А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Координація - економічна політика

Координація економічної політики наштовхується також на небажання країн-членів передавати свої суверенні права наднаціональним органам.

Група з координації короткостроковій економічної політики, до якої входять міністри фінансів країн-членів.

ОЕСР є центром координації економічної політики країн-членів, прогнозування світових тенденцій в економічній сфері опрацювання міжнародних правових аспектів економічного регулювання і інвестицій.

Щорічні наради сімки спрямовані на координацію економічної політики провідних країн, нагляд за станом економіки, що надає певний вплив на світовий ринок позичкових капіталів.

ОЕСР створена в 1961 р з ініціативи США для координації економічної політики капіталістичних держав. У неї входять 24 капіталістичні країни, в тому числі США, Канада, Японія, Австралія і західноєвропейські капіталістичні країни.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) створена для координації економічної політики капіталістичних країн. До організації входять в основному європейські країни, а також Туреччина, США і Японія.

Співтоваристві в цілому досягнута більш висока ступінь зближення національних ринкон, координації економічної політики, вироблення спільних акцій, ніж в будь-якому іншому регіоні світу. І далі Інституційна структура ЄС поєднує в собі риси як традицією ної міжнародної організації, так і об'єднання держав конфедеративного типу.

У випадку з Європою можуть також різнитися і національні інтереси, координація економічної політики може бути бажаною в одній країні і абсолютно неприйнятною інший.

Рада міністрів економіки і фінансів (ЕКОФІН) відповідає за загальні питання координації економічної політики. Економічний і фінансовий комітет (ЕФЮ) в складі34 членів (керівники Центральних банків, міністри фінансів, члени Комісії ЄС), що прийшов в 1999 р на зміну Валютному комітету ЄС, готує робочі засідання Екофін.

Країнам буває досить складно досягти рівня відносин, коли взаємні зобов'язання заслуговують довіри, необхідного для координації економічної політики.

Створено в 1960 р з метою прискорення економічного розвитку країн-членів шляхом об'єднання їх матеріальних і фінансових ресурсів, координації економічної політики, індустріалізації, усунення митних і валютних обмежень, створення спільного ринку.

Лай), в якій передбачалося не тільки зняття бар'єрів у взаємній торгівлі країн-учасниць, а й здійснення деяких кроків з координації економічної політики.

Для сучасних міжнародних економічних відносин, включаючи і валютні характерне поєднання нестабільності високого ступеня невизначеності процесів і одночасно поглиблення координації економічної політики держав в цій галузі. Координація дій у валютно-фінансовій сфері відбувається як на рівні урядів, так і в рамках міждержавних організацій.

Країни Великої сімки (G - 7Nations) - група про промислово розвинених країн (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада), чиї керівники регулярно зустрічаються для обговорення економічних проблем і спроби координації економічної політики.

Тому не випадково у своїй діяльності розвинуті капіталістичні країни в даний час в основному орієнтуються на здійснення координації економічної політики та сприяння зближенню показників економічного розвитку основних капіталістичних держав.

А саме таких зустрічей він домагався. Замість цього доводилося вести мовлення перед журналістами, переконувати їх у тому, що великі держави повинні погодитися на нову систему координації економічної політики, яка допоможе стабілізувати валютні курси. Наше становище надзвичайно серйозно не тільки в фінансовому, а й в політичному сенсі - говорив він. Після розпаду Радянського Союзу у західних держав все менше причин діяти спільно.

Суть їх зводилася до наступного: а) скасовується офіційна ціна золота; б) офіційно закріплюється система плаваючих курсів; в) підвищуються вимоги до координації внутрішньої та зовнішньої економічної політики країн - членів МВФ; г) декларується намір перетворити СДР1 в основний резервний актив.

В принципі органи, що здійснюють грошово-кредитну і бюджетно-податкову політику, можуть координувати свої дії, намагаючись змінити становище графіків IS і LM. Однак здійснювати таку координацію буде важко в умовах, коли ці органи мають різні цілі. Більш того, в різних умовах кращими можуть бути різні цілі; наприклад, проведення неузгодженої політики в окремих випадках може виявитися кращим, ніж координація економічної політики.

Новий стан валютної системи було узаконено в грудні1976 р Ямайська угода. Була скасована офіційна ціна золота. Офіційно закріплена система плаваю-чих курсів. Підвищено вимоги до координації внутрішньої та зовнішньої економічної політики країн-членів МВФ. Ліквідовано вимога Статуту про внесення державами - членами МВФ четвертої частини їх квоти золотом, в зв'язку з чим було прийнято рішення про ліквідацію 1/3 золотих запасів Фонду (1/6 була повернута країнам в обмін на їх національну валюту за ціною 35 од. при координації політики виникають кілька проблем. Одна з них полягає в тому, що країни можуть вигравати від невиконання зобов'язань за міжнародними угодами, так що такі угоди буде важко укладати до тих пір, поки не встановиться довіру між країнами. Більш того, уряду можуть виходити з різних підходів до економічної діяльності та координації політики і мати різні цілі. до того ж в деяких випадках при координації економічної політики може виявитися слабкість політиків, так що національна економіка буде краще функціонувати без координації політики.