А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коригування - дані

Коригування переписних даних, як правило, проводиться за станом на 1 січня кожного року. При цьому на рік вперед складається передбачуваний варіант зміни чисельності населення. Оцінку чисельності населення складають за двома категоріями - готівковим і постійному. Різниця між ними умовно приймається на незмінному рівні. При оцінці чисельності населення в грудні поточного року використовуються підсумки природного руху (число народжених мінус число померлих) населення за 10 місяців, які переносяться на наступний рік, і підсумки міграції за 9 місяців поточного року, які також екстраполюють на наступний рік. При остаточній оцінці чисельності населення, як правило в березні використовують дані експертних коригувань, які дозволяють усунути можливий недооблік демографічних подій.

Режим коригування даних - дозволяє ввести інформацію про нові об'єкти в обрану систему або виконати коригування раніше введеної інформації про кожного з наявних в системі об'єктів.

Для коригування даних за приповерхневих ефекти існує багато методів. Схеми цих методів, як правило, засновані: 1) на значенні вертикальних часів, 2) на даних про хвилях, заломлених в підошві ЗМС, або 3) на згладжування відображають горизонтів.

Завдання на коригування даних, як правило, ініціюються адміністратором СБД і містять таку послідовність операцій: доступ до СБД; пошук даних, що підлягають коригуванню; внесення безпосередніх змін (модифікації, додавання, видалення); запис відкоригованих даних в СБД.

Процедури оновлення та коригування даних визначають перетворення масивів, яке може змінити склад елементів масиву, зміст його записів або структуру.

Система поповнення і коректування даних (СПК) служить для постійного оновлення бази даних і виконує функції щодо коригування інформаційного змісту і номенклатури основних масивів.

Секція введення і коригування даних являє собою підпрограму, яка здійснює в діалоговому режимі введення даних в довільному форматі зручному користувачеві.

Структурна схема типової експертної системи. Блок введення і коректування даних входить в комплект в разі локальної версії системи.

Зовнішній вигляд сторінки, що представляє результати пошуку. Функції введення, коригування даних, конструювання запиту передані стороні клієнта і реалізовані з використанням мови опису сценаріїв javascript. Функції зв'язку з БД, обробки запиту та подання результуючого набору записів у вигляді зручному для користувача, реалізовані на стороні сервера з використанням технології ASP із застосуванням елементів управління ActiveX, що спрощують доступ до даних і представлення результатів.

Процедури оновлення та коригування даних визначають перетворення масивів, яке може змінити склад елементів масиву, зміст його записів або структуру.

Програма обліку та коригування даних UCHKO (див. Рис. 1.3) реалізує всі перераховані види обслуговування інформації про СІ. Вона має наступні шість режимів роботи.

Навпаки, правила коригування даних дозволяють проводити міркування з частковою інформацією, не поступаючись точністю, властивою обчисленню предикатів. Якщо виникає необхідність вести міркування з даними до їх коригування, то такі правила можуть бути використані в рамках систем з переглядом. Всі ці методи спираються на формалізацію додаткового метазнанія, необхідного для коригування даних, скасувати будь-які припущень і комбінування даних. Наявність такого метазнанія є вирішальним фактором успішності зазначених підходів в конкретних програмах. Пізніше буде розглянуто один спеціальний метод для роботи в разі ненадійних знань і при обмеженості обчислювальних ресурсів.

Під час написання або коригуванні даних рекомендується працювати в режи - - ме форми, перемикаючись в режим таблиці тільки в разі потреби. Зміна структури об'єкта бази даних виконується в режимі конструктора.

При перегляді та коригуванні даних конкретного документа через форму необхідно виконати установку потрібної поточного запису х м: и: ш форми.

Подальші обчислення проводяться для коригування даних, отриманих в результаті попереднього наближення.

під процесом обслуговування розуміється коректування формалізованих даних і знань (додавання, оновлення): чистка, тобто видалення застарілої інформації; фільтрація даних і знань для пошуку інформації, необхідної користувачам.

Спосіб коефіцієнтів використовується для коригування даних суцільного спостереження.

Специфіка узагальненого МНК стосовно коригування даних при автокореляції залишків буде розглянута далі.

