А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Копія - сертифікат

Копії сертифікатів, а при їх відсутності результати випробувань матеріалів складальних одиниць і деталей судин, що реєструються в органах Держнаглядохоронпраці України, повинні додаватися до паспорта посудини.

Копії сертифіката про затвердження типу направляють ГЦИ СІ який проводив випробування, і ВНИИМС.

Копія сертифікатів на маркований матеріал, з якого виготовлені частини металоконструкцій крана, в тому числі і рами візків, або завірена заводом-виготовлювачем виписка з них.

Необхідно також надати копії сертифікатів володіння всіма довгостроковими фінансовими вкладеннями.

До паспорта повинні бути додані копія сертифіката про лабораторне випробуванні основного і присадочного матеріалу, застосованих при реконструкції, відомості про результати контролю якості зварювання, а також вся додаткова документація, необхідність в якій виникає в зв'язку з посиленням конструкції крана або виробленими змінами останньої, наприклад, при підвищенні вантажопідйомності мостового крана повинна бути додана довідка про те, що підкранових шлях розрахований на підвищену вантажопідйомність крана.

Маркування або видача в необхідних випадках врахованої копії сертифіката повинна здійснюватися підприємством-виробником за умови, що виріб відповідає вимогам нормативних документів.

Труби для вакуум-проводів. Видані для монтажу труби повинні мати сертифікат заводу-виготовлювача або копію сертифіката, що засвідчує відповідність якості матеріалів технічним умовам і специфікаціям.

Заповнюються форми згідно з додатками 4і5 до яких додаються копії сертифікатів заводу-виготовлювача, акти контрольної перевірки механічних властивостей і хімічного складу і акт перевірки Магне-флокоом.

Претензії з додатком справжнього акту в 2 - х примірниках, копії сертифікатів якості пакувального листа і відвантажувальної специфікації пред'являються Замовником Постачальнику рекомендованим авіалиста.

Заповнюються форми згідно з додатками 4і5 до яких додаються копії сертифікатів заводу-виготовлювача, акти контрольної перевірки механічних властивостей і хімічного складу і акт перевірки Магне-флоксів.

Наказу, проводиться іншим митним органом, декларант зобов'язаний подати до цього органу копію сертифіката, завірену митницею, в якій знаходиться його перший екземпляр. Сертифікат засвідчується посадовою особою, уповноваженою начальником митниці шляхом запису: Копія вірна, засвідчуються підписом та особистою номерною печаткою вказаної посадової особи.

Загальний вигляд цементної печі. Після закінчення складально-зварювальних робіт замовнику для внесення відповідних записів в паспорт і формуляр апарату передаються копії сертифікатів на зварювальні матеріали, копії посвідчень зварювальників на право виробництва відповідальних зварювальних робіт, укладення (або протоколи) лабораторії за результатами перевірки якості (просвічування, механічних та корозійних випробувань, металографії), з додатком схем просвічування, а також зварювальний журнал.

Як вантажних канатів і стропів можуть застосовуватися сталеві канати, що мають сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виробника канатів про їх випробування. Як строп допускається також застосування конопляних і бавовняних канатів (див. Пп. . Для виготовлення стропів застосовуються сталеві канати, які повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і мати сертифікат або копію сертифіката заводу - виробника каната про їх випробування відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві. Канати, отримані без сертифікатів, повинні бути випробувані відповідно до зазначеного стандарту. Канати, що не мають сертифіката і не пройшли випробування, до використання не допускаються.

Документи, що засвідчують якість зварювання в тому випадку, якщо її виконували при монтажі конструкцій: опис дипломів зварювальників, копії сертифікатів на зварювальні матеріали, результати механічних випробувань контрольних зразків, результати випробувань монтажних зварних швів.

Схема виробництва плавлених флюсів. Кожну партію матеріалу даної партії, який спрямовується в цех-виробник флюсу, слід супроводжувати документом (супровідної картою, паспортом або копією сертифіката), в якому повинно бути зазначено найменування матеріалу, марка, позначення НТД, номер сертифіката, номер партії (плавки), кількість відправляється матеріалу.

Заключна (звітна) документація включає: всю підготовчу і оперативну документацію; укладення та протоколи за результатами контролю зварних з'єднань; копії сертифікатів на матеріали та копії посвідчень зварювальників, акт про час гідравлічних випробувань котла; акт (протокол) приймання котла з ремонту; гарантійний паспорт (свідоцтво) про якість ремонту.

