А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Координата - точка - мінімум

Координати точки мінімуму і значення ф-ції в цій точці запам'ятовуються в блоці пам'яті. Далі проводиться серія аналогічних операцій, після кожної з яких значення функції у знову знайденої точці мінімуму порівнюється з збереженим в блоці пам'яті. Якщо після одного з закидів зображає точка системи виявиться в області тяжіння (S2) глибшого мінімуму, то після знаходження точки відповідного мінімуму (точка Мг) зберігаються в блоці пам'яті значення ф-ції і координат замінюються на знову знайдені. Пошук вважається закінченим, якщо число безрезультатних закидів, при яких знову знайдені мінімуми виявляються більше зберігається в блоці пам'яті зробиться рівним недо-рому заданому числу.

Координати точки мінімуму і значення ф-ції в цій точці запам'ятовуються в блоці пам'яті. Далі проводиться серія аналогічних операцій, після кожної з яких значення функції у знову знайденої точці мінімуму порівнюється з збереженим в блоці пам'яті. Якщо після одного з закидів зображає точка системи виявиться в області тяжіння (St) глибшого мінімуму, то після знаходження точки відповідного мінімуму (точка Л /2) зберігаються в блоці пам'яті значення ф-ції і координат замінюються на знову знайдені. Пошук вважається закінченим, якщо число безрезультатних закидів, при яких знову знайдені мінімуми виявляються більше зберігається в блоці пам'яті зробиться рівним пек-рому заданому числу.

В основу дослідження покладено визначення координат точки мінімуму гідравлічного опору.

Таким чином, характеристика Їв Ф (/) і координати точки мінімуму на ній можуть служити критерієм ефективності роботи пульсаційного екстрактора з точки зору гідродинамічної обстановки в апараті.

В основу дослідження покладено уявлення і методи[8, 9, 16], Які дозволяють визначити координати точки мінімуму гідравлічного опору, так як це має найбільший практичний інтерес для процесів абсорбції.

Залежність коефіцієнта відновлення фільтрувальних Q. 0 5 властивостей пористої перегородки від відносини діаметра пір перегородки до діаметру частинок. Слід зауважити, що представлена на рис. 8 крива носить принциповий характер, і координати точки мінімуму на кривій (особливо значення ординати) можуть відхилятися в ту або іншу сторону в залежності від способу регенерації, матеріалу фільтрувальної перегородки і характеристики твердої фази суспензії.

Блок-схема програми мінімізації функції багатьох змінних методом градієнтного спуску. У діалоговому режимі (рядки 20 - 30) задаються значення змінних: N - фактична розмірність завдання; Е - допустима похибка визначення кожної координати точки мінімуму; А - початкове значення кроку спуску; Z - координати початкової точки пошуку.

Вирішити аналітично рівняння (32), на жаль, неможливо, але, вирішивши його чисельно, з рівнянь (32) і (31) можна визначити координати точок мінімуму і максимуму.

Теоретична форма лінії ЕПР радикалів перекисного типу в частково орієнтованому полімері (для випадку нескінченно вузької індивідуальної лінії Магнітне поле направлено вздовж осі переважної орієнтації. | Спектри ЕПР перекисних радикалів в частково орієнтованому облученном тефлоні при кімнатній температурі. Спостережуваний спектр представляє по суті дублет з розщепленням ДВ. координата точки мінімуму кривої Ятш залежить від ступеня орієнтації ланцюгів полімеру і може бути використана для її визначення.

Спеціальними дослідженнями було встановлено, що координати точки мінімуму не залежать від початкового наближення.

для досягнення мінімуму потрібно 2 - 5 ітерації. Спеціальним дослідженням було встановлено, що координати точки мінімуму не залежать від початкового наближення.

При цьому виявилося, що в першому наближенні координата точки мінімуму тиску визначає місце переходу. у свою чергу ця координата також з відомим наближенням збігається з місцем найбільшої товщини профілю. Тому ламінарізірованние профілі з великою протяжністю ламинарного прикордонного шару; мають зміщені до задньої крайки ділянки найбільшої товщини. За експериментальними даними, точка мінімуму тиску може бути віддалена від передньої кромки на відстань 60 - 65% хорди профілю. Опір такого профілю, обумовлене впливом ламінарного тертя, може бути понижена в порівнянні зі звичайним профілем в півтора-два рази.

Викладені вище результати отримані на трубці внутрішнім діаметром 21 мм. Якщо ж відхилення діаметра від 21 мм значно, то це може позначитися на координаті точки мінімуму ГМД і привести до помилки.

Порівнюючи (візуально або за допомогою програми) остаточні значення функції на всіх спусках між собою, можна вивчити розташування локальних мінімумів функції та зіставити їх величини. Після цього можна відібрати потрібні за змістом завдання мінімуми і провести в них додаткові спуски для отримання координат точок мінімуму з високою точністю.