Ця обставина обумовлює необхідність в коректуванні даних попереднього налаштування чистової групи за показниками датчиків, що фіксують фактичні значення температури і товщини розкату за останній кліттю чорнової групи стану.

Інформаційно-пошукова система призначена для зберігання і коригування інформативних даних, які неодноразово використовуються різними підсистемами технологічної підготовки виробництва, а також для швидкого пошуку і видачі інформації відповідно до пошуковим приписом.

На практиці зустрічається набагато більше операцій коригування даних, ніж розглянуто нами. Остаточне число операцій і їх склад визначається фактичним розміром файлу і при виникненні такої потреби надходження коректувальною інформації. Кращим по економії ресурсів є визначення мінімального числа коригувальних даних, при якому процес підтримки файлів залишається економічно допустимим. Це, однак, не завжди може задовольняти користувачів оперативного управління. В результаті на певній стадії експлуатації системи часті вимоги на позапланові коригування можуть призвести до нетехнологічності прийнятої схеми обробки і пошуку нової організації файлу, яка дозволить знизити трудомісткість всього процесу обробки даних.

Цифра 002 отримана в результаті коригування даних хімічного методу спектральним.

Загальний для двох файлів індекс. Бо багатьох ситуаціях одночасно введення і коригування даних потрібно виконувати тільки в якомусь одному з файлів. Записи інших коригуються і додаються по записах цього файлу.

Якщо база даних активно експлуатується (для коригування даних, отримання звітів тощо), з часом неминуче виникають проблеми. Це тим більш ймовірно, якщо база даних використовується в локальній мережі безліччю користувачів. Access відстежує стан файлів, з якими ведеться робота, і в разі виявлення проблем намагається їх усунути або видає повідомлення, де пропонує виконати певні дії. Однак завжди залишаються дрібні проблеми, які накопичуючись, позначаються на функціонуванні програми. Навіть при відсутності серйозних неполадок звичайна експлуатація бази даних призводить до фрагментації її внутрішньої структури, в результаті чого дисковий простір використовується неефективно, база даних збільшується в розмірах, робота її сповільнюється і стає нестійкою.

Отже, ведення обліку конструкторських змін з одночасним коригуванням даних за купівельними готовим і комплектуючих виробів в конструкторсько-технологічних специфікаціях і на магнітних носіях забезпечує сталість реального стану довідково-інформаційного фонду.

Завершальним штрихом при побудові універсальної підпрограми введення і коригування даних є введення даних не відразу в масив відповідей, а кожен раз в буферну змінну з подальшим аналізом відповіді. Це дозволяє зберігати правильні відповіді на екрані якщо користувач, відмовляючись коригувати поточний відповідь, натисне просто ВК.

Розглянемо технологію розробки інтерфейсу користувача для завантаження і коригування даних про договори.

Щотижня і в кінці місяця після перевірки і коректування даних приладового обліку складається уточнена табуляграмах такого ж змісту, яка за результатами місяця ув'язується зі звітом виробничого відділу та бухгалтерським обліком витрат на виробництво.

Щотижня і в кінці місяця після перевірки і коректування даних приладового обліку складається уточнена табуляграмах такого ж змісту, яка за результатами місяця ув'язується зі звітом виробничого відділу та бухгалтерським: урахуванням витрат на виробництво.

Процес обробки інформації супроводжується контролем виконуваних операцій і коригуванням даних. Коригування даних в АІС-БУ здійснюється як в процесі виконання операцій введення, так і після їх завершення протягом усього звітного періоду. Часто можлива і коригування даних попередніх періодів.

Щоб подолати ці недоліки, у ряді випадків застосовується коригування даних про валовий продукції шляхом виключення вартості сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, одержуваних підприємством з боку.

Таким чином, в цій ситуації також виникає необхідність коригування даних по книзі покупок.
 Параметри зони розсіювання викидів 3В приймають по об'єкту-аналогу з коригуванням даних, які враховують виробничу потужність інвестованого об'єкта і природно-кліматичні умови району будівництва.