До кожного канату повинна бути прикріплена заводська металева бирка з основними відомостями про канаті (по ГОСТ 3241 - 66) і прикладена копія сертифіката (свідоцтва про випробування) із зазначенням довжини відрізка.

У разі позитивного висновку орган по сертифікації оформляє сертифікат відповідності встановленого зразка, привласнює йому реєстраційний номер і направляє у ВНИИС комплект документів (копії сертифіката та декларації-заявки, а також примірник акта про результати перевірки та оцінки системи якості заявника) для реєстрації та архівної зберігання в Державному Реєстрі Системи.

Для котлів з тиском б МПа (60 кгс /см2) і вище, на вимогу замовника, крім передбачених таблицею відомостей повинні бути додані копії сертифікатів на метал заготовки з даними за хімічним складом, механічними властивостями в обсязі передбаченому ГОСТ або ТУ.

До кожного відрізку каната, призначеному для експлуатації, необхідно прикріпити бирку із зазначенням основних відомостей про канаті відповідно до ГОСТ 3241 - 80 додати копію сертифіката (свідоцтва про випробування) із зазначенням довжини відрізка. Працівник, якому доручено ведення цього журналу, огляне кожен відрізок каната перед застосуванням на новому будівництві але не рідше 1 разу на рік. Канати, що експлуатуються в середніх (С) або жорстких (Ж) агресивних умовах, піддають огляду не рідше 1 разу на 3 міс.

Сталеві канати, що застосовуються як вантажні стрілові вантових, несучих, тягових і стропів, повинні відповідати чинним Державним стандартам та мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виготовлювача каната про їх випробування відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві. При отриманні канатів, не обладнаних сертифікатом, вони повинні бути піддані випробуванню відповідно до зазначеного стандарту. Канати, не забезпечені свідченням і які не пройшли випробування, до використання не допускаються.

Сталеві канати, що застосовуються як вантажні стрілові Вант-вих, несучих, тягових і стропів, мають відповідати чинним Державним стандартам та мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виготовлювача каната про їх випробування відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві. При отриманні канатів, не обладнаних зазначеним свідченням, вони повинні бути піддані випробуванню відповідно до зазначеного стандарту. Канати, не забезпечені свідченням про їх випробування, до використання не допускаються.

Сталеві канати, застосовувані в якості вантажних, стрілових, Вант-вих, несучих, тягових і стропів, мають відповідати чинним Державним стандартам та мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виготовлювача каната про їх випробування відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві. При отриманні канатів, не обладнаних зазначеним свідченням, вони повинні бути піддані випробуванню відповідно до зазначеного стандарту. Канати, не забезпечені свідченням про їх випробування, до використання не допускаються.

Сталеві канати, що застосовуються як вантажні стрілові Вант-вих, несучих, тягових і стропів, мають відповідати чинним Державним стандартам та мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу-виготовлювача каната про їх випробування відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві . При отриманні канатів, не обладнаних зазначеним свідченням, вони повинні бути піддані випробуванню відповідно до зазначеного стандарту. Канати, не забезпечені свідченням про їх випробування, до використання не допускаються.

При здачі в ремонт імпортної апаратури на ній повинні бути фірмові таблички і замовник повинен вказати, в приміщеннях якого класу і з якою вибухонебезпечним середовищем вона експлуатувалася, а також надати копію сертифіката на неї і іншу технічну документацію, що є в розпорядженні підприємства, що експлуатує її.

При здачі на ремонт імпортного електроустаткування на ньому повинні бути фірмові таблички і замовник повинен вказати, в приміщенні якого класу і з якою вибухонебезпечним середовищем експлуатувалося електрообладнання, а також надати копію сертифікату на це електрообладнання та іншу технічну документацію, що є в розпорядженні підприємства, що експлуатує це електрообладнання.

Всеросійський науково-дослідний центр стандартизації, інформації і сертифікації сировини, матеріалів і речовин (ВНІІЦСМВ) має інформацію за властивостями матеріалів і речовин, паспортами безпеки матеріалів, копіями свідоцтв про акредитацію випробувальних центрів, державними реєстрами та копіями сертифікатів безпеки на продукцію, а також копіями авторських свідоцтв на винахід за матеріалами, речовин і методів їх отримання.

Крім того, потрібно додати до заяви про видачу ліцензії: декларацію виробника про відповідність продукции1 всім вимогам стандарту; для продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації - копію сертифіката відповідності (то ж з добровільної сертифікації); копію сертифіката на систему якості або висновок про результати аналізу виробництва; копії протоколів випробувань.

