А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - кислота

Концентрування кислоти здійснюється упариванием при атмосферному тиску або під вакуумом.

Концентрування кислоти виробляють при розрідженні670 мм рт. ст. При потужності виробництва в 100 - 110 тис. Т Р205 в рік для концентрування фосфорної кислоти від змісту 32 до 54% Р206 встановлюють три випарних апарату, що працюють паралельно.

Концентрування кислоти виробляють при розрідженні670 мм рт. ст. при потужності виробництва в 100 - 110 тис. т Р205 в рік для концентрування фосфорної кислоти від змісту 32 до 54% Р20В встановлюють три випарних апарату, що працюють паралельно.

Концентрування кислоти здійснюється в одну або дві стадії. З випарного корпусу вторинний пар відводиться в барометричний конденсатор.

Процес концентрування кислоти проводять періодично. Кожен цикл складається з декількох стадій. Спочатку в апараті створюють вакуум до 75 мм рт. ст., потім включають ще один паровий ежектор, який приєднується до конденсатору. За допомогою цього ежектора, призначеного для відсмоктування газів, що виділяються з проходить через конденсатор води, вакуум доводиться до 7 мм рт. ст. Коли зміст H2SO, досягає 86 через кислоту починають пропускати повітря, який перемішує кислоту і сприяє видаленню парів води.

Схема вакуум-концентратора. Процес концентрування кислоти проводять періодично. Кожен цикл складається з декількох стадій. Спочатку в апараті створюють вакуум до 75 мм рт. ст., потім включають ще один паровий ежектор, який приєднується до конденсатору. За допомогою цього ежектора, призначеного для відсмоктування газів, що виділяються з проходить через конденсатор води, вакуум доводиться до 7 мм рт. ст. Коли зміст H2SO4 досягає 86%, через кислоту починають пропускати повітря, який перемішує кислоту і сприяє видаленню парів води.

При концентруванні кислоти до 98% - ної слід відігнати води 3 - 1 5 розділі /0983 - 153147 т на 1 т етанолу.

Апаратура для концентрування кислоти повинна бути виготовлена з матеріалів, стійких до гарячої кислоті і до температурних коливань.

Апарат для концентрування кислоти називається концентратором.

Криві температур кипіння розчинів сірчаної кислоти в вакуумі. Періодичний процес концентрування кислоти складається з декількох стадій. Спочатку в апараті створюють вакуум порядку 75 мм рт. ст. залишкового тиску, потім включають ще один паровий ежектор, приєднаний до конденсатору.

Криві температур кипіння розчинів сірчаної кислоти в вакуумі. Періодичний процес концентрування кислоти складається з декількох стадій. Спочатку в апараті створюють вакуум порядку 75 мм рт. ст. залишкового тиску, потім включають ще один паровий ежектор, приєднаний до конденсатору.

У таких установках концентрування кислоти виробляється шляхом кип'ятіння розчинів H2SO4 в закритому казані (Реторти) з відведенням пари, що виділяється в дефлегматорную колону, що складається з декількох тарілок. Пари надходять в нижню частину колони, на верхню (останню) тарілку подається сірчана кислота, що підлягає концентрування. При зіткненні з розведеною (слабкою) кислотою пари на нижній тарілці колони частково конденсуються з виділенням тепла, необхідного для процесу концентрування. Чим вище розташована тарілка в колоні тим менше газ містить парів H2SO4 і більше парів води.

У таких установках концентрування кислоти виробляється шляхом кип'ятіння розчинів H - SO4 в закритому казані (реторти) з відведенням пари, що виділяється в дефлегматорную колону, що складається з декількох тарілок. Пари надходять в нижню частину колони, а па верхню останню тарілку подається слабка сірчана кислота, що підлягає концентрування. При зіткненні зі слабкою кислотою пари на нижній тарілці колони частково конденсуються з виділенням тепла, за рахунок якого кислота концентрується і стікає з реторту.

У таких установках концентрування кислоти виробляється шляхом кип'ятіння розчинів H2SO4 в закритому казані (реторти) з відведенням пари, що виділяється в дефлегматорную колону, що складається з декількох тарілок. Пари надходять в нижню частину колони, на верхню (останню) тарілку подається сірчана кислота, що підлягає концентрування. При зіткненні з розведеною (слабкою) кислотою пари на нижній тарілці колони частково конденсуються з виділенням тепла, необхідного для процесу концентрування. Чим вище розташована тарілка в колоні тим менше газ містить парів H2SO4 і більше парів води.

