифузії іонів заліза через окисну плівку і в цьому випадку робить деякий (але не визначальне) вплив на швидкість корозійного процесу.

Корозія нікельсодержа-чих сталей (Е, F і вуглецевої сталі (Л на глибині43 м в Тихому океані. Склади сталей 12. Дані про питтингов-вої корозії 16. | Корозія патентованих низьколегованих сталей (/, /. К, Z. і вуглецевої сталі (А на глибині43 м в Тихому океані. Склади сталей 12. Дані про виразкової корозії 16. | Корозія хромистих сталей (G, Я і вуглецевої сталі (Л на глибині43 м в Тихому океані. Склади сталей 12. Дані про виразкової корозії 16. в умовах повного занурення в морську воду швидкості корозії низьколегованих сталей, розраховані по втратах маси, складають від 60 до 130 мкм /рік. Отже, низьколегованісталі як матеріал для занурюються конструкцій, не володіють помітною перевагою щодо корозії перед вуглецевою сталлю.

Поверхнева окалина і термообробка не впливають на швидкість корозії низьколегованих сталей в піщаному і глинистому грунтах.

у табл. 13 наведені результати, отримані при 4 5-річної експозиції різних сталей в Кюр-Біч (Сівши. Отримані значення швидкостей корозії низьколегованих сталей в умовах занурення лежать в тих же межах, що і значення, отримані в ході випробувань близько Зони Панамського каналу.

Присутність хлориду натрію в золових відкладеннях, а також парів NaCl або НС1 в димових газах викликає різке збільшення швидкості корозії сталей, особливо при наявності кисню. Вплив хлориду натрію на корозію низьколегованих сталей менше, ніж на корозію аустенітних хромонікелевих, причому швидкість корозії останніх зростає має велике значення.

У ряді випадків при введенні морфаліна спостерігалася точкова корозія зразків, так як він недостатньо стійкий при наявності опромінення. Інгібітори доцільно вводити в систему в початковий період роботи установки, коли швидкість корозії низьколегованих сталей досить висока.

Ш-6) Особливо різко зростає вона при збільшенні температури понад 400 С. Як зазначалося вище (див. Табл. 1 - 5і1 - 6), при постійній температурі тиск води і пари на швидкість корозії низьколегованих сталей не впливає. Знижується вона більш ніж в два рази за перші250 - 500 годину випробувань у сталей, легованих 5t% хрому.

При відносно м-червоної аерації (наприклад, в спокійній воді) нержавіюча сталь знаходиться в малоустойчива пасивному стані тому вона є малоефективним катодом, здатним лише трохи прискорити корозію залізних сплавів: і більш помітно - сплавів з більш негативним потенціалом, подібних алюмінію. Так, наприклад, допустимо застосування заклепок або зварних швів з нержавіючої сталі що мають відносно невелику площу, на аркушах обшивки з низьколегованої сталі. В цьому випадку нержавіюча сталь залишається цілком стійкою завдяки електрохімічного захисного ефекту катодного поляризації і лише IB дуже невеликому ступені збільшує загальну швидкість корозії низьколегованої сталі.

Анодна поляризація в 001 Н. Остання обставина вказує на те, що залізо переходить в пасивний стан. З подальшим зростанням потенціалу швидкість розчинення заліза знову збільшується. Остання область потенціалів відповідає перепассіваціі. Оскільки при низькій і високій температурах введення в воду сульфату натрію в кількості05 М не впливає істотним чином на характер і швидкість корозії низьколегованих сталей; аналогічний хід залежності швидкості розчинення заліза від потенціалу слід очікувати і в дистильованої воді. У нейтральних розчинах, насичених повітрям, залізо кородує в основному з кисневою деполяризацією.

Сталь в цьому випадку знаходиться в пасивному стані що й обумовлює в ній зниження швидкості корозії. Однак внаслідок значного вмісту кисню в воді швидкість катодного процесу велика і стаціонарний потенціал стали-уже близький до потенціалу пробою. Через флуктуації потенціалу окремі ділянки поверхні стали потрапляють в область перепассіваціі що пов'язано зі зростанням швидкості розчинення металу на цих ділянках і появою виразок. Очевидно, ця обставина пов'язано зі зменшенням рН середовища. У потоці води зі швидкістю 0 4 м /сек при температурі310 С швидкість корозії низьколегованих сталей, виміряна за кількістю виділився водню, дорівнює швидкості їх до статей - чеських умовах.