Хоча Закон про захист прав споживачів (ст. 10) передбачає єдиними джерелами інформації про сертифікацію маркування знаком відповідності та вказівку в технічній документації відомостей про проведення сертифікації, такий урядовий документ, як Правила продажу окремих видів товарів від 1901199 8 допускає в якості джерела інформації копії сертифікатів.

Хоча Закон РФ Про захист прав споживачів (ст. 10) передбачає єдиними джерелами інформації про сертифікацію маркування знаком відповідності та вказівку в технічній документації відомостей про проведення сертифікації, урядовий документ (Правила продажу окремих видів товарів від 19 січня 1998 г.) допускає і таке джерело інформації, як копії сертифікатів.

Відповідно до №100101 102103104 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, сталеві канати, що застосовуються як вантажні стрілові байтовими, несучих, тягових і стропів, мають відповідати чинним Державним стандартам та мати сертифікат (свідоцтво) або копію сертифіката заводу - виготовлювача каната - про їх випробування, відповідно до ГОСТ 3241 - 66 Канати сталеві.

Допускається проводити перереєстрацію машини по старому паспорту, але в цьому випадку до нього має бути додана така документація: довідка про характер реконструкції, підписана спеціалізованою організацією, що склала проект реконструкції; нова характеристика крана і креслення загального вигляду крана з основними розмірами, якщо вони змінилися; принципова електрична схема при зміні електроприводу; кінематичні схеми механізмів і схеми запасовки канатів у разі їх зміни; копії сертифікатів (виписки з сертифікатів) на метал, використаний для посилення або збільшення розмірів металоконструкцій вантажопідіймального крана, відомості про присадний матеріал (результати випробування наплавленого металу чи копії сертифікатів на електроди); відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкцій.

Під час реєстрації крана, підданого реконструкції, до його паспорту повинні бути прикладені: висновок, складений підприємством (організацією), в якому на підставі розрахунку (з урахуванням стану крана) підтверджується можливість такої реконструкції; нова характеристика та креслення загального вигляду крана з основними габаритними розмірами, якщо вони змінилися; принципова електрична схема при зміні електроприводу, кінематичні схеми механізму і схеми запасовки канатів у разі їх зміни; копії сертифікатів (або виписки з сертифікатів) на метал, застосовуваний для посилення або збільшення розмірів металоконструкцій крана; відомості про присадний матеріал (результати випробування наплавленого металу чи копії сертифікатів на електроди); відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкцій.

Допускається проводити перереєстрацію машини по старому паспорту, але в цьому випадку до нього має бути додана така документація: довідка про характер реконструкції, підписана спеціалізованою організацією, що склала проект реконструкції; нова характеристика крана і креслення загального вигляду крана з основними розмірами, якщо вони змінилися; принципова електрична схема при зміні електроприводу; кінематичні схеми механізмів і схеми запасовки канатів у разі їх зміни; копії сертифікатів (виписки з сертифікатів) на метал, використаний для посилення або збільшення розмірів металоконструкцій вантажопідіймального крана, відомості про присадний матеріал (результати випробування наплавленого металу чи копії сертифікатів на електроди); відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкцій.

Під час реєстрації крана, підданого реконструкції, до його паспорту повинні бути прикладені: висновок, складений підприємством (організацією), в якому на підставі розрахунку (з урахуванням стану крана) підтверджується можливість такої реконструкції; нова характеристика та креслення загального вигляду крана з основними габаритними розмірами, якщо вони змінилися; принципова електрична схема при зміні електроприводу, кінематичні схеми механізму і схеми запасовки канатів у разі їх зміни; копії сертифікатів (або виписки з сертифікатів) на метал, застосовуваний для посилення або збільшення розмірів металоконструкцій крана; відомості про присадний матеріал (результати випробування наплавленого металу чи копії сертифікатів на електроди); відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкцій.

Приймання резервуара в експлуатацію оформляють актом, до якого прикладають дефектну відомість і копію диплома зварника, яка провадила роботу. Бажано прикладати копії сертифікатів на метал і електроди, а також проміжні акти на випробування днища, корпуси і покрівлі. Акт стверджує головний інженер Управління Главнефтесбита.

