А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - температура

Концентрація температури вздовж зварювальних стрижнів в цьому випадку виявиться настільки різкої щодо контакту (середня частина рис. 84 а), що розігрітими до пластичного стану будуть тільки самі поверхневі шари металу на торцях стрижнів.

Під коефіцієнтом концентрації температури тут мається на увазі відношення різниці температури в зазначених вище точках отвори до різниці температури в тих же точках суцільний стінки труби (не має отвори) за інших рівних умов (тепловому потоці внутрішньому коефіцієнті тепловіддачі діаметрі і товщині стінки та ін.

Наявність розподілених джерел тепла Q в твердому тілі викликає концентрацію температури, так що ДГ /СЕ, де К - постійна .

Щоб уникнути вибивання газів і пилу швидкість відсмоктування повітря через приймач повинна в залежності від характеру шкідливих виділень і їх концентрації температури в укритті приймається зазвичай 0 5 - 1 5 м /с - при виділенні газів і 1 - 3 м /с - при виділенні пилу.

Температурне поле інструменту (сукупність значень температур в окремих точках робочої поверхні) визначає характер зносу і стійкість інструменту; найбільше значення має концентрація температур в поверхневих шарах контакту. Температура, що виділяється в процесі різання, змінює стан тертьових поверхонь стей, дуже впливає на ха рактер і силу тертя на передніх і задніх поверхнях. 
Температура концентрується близько леза і вершини різця внаслідок того, що контактні поверхні близькі до вершини. Концентрація температур посилюється ще й тому, що в невеликому обсязі у вершини різця зустрічаються два потоки тепла - від передньої і задньої поверхонь.

Механічне перемішування розплаву в інтервалі кристалізації сприяє більш рівномірному розподілу голчастих кристалів за розмірами і кілька покращує їх мікрооднородность. Мабуть, при перемішуванні відбувається усереднення умов зростання - зменшення градієнтів концентрації температури і величини переохолодження.

Ці сплави при високих силах різання і силах тертя отримують значні деформації, в результаті чого виділяється велика кількість тепла, яке при малій теплопровідності стружки концентрується на контактної поверхні і направляється н & в стружку, а в різець. Якщо цей різець оснащений пластинками твердого сплаву, що володіють також низьким коефіцієнтом теплопровідності то концентрація температури буде несприятлива навіть-для кращих марок твердих ріжучих сплавів.

Виділяється при цьому тепло настільки велике, що стружка нагрівається до яскраво-червоного розжарювання. Подібна концентрація температури пояснюється ще такими обставинами: 1) теплопровідність конструкційних сталей при підвищенні температури зменшується майже вдвічі; 2) теплопровідність твердих сплавів мала; 3) зріз стружки малий. При такій концентрації температури, що досягає 800 - 900 спостерігається прилипання (адгезія) і навіть дифузійні явища на поверхні контакту різець - стружка. При обробці спеціальних чавунів з великими швидкостями різання і малими зрізами стружка починає сходити у вигляді зливних завитків. При швидкісній обробці сталей на поверхні різця спостерігаються дрібні наліпами. Коефіцієнт тертя піднімається до 0 6 - 0 8; відповідно до цього зростає робота тертя і температура. Утвориться масу металу називають загальмованим шаром. Ця маса являє собою різновид наросту, пов'язаного як зі стружкою, так і з різцем.

Йдеться ось про що. Плоска хвиля, викликана дією плоского джерела тепла, поширюється в необмеженому просторі і наштовхується на сферичну або циліндричну порожнину. При цьому виникає обурення температури, і в околиці порожнини відбувається концентрація температури і напружень.

Є також інші міркування, які відносяться головним чином до зніманню тонких стружок. При збільшенні швидкості стружка все більш і більш прогрівається, метал кілька розм'якшується, усадка стружки мало змінюється, робота сил різання дещо зменшується. Це має місце до тих пір, поки подальше зростання швидкості і концентрація температур не спричинять за собою розм'якшення кобальту, що зв'язує карбіди вольфраму і титану, слідом за чим піде інтенсивний знос твердого сплаву.

На підставі вимірів і візуальних спостережень процес - проникнення навколишнього повітря в полум'я представлений таким чином. Розрідження, що виникає на виході конвекционной колони з резервуара, викликає приплив повітря. Через зони, в яких горіння не відбувається, повітря проникає до самої осі полум'я. Змішання і горіння відбувається більш-менш глибоко всередині резервуара, про що свідчать графіки зміни концентрації компонентів-й температури по осі потоку. Таким чином, на відміну від ламінарного дифузійного полум'я, тут немає реакційної зони, в яку зсередини надходить горючий газ, а зовні - повітря, де вони реагують між собою, а є велика реакційна область, що тягнеться від кордону конвекционной колони до осі полум'я. Діаметр реакційної зони і формується над нею конвекционной колони дорівнює приблизно половині діаметра резервуара.

Механізм чергується кополімеризації складний і не обмежується лише класичними уявленнями про радикальні реакціях. Безумовно, що на механізм цього процесу впливає комплексообразование між мономерами або радикалами. Існують дві точки зору на механізм росту ланцюга. Одна з них пов'язана з послідовним приєднанням до зростаючої ланцюга вільних мономерів, при цьому комплексообразование лише змінює характер перехідного стану. Слід гадати, що поряд з цими крайніми випадками може здійснюватися процес, в якому мономери з певною ймовірністю можуть приєднуватися до зростаючим радикалам як у вільному стані так і у вигляді комплексів, причому внесок свободномономерного і комплексного механізмів навіть для однієї і тієї ж мономерной системи може залежати від складу мономерной суміші розчинника, концентрації температури. Це підтверджується численними експериментальними даними по чергується кополімеризації. Однак незалежно від механізму утворення кополімерів малеїнового ангідриду проведення полімер-аналогічних перетворень дозволяє одночасно знизити їх гідрофільність до необхідного рівня і надати сополімерів необхідні фізико-механічні та плівкоутворювальні властивості.