А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Корозійний елемент

Корозійний елемент складають з двох металів, наприклад: залізо (або вуглецева сталь) - мідь і (або) залізо (вуглецева сталь) - цинк. У першому випадку залізо є анодом і піддається активному розчиненню, а мідь - катодом і електрохімічних захищається. У другому випадку анодом є цинк, а залізо - катодом.

Корозійний елемент - електрохімічний елемент (поєднання анода і катода, з'єднаних один з одним з допомогою провідного середовища); з'являється при корозії металів.

Корозійний елемент - електрохімічний елемент (поєднання анода і катода, з'єднаних Один з одним за допомогою провідного середовища); з'являється при корозії металів.

Корозійний елемент створюється і при наявності макропари в разі контакту двох різнорідних металів в електроліті.

Корозійний елемент складають з двох різних металів (залізо, леговані стали, мідь, цинк, алюміній і ін.) У вигляді дротів діаметром - 1 мм. Масштабної лінійкою і штангенциркулем вимірюють розміри робочої частини дроту для визначення її поверхні (близько 2 см2) і згортають дріт в плоску спіраль; потім знежирюють виготовлений електрод фільтрувальної папером, змоченою органічним розчинником, вставляють в пробку і поміщають в одне з колін U-образного судини.

Корозійний елемент - електрохімічний елемент (поєднання анода і катода, з'єднаних один з одним за допомогою провідної середовища); з'являється при корозії металів.

Корозійний елемент в стані функціонувати лише в тому випадку, якщо реакції на катоді і аноді не припиняються. Природно, що швидкості катодних і анодних процесів однакові.

Корозійний елемент створюється і при наявності макропари в разі контакту двох різнорідних металів в електроліті.

Корозійний елемент - електрохімічний елемент, на аноді якого відбувається руйнування металу коррозійяим струмом.
 Корозійний елемент створюється і при наявності макропари в разі контакту двох різнорідних металів в електроліті.

Корозійний елемент - гальванічний елемент, що виникає при взаємодії металу та середовища і викликає корозію.

Установка для дослідження катодного процесу з кисневої деполяризації. Корозійний елемент можна уподібнити замкнутому електричному ланцюзі величина струму, що протікає в якій залежить від сумарного опору всіх її ділянок.
 Схема корозійного елемента.

Поки корозійний елемент розімкнути, на анодних і катодних ділянках реакції в прямому і зворотному напрямках йдуть з однаковою швидкістю - оборотно.

Спочатку корозійний елемент залишається розімкненим і потенціали його електродів записуються протягом деякого часу на самописці (або вимірюються на потенціометрі) до встановлення стаціонарного значення. Надалі корозійний елемент замикають на повне опір магазину, відзначають силу струму і потенціали обох електродів. Такі ж вимірювання повторюються при послідовному зменшенні опору магазину R. У кінцевому рахунку елемент буде замкнутий накоротко на Струмовимірювальні прилад. Доцільно в ході цього експерименту вибрати одну певну витримку для кожного відліку сили струму і потенціалів обох електродів, наприклад порядку 2 - 3 хв. Отримані дані оформляються в таблицю значень сили струму і потенціалів катода і анода. За цими результатами будується поляризационная діаграма, на якій точка перетину катодного і анодного поляризаційних кривих, відповідна максимальній силі струму, знаходиться екстраполяцією.

Найважливішими корозійними елементами є елементи диференціальної аерації, для яких характерні мало аеріруемие анодні області і аеріруемие катодні області.

Роботу корозійних елементів, обумовлених гетерогенним характером поверхні що розділяється на анодний зону в і катодний 1 - в, можна також розглянути з позицій електрохімічної кінетики подібно до того, як раніше це було виконано для металів з однорідною поверхнею.

Виникнення корозійних елементів відбувається не тільки при контакті двох різнорідних металів, але і при впливі розчину електроліту на один і той же метал, що відрізняється на різних ділянках фізичної або хімічної неоднорідністю. Дуже розповсюдженими елементами цього типу є також елементи, що виникають при взаємодії електролітів з технічними металами, при наявності в останніх домішок, або з гетерогенними сплавами.

Виникнення корозійних елементів відбувається не тільки при Контакте різнорідних металів, але і при впливі електроліту на один і той хе метал, що відрізняється на різних ділянках фізичної або хімічної неоднорідністю.

Виникнення корозійного елемента слід розглядати як неодмінна, але далеко не єдина умова протікання корозійного процесу. Електрохімічний можливість останнього може бути реалізована лише тоді коли він в змозі задовольнити ряду додаткових вимог, до числа яких належить в першу чергу необхідність деполяризация катодних і анодних ділянок.

Схема роботи корозійного гальванічного елемента. Характеристики корозійного елемента не залишаються постійними внаслідок протікання струму в ланцюзі гальванічного корозійного елемента. В результаті цього потенціали анода і катода змінюються в сторону взаємного зближення.

Крім корозійних елементів, описаних в розділі42 при металевих контактах з іншими установками, мають більш позитивний стаціонарний потенціал, можуть утворитися гальванічні корозійні елементи. Різниця потенціалів між вуглецевою сталлю і цими матеріалами може становити приблизно 0 5 В.

Характеристики корозійного елемента не залишаються постійними внаслідок протікання струму в ланцюзі гальванічного корозійного елемента.