Роботи з капітального ремонту газопроводів повинні відображатися в його паспорті де вказуються діаметр і товщина стінок труб, глибина закладання газопроводу, прив'язки місць розтину газопроводу до постійних орієнтирів. До паспорта має бути додана копія сертифіката або паспорта на поліетиленові труби, які використовуються при ремонті газопроводу.
 При цьому до паспорта повинні бути прикладені: висновок, складений на підставі розрахунку про можливість реконструкції; копії сертифікатів на метал, застосований для посилення або збільшення розмірів металоконструкцій машин: відомості про присадний матеріал (про електродах) і відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкцій.

При здачі в ремонт імпортного електроустаткування на ньому повинні бути фірмові таблички. Замовник повинен вказати, в приміщеннях якого класу і з якою вибухонебезпечним середовищем працювало електрообладнання, а також надати копію сертифікату на нього і іншу технічну документацію, що є в розпорядженні підприємства, що експлуатує це обладнання.

При здачі в ремонт імпортних машин на них повинні бути фірмові таблички. Замовник повинен вказати, в приміщеннях якого класу і з якою вибухонебезпечним середовищем вони експлуатувалися, а також надати копію сертифіката на них та іншу технічну документацію, що є в розпорядженні підприємства, що експлуатує їх.

У паспорті вказується особа, відповідальна за технічний стан і безпечну експлуатацію крана. Якщо ж кран піддавався реконструкції, то до паспорту додатково додаються документи, що підтверджують реконструкцію, нову характеристику крана, копії сертифікатів на матеріали, використані при реконструкції, довідки про результати контролю якості зварювання металоконструкції.

Роботи, що виконуються при капітальному ремонті поліетиленових газопроводів, і методи їх здійснення повинні бути занесені в паспорт газопроводу. У паспорт також необхідно вкласти ескізи розтину газопроводу із зазначенням глибини укладання, прив'язок цих місць до постійних орієнтирів, а також копії сертифікатів поліетиленових труб і сполучних деталей, використаних при ремонті.

Після закінчення всіх робіт, перед здачею трубопроводу в експлуатацію, перевіряється виконання всіх будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а також наявність монтажної документації на виконані роботи з відміткою про допущені відхилення, узгоджених з проектною організацією. Готуються акти здачі траншей, опор, фундаментів під монтаж, акти випробувань, промивання і продування трубопроводів, сертифікати на труби, паспорта і акти випробувань арматури, копії сертифікатів труб, деталей, зварювальних матеріалів. При необхідності представляють паспорт трубопроводу з додатком всіх документів, актів і свідоцтв.

Якщо ремонт виробляла підрядна організація, то первинні документи, що підтверджують якість знову встановлюваних (замість зношених) елементів трубопроводу, якість застосованих під час ремонту матеріалів, а також зварювання, повинні зберігатися в архіві цієї організації. При ремонті трубопроводу силами ремонтних цехів підприємства посвідчення про якість ремонту підписує керівник цеху (майстерні), а первинні документи зберігаються у відділі технічного нагляду. До посвідчення про якість ремонту повинні додаватися копії сертифікатів на матеріали (в тому числі зварювальні) і висновок про перевірку якості зварних швів фізичними методами контролю.

Тут застосований знак AD, до якого далі ставиться додатковий знак РЕ - вибухонепроникної, TF - вибухонепроникної (пластинчаста захист), SD - продувається під надлишковим тиском, SA - підвищена надійність. На табличці з ще вказується найменування газу або група вибухонебезпечної суміші для яких призначений даний електрообладнання. Температура електрообладнання вказується в протоколах випробування, які додаються до копії сертифіката.

При відвантаженні продукції із застосуванням засобів пакетування і контейнерів, які підлягають поверненню, вантажовідправник виписує сертифікат за встановленою формою (7 додаток) в ЛВУ примірниках, один з яких надсилається вантажоодержувачу поштою не пізніше двох днів після відвантаження продукції. У тих випадках, коли розрахунки за продукцію здійснюються не між вантажовідправником і вантажоодержувачем, копія сертифіката одночасно надсилається платнику.

Танки поставляються разом з опорами. Опори кріпляться до танків болтовими з'єднаннями і можуть зміщуватися на відстані100 мм. Заводом-виробником комплектно з кожним танком дається така технічна документація: креслення загального вигляду танка, креслення корпусу танка, розрахунок на міцність, паспорт посудини, яка працює під тиском (за формою Госгор-технагляду СРСР); копії сертифікатів на матеріал обичайки і днищ, а також креслення транспортування.