А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Коригування - ванна

Коригування ванни полягає в підтримці концентрації ос-новних компонентів електроліту на встановленому рівні. Сірчанокислий нікель додають в ванну в бязевих мішках.

Неполадки в роботі ванни для Латунювання. Коригування ванни для Латунювання полягає в поддержа-вні необхідної концентрації вільного ціаніду. Крім того, періодично вводять солі металів для підтримки в електроліті концентрації меду в цинку на постійній рівні.

Коригування ванни з електролітом зводиться до додавання потрібної кількості сірчаної кислоти. Спад кислоти відбувається за рахунок виносу розчину і розчинення анодно-окисного покриття.

Коригування ванни оловом проводиться періодичної опрацюванням електроліту з олов'яними анодами. Катодами при цьому служать сталеві прутки, що поміщаються в бязеві чохли.

Коригування ванни полягає в періодичному підтримці на необхідному рівні концентрації в електроліті олова, сірчаної кислоти.

Для коригування ванни необхідно попередньо знизити її температуру до 40 - 50 після чого додавати коректувальні розчини.

При коригуванні ванни все компоненти необхідно розчиняти в окремій ванні фільтрувати через активоване вугілля, очищати електролітично (селективно) і тільки потім додавати в ванну.

Дроблення хромового ангідриду і його засипку в електроліт при коригуванні ванни потрібно проводити в гумових рукавичках, фартуху, надівши захисні окуляри.

При роботі слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки,, при коригуванні ванни не можна допускати розбризкування розчинів-а: завантажувати в ванну кошика з виробами слід повільно; в разі еобходимо ванну доливають водою невеликими порціями; робочий беспечівает відповідним спецодягом (див. гл.

На ділянці не повинно зберігатися більшу кількість кислоти, ніж потрібно для коригування ванни протягом 1 - 2 днів. Готівкова кислота повинна знаходитися в надійної тарі і в окремому приміщенні яке повинно бути огороджене і мати відповідні стоки для змивання кислоти, або ящики з піском для її засипання в разі пошкодження тари і витікання кислоти.

Питома вага 100% - ної сірчаної кислоти 184 г /см3 отже, для коригування ванни необхідно взяти 546 г: 184 г /НЖ32967 см3 або 296 7 мл кислоти.

Значення рН перевіряють по компаратору і коригують розчином їдкого натру, який вводять в ванну в залежності від концентрату для коригування ванни в кількості зазвичай рівному 0 1 або трохи менше від обсягу концентрату.

Емаль володіє здатністю до електроосадження і випускається двох марок: МЛ-28-0 (основна) для заповнення ванни і МЛ-28-К (корректировочная) для коригування ванни в процесі роботи і типізації емалі за змістом нелетких речовин.

Застосування роздільних анодів дозволяє зміною струмового навантаження на свинцевих і олов'яних анодах підтримувати сталість співвідношення концентрації іонів свинцю і олова в електроліті і виключає необхідність коригування ванни солями свинцю і олова. Розчинення свинцевих і олов'яних анодів протікає без помітного шламообразованія.

Тіосечовина вводиться в ванну у вигляді 1% - ного розчину. Добавки тіосечовини вистачає для роботи ванни середніх розмірів на 1000 а-ч, після чого проводиться коригування ванни додаванням 003 г /л чорної патоки і002 - 003 г /л тіосечовини. Слід зазначити, що при продуванні повітря спостерігається підвищена витрата тіосечовини внаслідок її окислення.

При більш високому вмісті алюмінію якість оксидування різко погіршується і електроліт доводиться замінювати новим. Так як витрата сірчаної кислоти при оксидуванні становить приблизно 35 - 60 г на 1 м2 обробленої поверхні то коригування ванни полягає насамперед у підтримці концентрації вільної кислоти в межах 180 - 200 г na l л розчину.

Для кращого окислення двовалентного олова рекомендується раз в зміну додавати 1 - 2 г /л 10% - ної перекису водню. Після закінчення процесу анодного розчинення, що визначається аналізом, додають в розчин всі інші компоненти, доливають ванну водою до робочого рівня, потім (якщо потрібно) виробляють коригування ванни і приступають до роботи.