Концентраційна установка дефлегма. У таких установках концентрування кислоти проводиться цvтем кип'ятіння розчинів H2SO4 в закритому казані (реторти) з відведенням пари, що виділяється в дефлегматорную колону, що складається з декількох тарілок. Пари надходять в - нижню частину колони, а на верхню останню тарілку подається слабка сірчана кислота, що підлягає концентрування. При зіткненні зі слабкою кислотою пари на нижній тарілці колони частково конденсуються з виділенням тепла, за рахунок якого кислота концентрується і стікає в реторту.

При виборі способу концентрування кислоти необхідно враховувати характер присутніх в ній домішок, так як деякі з них можуть настільки сильно відновлювати сірчану кислоту, що виникає питання про технічну недоцільність її концентрування. Тому завжди слід попередньо видаляти органічні домішки або знижувати їх зміст до мінімуму шляхом відстоювання або екстрагування. Якщо кислоту не вдається звільнити від домішок (до прийнятного змісту їх), треба перевірити можливість безпосереднього використання такої кислоти, наприклад для виробництва суперфосфату або сульфату амонію або для інших цілей. У виробництві суперфосфату, який споживає значні кількості сірчаної кислоти, допускається деякий додавання забруднених кислот до технічної кислоті без погіршення якості добрива.

Визначення грунтується на концентруванні кислот з повітря на твердий сорбент і газохроматогра-фического аналізі на приладі з полум'яно-іонізаційним детектором.

Визначення грунтується на концентруванні кислот з води у вигляді натрієвих солей з подальшим газохроматографічному аналізом кислот на приладі з полум'яно-іонізаційним детектором.

Визначення грунтується на концентруванні кислот з повітря на твердий сорбент і газохроматогра-фического аналізі на приладі з полум'яно-іонізаційним детектором.

Визначення грунтується на концентруванні кислот з води у вигляді натрієвих солей з подальшим газохроматографічному аналізом кислот на приладі з полум'яно-іонізаційним детектором.

В даному варіанті передбачається концентрування кислоти в отгонной вакуумної колоні 9 причому її кип'ятильник, а також холодильник і приймач 11 можуть бути виготовлені зі звичайної стали, так як в них надходить концентрована кислота.

Застосування труб Вентурі для концентрування вірною кислоти дозволяє створити компактну автоматізірованнуп високопродуктивну установку при міни: капітальних витратах на I т концентріруемих кислоти у порівнянні про барботажное концентраторами.

Складаємо тепловий баланс колони концентрування кислоти.

Для того щоб процес концентрування кислоти, що відбувається на поверхні насадки, встиг завершитися за час проходження кислоти через першу вежу, необхідно, щоб поверхня насадки була достатньою.

Основні енергомагернальние витрати на 1 т концентрованої азотної кислоти. Слід зазначити Перспективність цього методу для концентрування кислоти, одержуваної в схемах з тиском на стадії абсорбції 1 0 - 1 5 МПа. За цією схемою можна отримувати 65 - 70% - Єгу НМОз, концентрування якої пов'язане з істотно меншими витратами пара, води, що охолоджує н електроенергії, і відповідно зі зниженням капіталовкладень і експлуатаційних витрат. Капіталовкладення скорочуються практично пропорційно кількості відганяють води при концентруванні.

В про їх методах потрібно регенерація і концентрування кислоти.

На рис. 127 представлена схьма денітрації і концентрування кислоти. При цьому відбувається гшслсніе органічних домішок, десорбція окислів азоту і концентрування кислоти до купоросного масла, відведеного через холодильник 4 в збірники. Гази і пари, що надходять з скрубера 2 в колону 1 промиваються водою. Несконденсировавшиеся промиті гази видаляються в атмосферу, а вода, що містить Домішки КИСЛОТИ, направляється в каналізацію кислих стоків і далі на нейтралізацію.

Знайдемо тепер кількість топкових газів, необхідне для концентрування кислоти.

Основним апаратом цеху концентрування є фер-росілідовая колона для концентрування кислоти (рис. 125), що представляє собою циліндр (висота близько 9 м, внутрішній д іаметр I ж), зазвичай складається з 20 окремих ланок, скріплених анкерними болтами. Для герметичності між ланками колони є азбестові прокладки. Усередині колони розташовані барботажні тарілки 2 покриті ковпаками 4 з зубчастими краями. Пристрій всіх ланок колони однаково.

Основним апаратом цеху концентрування є фер-росілідовая колона для концентрування кислоти (рис. 125), що представляє собою циліндр (висота близько 9 м, внутрішній діаметр 1 м), який зазвичай складається з 20 окремих ланок, скріплених анкерними болтами. Для герметичності між ланками колони є азбестові прокладки. Усередині колони розташовані барботажні тарілки 2 покриті ковпаками 4 з зубчастими краями. Пристрій всіх ланок колони однаково.

