А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коригування - конструкторська документація

Коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і випробування установчої серії, а також оснащення технологічного процесу виготовлення виробу з присвоєнням конструкторським документам літери А Обов'язковість виконання стадій і етапів розробки конструкторської документації встановлюється в ТЗ на розробку продукції.

Коригування конструкторської документації за результатами впровадження нових зразків обладнання проводиться конструкторським підрозділом розробника. Зміни в конструкторську документацію при серійному виробництві вносяться підприємством-виробником згідно з ГОСТ 2503 - 74 і оформляються повідомленням про зміну, узгодженим з розробником проекту.

Коригування конструкторської документації на останніх етапах проектування проводиться за результатами експериментального дослідження дослідного зразка.

За результатами випробувань проводиться коригування конструкторської документації, після чого вона передається для підготовки серійного виробництва. На цій стадії розробляються технологічні процеси, конструюються і виготовляються нестандартні інструменти, пристосування та випробувальне обладнання.

ГОСТ 2103 - 68 передбачає коригування конструкторської документації після виготовлення і випробування дослідних зразків і виготовлення установчої серії.

за оснащеному технологічним процесом випускають установчу серію вироби, потім проводять коригування конструкторської документації, технологічного процесу виготовленого обладнання.

Конструкторська підготовка охоплює також виготовлення дослідних зразків БКУ і їх елементів, проведення необхідних випробувань, усунення виявлених недоліків конструкції, коригування конструкторської документації.

У завершальний етап проектування нової машини входять наступні стадії робіт: виготовлення дослідного зразка машини, його заводські і промислові випробування, коригування конструкторської документації за результатами випробувань для виготовлення серії машин, виготовлення серії машин.

Основними цілями комплексних випробувань є: спільна відпрацювання досвідчених виробів і перевірка їх взаємного функціонування в умовах, близьких до реальних; перевірка і коректування конструкторської документації; перевірка працездатності виробів при імітації аварійних ситуацій; оцінка відповідності основних характеристик досвідчених виробів вимогам ТЗ. Комплексним випробуванням піддають вироби, що пройшли автономні випробування.

Впровадження математико-статистичних та імовірнісних методів для розрахунку розмірних ланцюгів і конструкторських допусків; усунення невідповідності між заданою точністю і можливістю реальних технологічних процесів; Розробка та коригування конструкторської документації на основі статистичного аналізу результатів випробувань дослідних зразків і серійних виробів; вибір спільно з технологом і метрологів вимірювального інструмента.

Основний обсяг роботи, що виконується креслярем-конструктором в процесі розробки нових конструкцій, полягає у створенні робочих креслень деталей, розробку нескладних складальних одиниць і участі в коригуванні конструкторської документації в процесі її відпрацювання на серію.

На третьому етапі здійснюють детальну технологічну опрацювання конструкції вироби, найважливіших його вузлів і складальних одиниць, відпрацювання технологічних умов на них, а також умов на складання, монтаж, випробування вироби. Потім розробляють конструкторську документацію для виготовлення та випробування дослідного зразка або дослідної партії, необхідну для подальшого коригування конструкторської документації.

Схема поточно-суміщеного виконання загальнобудівельних робіт з процесами управління і доставки БКУ. Конструкторська підготовка промислового виробництва включає розробку нових БКУ і вдосконалення випущених типівблоків, боксів та ін., а також забезпечення промислового виробництва конструкторської документації в необхідному обсязі. Крім того, конструкторська підготовка охоплює, в умовах серійного виробництва, виготовлення дослідних зразків БКУ і їх елементів, проведення необхідних випробувань, усунення виявлених недоліків конструкції і коригування конструкторської документації. Конструкторську підготовку здійснюють проектно-конструкторські бюро - або загальногалузеві або що входять до складу підприємства - виробники БКУ.

Чк - чисельність конструкторів, розрахована для кожного типу обладнання, чол. Ст - середньорічний обсяг виробництва обладнання даного типу, тис. Руб .; V - умовна річний виробіток одного конструктора, розрахована за фактичними даними, як середня величина за ряд років, тис. Руб .; Клоп - коефіцієнт обліку додаткових конструкторських робіт (авторський нагляд, коригування конструкторської документації, інші роботи); К - коефіцієнт обліку повторності (серійності) виготовляється обладнання; КЦ - коефіцієнт, що враховує зміни відпускних цін технологічного обладнання в порівнянні з прийнятими за базу.

Робоча конструкторська документація дослідного зразка призначена для виготовлення по ній досвідченого зразка і випробування його. В процесі випробувань необхідно прагнути до створення екстремальних умов, які в майбутньому можуть зустрітися при експлуатації виробу в виробничих умовах. Випробування проводять у два етапи: попередні і остаточні. Після кожного етапу проводиться коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і випробування дослідного зразка.

Основною відмінною ознакою створення виробів другого типу є відсутність досвідчених зразків. В таких умовах виготовлений виріб має подвійне призначення. З одного боку, це зразок нової продукції, що вимагає перевірки прийнятих при розробці рішень, з іншого - продукція, що підлягає поставці. Такий стан може призвести до затримки випуску продукції і додаткових витрат на її створення через необхідність коригування конструкторської документації вже виготовленої продукції та доведення її показників до вимог ТЗ. Тому основний обсяг перевірок, прийнятих в документації рішень, необхідно виконати до початку виготовлення продукції. Ці перевірки можуть бути здійснені за допомогою математичного і фізичного моделювання, ретельної експертизи конструкторської документації висококваліфікованими фахівцями та ін. Позитивна оцінка технічного рівня розробленого вироби є підставою для віднесення його до тієї чи іншої категорії якості і неодмінною умовою для початку виробництва продукції. Робочої конструкторської документації виробів разового виготовлення до запуску у виробництво присвоюється літера І яка не змінюється і при виробництві продукції.

Основною відмінною ознакою створення виробів другого типу є відсутність досвідчених зразків. В таких умовах виготовлений виріб має подвійне призначення. З одного боку, це зразок нової продукції, що вимагає перевірки прийнятих при розробці рішень, з іншого - продукція, що підлягає поставці. Такий стан може призвести до затримки випуску продукції і додаткових витрат на її створення - через необхідність коригування конструкторської документації вже виготовленої продукції та доведення її показників до вимог технічного завдання. Тому основний обсяг перевірок, прийнятих в документації рішень, необхідно виконати до початку виготовлення продукції. Ці перевірки можуть бути здійснені за допомогою математичного і фізичного моделювання, ретельної експертизи конструкторської документації висококваліфікованими фахівцями та ін. Позитивна оцінка технічного рівня розробленого вироби є підставою для віднесення його до тієї чи іншої категорії якості і неодмінною умовою для початку виробництва продукції. В технічному завданні повинно бути вказано, що розробка проводиться для виготовлення виробів за разовим замовленням.

Проводиться розробка конструкторської документації дослідного зразка (дослідної партії), виготовлення, випробування дослідних зразків, коригування конструкторських документів за результатами випробувань. Фахівці за якістю і надійності звертають увагу на реалізацію всіх рекомендацій, розроблених на попередніх етапах. При необхідності визначаються режими і тривалість технологічної підробітки, спрямованої на виявлення ранніх відмов. Залежно від специфіки вироби на даному етапі проводяться випробування на надійність. На підставі детального аналізу результатів випробувань проводиться коригування конструкторської документації, що поліпшує якість проекту, і приймається рішення про здачу проекту державної комісії.