Сульфат амонію і сульфат натрію збільшують електропровідність електроліту. Борна кислота підтримує буферні властивості. Коригування ванни зводиться до підтримки рН електроліту і добавкам розчину зазначеного складу.

Контроль ванни проводиться по точках. Свежеприготовленная ванна має загальну кислотність близько 42 точок. При коригуванні столітровий ванни на кожну відсутню точку додають 72 мл концентрату С і36 мл концентрату-прискорювача.

Дефекти анодно-окисних покриттів, отриманих. В процесі анодування відбувається зниження концентрації вільної хромової кислоти, підвищення вмісту алюмінію і Сг3 внаслідок чого ванна втрачає свою ефективність і зростає роз'ятрювання поверхні деталей. Утворюється в цих умовах анодно-окисне покриття має слабкі захисні властивості. У зв'язку із зазначеним необхідно постійне коригування ванни.

Розбавлені електроліти характеризуються найбільшими розсіює здатністю і виходом металу по струму (16 - 18%), високою твердістю одержуваних покриттів. Поряд з цим їх здатність, що криє і стійкість покриттів проти корозії відносно невисокі а ступінь наводороживания металу вище, ніж в універсальному електроліті. При експлуатації таких розчинів досить швидко зменшується концентрація СгО3 і порушується оптимальне співвідношення CrO3: H2SO4 що вимагає частого коригування ванни і є однією з причин обмеженого застосування розбавлених електролітів.

Воно стосується хромового ангідриду, оскільки його витрата складає головну частину витрат матеріалів. Сировина хімічна використовується для виділення хрому і витрачається, крім того, при віднесенні електроліту з деталями, в вентиляцію і на втрати при приготуванні і коригування ванни.

Зміна складу ванни при роботі позначається на якості одержуваних плівок. Збільшення концентрації лугу понад 50 г /л підвищує швидкість розчинення металу і призводить до утворення більш товстих, але пухких плівок. Одночасно збільшується витрата персульфата за рахунок його хімічного розкладання /Зниження концентрації щел очі нижче 45 г /л супроводжується утворенням тонких плівок, що мають бурий або зеленуватий відтінок. Підвищення концентрації персульфата калію більше 15 г /л призводить до отримання тонких плівок бурого відтінку, а зменшення нижче 5 г /л - до утворення товстих і пухких плівок. Зазвичай коригування ванни виробляють через кожні 8 - 10 год роботи.

Зміна складу ванни при роботі позначається на якості одержуваних плівок. Збільшення концентрації лугів понад 50 г /л збільшує швидкість розчинення металу і призводить до утворення більш товстих, але пухких плівок. Одночасно підвищується витрата персульфата за рахунок його хімічного розкладання. Зниження концентрації лугу нижче 45 г /л супроводжується утворенням тонких плівок, що мають бурий або зеленуватий відтінок. Підвищення концентрації персульфата калію більше 15 м л призводить до отримання тонких плівок бурого відтінку, а зменшення нижче 5 г /л - до утворення товстих і пухких плівок. Зазвичай коригування ванни виробляють через кожні 8 - 10 год.

З і вводять в нього 0 5 г /л борогідріда натрію, завдяки чому відновлюється вихідна продуктивність ванни. Ефективність коригування може бути підвищена, якщо видаляти нагромаджувати в обедненном розчині борат-іони, вводячи в твердому або розчиненому вигляді сполуки лужноземельних металів: MgCl2 MgSO4 СаС12ВаС12 SrCl2іін. В результаті відбувається практично повне осадження боратіонов. Надлишок іонів Са2 або Ва2 осаджують відповідно Оксана-те або сульфатом. Процес нікелювання можна вести безперервно за такою технологією. У ванну додають в розрахункові обсяги два розчину: один з них містить сіль осідає, металу, комплексоутворювач і стабілізатор; інший - луг і відновник. Одночасно відбувається видалення відпрацьованого розчину зі швидкістю, яка забезпечує постійний обсяг ванни, б відпрацьований розчин додають сіль щелочноземельного металу. Випав осад фільтрують; фільтрат, в який додають розраховану кількість металевої солі комплексообразователя і стабілізатора, використовують для коригування ванни.