З цих даних видно, що денітрація і концентрування кислоти відбуваються не одночасно. Незважаючи на високу міцність випливає з вежі кислоти, в зоні денітрації фортеця кислоти підтримується значно нижче.

Знайдемо тепер кількість топкових газів, необхідне для концентрування кислоти.

Схема установки для концентрування сірчаної кислоти в трубах Вентурі. У зв'язку з цим заслуговує на увагу установка для концентрування кислоти з трубами Вентурі. Принцип її роботи полягає в тому, що вихідна сірчана кислота розбризкується потоком гарячого газу в трубі; при цьому поверхня дотику гарячих газів з кислотою сильно збільшується, так як при розбризкуванні кислоти утворюються дрібні краплі.

У тепловому балансі слід також передбачити витрата тепла на концентрування кислоти, що надходить з електрофільтрів в кількості - 2% від загальної витрати тепла.

Таким чином для сучасних Гей-Люссак ставити спеціальну установку для концентрування кислоти, що йде на сучасні Гей-Люссак, недоцільно.

У тепловому балансі слід також передбачити витрата тепла на концентрування кислоти, що надходить з електрофільтрів в кількості - 2% від загальної витрати тепла.

На нових установках барботажного типу здійснюється автоматичне регулювання процесу концентрування кислоти. В системі автоматичного регулювання режиму роботи барботажного концентратора в якості основного параметра прийнято кількість топкових газів, що подаються в апарат при постійній температурі.

Цей (хоча і орієнтовний) розрахунок вказує на можливість повного концентрування кислоти перегонкою в струмі відходить інертного етану в м'яких умовах. Така перегонка може бути реалізована також в отгонной колоні безперервного противотока з подачею тепла для випаровування води в кип'ятильник і по висоті колони.

Пінний апарат. /- Решітка. 2 - приймальня коробка. 3 - зливний поріг. 4 - коробка для руйнування піни.

Барботажние реактори теж широко застосовуються в хімічній технології - при концентруванні кислот, у виробництві соди, при переробці нафти, для процесів дистиляції та ректифікації, в технології органічних речовин. Ці реактори конструктивно більш складні ніж колони з насадкою, їх експлуатація пов'язана з великими витратами, але вони забезпечують більш високі витрати рідини і газу, працюють більш інтенсивно, забезпечують можливість тонкого розділення сумішей.

Дані необхідні для визначення всіх статей витрат тепла при концентруванні кислоти, наведені на стор. Продуктивність апарату залежно від його розмірів і концентрації надходить на концентрування кислоти коливається в середньому від 12 до 30 т купоросного масла на добу.

Освіта продукционной фосфорної кислоти включає відділення осаду CaSO4 (фосфогіпсу) і концентрування кислоти.

Для чого служать електрофільтри, що встановлюються на виході газів з установки для концентрування кислоти.

Схема апарату для концентрування. Таким чином, в чотирьох послідовно розташованих камерах за умови, що основна концентрування кислоти відбувається в першій камері можна досить повно виділити пар сірчаної кислоти з газів, що відходять, не допускаючи утворення туману.

Деталі американського поперечно-прохідного теплообмінника. Поліблочні теплообмінник може також бути використаний для онцентрірованія рідин, наприклад для концентрування ерной кислоти. Гріє рідина (або пар) при цьому пропускається ерез систему радіальних проходів. Що випаровується вода видаляється через верхню головку збірки, концентрована кислота виводиться через нижню головку.

Установка для масових робіт у витяжній шафі з розташуванням частини приладів поза витяжної шафи. Всі операції виконуються в витяжній шафі так як в процесі роботи виробляють концентрування кислоти при високих температурах. Збоку шафи на простому столі знаходяться бутлі ємністю 18 л з 10% соляною кислотою і з дестіллірованной водою. З цих бутлів рідини за допомогою ручного нагнетательного насоса через скляні трубки перекачуються в склянки ємністю 10 л з тубусами, що стоять на полиці. Звідси рідини перетікають в колби, що стоять на електричних плитках, на яких (щоб уникнути заливання їх) поміщені піддони. Гаряча кислота або вода переливається в порцелянові чашки або в воронку через сифони.

Залежність ступеня вилучення фосфору (Ктвл від надлишку іонів і. | Схема реактора розкладання апатиту (екстрактора. 1 - 8 - секції реактора. 9 - циркуляційний насос. - Мішалки. Освіта продукционной фосфорної кислоти включає в себе відділення осаду CaSO4 (фосфогіпсу) і концентрування кислоти .