Освіта корозійного елемента і катодний поляризація надають несприятливий вплив на покриття. Чи викличе це порушення захисної дії, необхідно уточнювати для кожного практичного випадку окремо. При цьому потрібно аналізувати функціонування об'єкта, що захищається, необхідну тривалість захисту, систему покриття і можливі види корозії, оцінюючи ці фактори в конкретних випадках по - різному.

Виникнення корозійних елементів пов'язано з диференціацією поверхні металу на ділянки з більш низьким потенціалом і більш високим позитивним потенціалом. Перші стають завдяки цьому анодними, другі - катодними, і корозія протікає з певною локалізацією активного розвитку корозійних уражень.

Поляризаційна діаграма корозійного елемента. Виникнення корозійних елементів є наслідком переходу системи з термодинамічно нестійкого стану в термодинамічно стійке.
 
Характеристики корозійного елемента не залишаються постійними головним чином внаслідок протікання струму в ланцюзі. Ця зміна потенціалів зветься анодної або катодного поляризації.

Характеристики корозійного елемента не залишаються постійними внаслідок протікання струму в ланцюзі гальванічного корозійного елемента.

Виникнення корозійних елементів пов'язано з дифференциа-шей поверхні металу на ділянки з більш низьким потенціалом i вищим позитивним потенціалом. Перші стають Злагодаря цього анодними, другі - катодними, і корозія протікає з певною локалізацією корозійних поразок.

Прикладом корозійних елементів першого типу є згаданий вище медноцінковий елемент: Сі CuSO41 ZnSO41 Zn, в якому цинк розчиняється, а на міді виділяються її іони з розчину.

Прикладом корозійних елементів першого типу є згаданий вище медноцінковий елемент: Сі CuS (J41 ZnSO4 j Zn, в якому цинк розчиняється, а на міді виділяються її іони з розчину.

У замкнутому коррозионном елементі швидкості реакції в прямому і зворотному напрямках стають неоднаковими. Реакція на аноді йде переважно в напрямку іонізації металу, а на катоді - в напрямку відновлення Н або 02 - Виникає корозійний струм як результат переміщення електронів в металіііонів в електроліті. Під впливом цього струму на анод і катод встановлюються незворотні електродні потенціали VH. У порівнянні з оборотними вони менш негативні для анода і менш позитивні для катода.

Наприклад, корозійний елемент, що виникає внаслідок забруднення основного металу домішками інших елементів, може працювати не тільки з цієї причини, але головним чином внаслідок структурної неоднорідності металу, яка в більшості випадків має місце.

Зовнішній опір корозійного елемента мало в порівнянні з внутрішнім і в формулі не враховується.

Схема корозійної мікропара. Описана модель корозійного елемента в основному відтворює характер дії на метал або сплав корозійного середовища - електроліту.

Кінетика роботи корозійного елемента, що визначає швидкість електрохімічної корозії, залежить від ступеня гальмування анодного і катодного процесів, а також від процесу перенесення зарядів в металі і в електроліті.

Схема виникнення корозійних елементів. Причиною утворення корозійних елементів (пар) можуть бути також ризики і насічки на поверхні металу.

До утворення корозійних елементів на трубопроводі (рис. 14.7) призводять доступ кисню до різних ділянок його поверхні різна вологість грунту, неоднорідність мікроструктури металу.

До утворення корозійних елементів на поверхні трубопроводів призводить різний доступ кисню до різних ділянок його поверхні різна вологість грунту, неоднорідність мікроструктури металу.

Провідникові корозійного елемента мало, так як метали і електроліт мають високу електричну провідність. Крім того, анод безпосередньо контактує з катодом. Все це пояснює схильність металів електрохімічної корозії.

Робота таких корозійних елементів повинна враховуватися при захисті інгібіторами.

Щільності струму корозійних елементів в залежності від швидкості руху судна змінюються таким же чином, як і від швидкості обертання електрода.

До утворення корозійних елементів на поверхні трубопроводів призводить різний доступ кисню до різних ділянок його поверхні різна вологість грунту, неоднорідність мікроструктури металу.

При утворенні корозійного елемента (див. Рис. 26і 2.7) і поляризації об'єктів з покриттям, що має дефекти, виходять місцеві відмінності в щільності струму, які можуть бути виявлені виміром напруженості поля і використані для локалізації (оцінки місцезнаходження) цих дефектів.

Щільності струму корозійних елементів в залежності від швидкості руху судна змінюються таким же чином, як і від швидкості обертання електрода.

Причиною утворення корозійних елементів (пар) можуть бути також ризики і насічки на поверхні металу.

Зовнішній опір корозійного елемента мало в порівнянні з внутрішнім і в формулі не враховується.

Нормальні електродні потенціали металів (при 25 ° С Описана модель корозійного елемента в основному відтворює характер дії на метал або сплав корозійного середовища - електроліту. При зануренні такого металу (або сплаву) в водний розчин вся поверхня його розділяється на велику кількість анодних і катодних ділянок, створюють умови для протікання корозійного процесу.

Схематично приклади корозійних елементів показані на рис. 12і 1.3. Елемент на рис. 1.2 характеризується практично повним поділом електродних процесів: анодний процес ZnZn2 2e локалізована на цинку, катодний процес 2Н 2е Н2 - на міді. В елементі на рис. 1.3 утвореному дефектами ізоляції трубопроводу, що проходить через два суміжних-різних грунту, поділ електродних процесів по електродів-дефектів може бути як повним, так і неповним.

Інший тип корозійних елементів утворюється при наявності двох однакових металів, занурених в розчини різних солей або в розчини солі того ж металу, але відрізняються концентрацією, температурою, швидкістю перемішування або іншими факторами.