До основних функцій системи відносяться: введення, контроль і коригування даних інформаційної бази; вибірка даних з ІБ в послідовний файл, а також їх сортування (якщо необхідно) і формування вихідних документів з використанням арифметичних і логічних операцій. 
До групи регулюючих відносять контрарності-доповнюють рахунки, які призначаються для коригування даних відповідного основного рахунку. Це завдання вони виконують те як доповнюють, то як контрарние рахунку. Залишки контрарності-доповнюють активних рахунків, пов'язаних з рахунками готової продукції, матеріалів та інших матеріальних цінностей, в балансі не показують. Вони служать тільки для коригування залишків основних рахунків при визначенні фактичної собівартості.

Структурна схема системи СПД-9000. У базове ПО входять програми системи реального часу; програма коригування даних, записаних на магнітній стрічці і тест-програма перевірки групи пультів операторів. Додаткове ПО представлено пакетом прикладних програм первинної обробки даних.

При виявленні певного невідповідності в реквізитах записів файлів необхідно виконати коригування даних, для чого рекомендується використовувати спеціальні програми коригування. Ці програми можуть не володіти універсальністю, але повинні забезпечувати контроль даних, що вносяться до запису файлу. Недоліком такого процесу залишається можливість внесення помилок у записі оскільки усунення виявлених дефектів виконується оператором вручну.

Підсистему ВВЕДЕННЯ, що реалізує режими, які забезпечують власне поповнення і коректування даних в обраній базі даних (в тому числі - БД Замовлення літератури, Нові надходження, Списання літератури, Реквізити організацій, Каталоги видань і т.п.), а також підготовку виконання операцій експорту /імпорту БД або тимчасових робочих масивів через АРМ АДМІНІСТРАТОР. При цьому забезпечується можливість як введення нових документів, так і коригування (зміни) документів, введених раніше. Під документом розуміється одна запис, що містить одне бібліографічний опис або запис реквізитів одного РЛ відповідної БД або масиву.

Підсистему ВВЕДЕННЯ, що реалізує режими, які забезпечують власне поповнення і коректування даних в обраній базі даних (в тому числі - БД Замовлення літератури, Нові надходження, Списання літератури, Реквізити організацій, Каталоги видань і т.п.), а також підготовку виконання операцій експорту /імпорту БД або тимчасових робочих масивів через АРМ АДМІНІСТРАТОР. При цьому забезпечується можливість як введення нових документів, так і коригування (зміни) документів, введених раніше. Під документом розуміється одна запис, що містить одне бібліографічний опис або запис реквізитів одного РЛ відповідної БД або масиву.

За малим підприємствам, які не уявляють форму 5 - з, коригування даних проводиться за підсумками квартальних вибіркових обстежень.

У контурі ПЗ реалізуються випадкові разові запити термінальних користувачів на отримання і коректування даних. При цьому виконання запиту передує підготовка відповідної програми за допомогою засобів СОПР.

У зв'язку з можливим поверненням холодів протягом другої-третьої декади червня проводять коригування даних прогнозу.

Підсистема ведення баз даних в пакетному режимі призначена для введення, пошуку та коригування даних, записати нове відкоригованих даних, виведення на друк, перфорацію або магнітні носії інформації з бази даних, захисту інформації від несанкціонованого доступу. Робота здійснюється з ІБД, в якій накопичується вся вихідна, проміжна і результуюча інформація, що включає нормативні проектні дані а також характеризує процес автоматизованого проектування.

Формування первинних облікових документів, перенесення даних на машинні носії, контроль і коригування даних при введенні в ЕОМ є найбільш трудомісткою частиною автоматизованого обліку.

Для виконання цих функцій використовуються програми Обслуговування баз даних :, Збір і коригування даних, Довідковий процесор, що забезпечують пошук і зміна інформації про працівника н заході.

У ряді програм при введенні великих обсягів інформації передбачена можливість групового введення /коригування даних. Наприклад, надбавка у відсотках за професіоналізм в залежності від розряду може бути встановлена раз і потім автоматично рознесена по всім працівникам, які мають даний розряд.

Діалогове вікно вибору системи. | Функціонально-орієнтована блок-схема комплексу програм. У версії програмного комплексу реалізовані наступні режими роботи програми: вибір системи; коригування даних; аналіз результатів; відомості про програму; вихід. Перехід до виконання кожного з перерахованих режимів здійснюється шляхом вибору відповідного пункту головного меню програми.

Системи ведення банку даних забезпечують організацію інформації на машинних носіях, доступ і коригування даних, управління даними.