А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - препарат

Концентрація препарату (вага до обсягу) може надавати прямий вплив, крім тривалості циклу, і на стабільність готового продукту в часі. Завжди прагнуть збільшити концентрацію для підвищення виходу сухої маси при ліофілізації в лотках (деках) і для зменшення ємності ампул або флаконів з метою збільшення завантаження на квадратний метр площі.

Улов морської міноги (Petromycon mari-nus до початку хімічної боротьби і після неї. Концентрація препарату, токсична для риб, призводить також до зменшення чисельності безхребетних тварин у водоймі.

Концентрація препарату контролюється аналітично або; ж розчин щодня змінюється.

Концентрація препарату КМ-1 в робочому розчині - від 5 до 10 г /л, рН миючого розчину не перевищує 11 що виключає пасивацію стали, що приводить до утворення нерівномірного фосфатного шару крупнозернистою структури.

Якщо концентрація препарату перевищує 12 5 мг /л, то після 4-денного дії водоростям виду Scenedesmus наноситься помітний збиток.

СКзо - концентрація препарату, при якій гине 50% піддослідних організмів при заданої експозиції.

Сила і ізоірагельшл-й, рів fCosiin В. et al., 1983]. Негативний логарифм концентрації препарату, в якій він в 2 рази знижує чувстіітельносг' органу до фенетеролу - активатора ftj - адре-норедепторов.

Крім зменшення концентрації препарату в грунті в Внаслідок вимивання, можливо також розведення гербіциду механічним шляхом при оранці чи культивації поверхні грунту.

Освіта глюкози (1 і целлобіози (2 в ході гідролізу подрібненого бавовняного линта (100 г /л целлюлазной препаратами целловиридин ГЗх (а і пектофіт-етідік ГЗх (б. Концентрація цілий-люлазних препаратів 40 г /л, рН 4548 С, за даними. | Освіта глюкози і целлобіози через 48 ч гідролізу подрібненого бавовняного линта (100 г /л композиційним целлюлазной препаратом (целловиридин - Пектофоетидин. Концентрація композиційного цілий-люлазного препарату 30 г /л (1і40 г /л (248 С, рН 4 5 за даними. Подальше збільшення концентрації препарату дозволяє здійснити практично повний (90 - 95% ) гідроліз подрібненого бавовняного линта.

СКД, - концентрація препарату, при якій гинуть 50% піддослідних організмів при заданої експозиції в парах або розчинах.

За цей час концентрація препаратів збільшується. До кожної пробі додають по 1 мл 30% - ної оцтової кислоти і проводять Нінгідринова реакцію наступним чином.

Для стійкості рослин до концентрації препарату грунт перед обприскуванням потрібно поливати водою. Полив грунту збільшує тургор листя огірків, і вони стають більш стійкими до отрути.

У графі 3 наведені концентрації препаратів за 19721975 рр. відповідно через косу риску.

Сортова реакція яблуні на препарат КАНА. При цьому зі збільшенням концентрації препарату посилюється його проріджувати дію.

Щоб уникнути надмірного проріджування концентрацію препарату ДНОК при повторному обприскуванні слід зменшити вдвічі.

Решта видів придушуються при концентраціях препаратів 075 - 6 2мкг /мл.

Точкою при аналізі фосфатних розчинів називається концентрація препарату мажеф в розчині що дорівнює 1 г /л і характеризує кислотність розчину. При цьому кожен мілілітр витраченого розчину NaOH відповідає одній точці.

Коефіцієнт розподілу в системі октанол /вода і наркотичну дію. Цю велич іну визначають як відношення концентрацій препарату для наркозу в рівних обсягах газової і рідкої фаз в стані рівноваги при температурі.

У табл. 1 наведені дані за концентраціями препаратів, що викликають 50% - ву загибель жуків рисового довгоносика.

У табл. 1 наведені дані за концентраціями препаратів, викликає 50% - ву загибель жуків рисового довгоносика.

Досліди показали, що більшість розчинів при концентрації препарату вище 0 2% добре змочує гидрофобную поверхню вугільного порошку. При цьому видно прямий зв'язок між вимірами поверхневих натягів і часом змочування: чим менше час змочування, тим менше поверхневий натяг розчинів. Це дає право використовувати для композицій ті препарати, які значно знижують поверхневий натяг води. 
У поверхневому шарі грунту і в воді концентрація препарату становить 025 - 0 4 мг /кг. Час розпаду в грунті і грунтової воді точно не встановлено, хоча його вважають помірно стійким з'єднанням. Повністю метаболізується зерновими культурами, наприклад рисом; до моменту дозрівання зберігається в них протягом 1 - 3 днів в теплих і вологих умовах.

Для місцевої антибіотикотерапії найбільш раціональна 1% концентрація препарату, так як більш сильні дратують кон'юнктиву. Віддається перевага мазі бо розчини антибіотиків швидко втрачають свою активність.

Досліди показали, що більшість розчинів при концентрації препарату вище 0 2% добре змочує гидрофобную поверхню вугільного порошку. При цьому видно прямий зв'язок між вимірами поверхневих натягів і часом змочування: чим менше в]) емя змочування, тим менше поверхневий натяг розчинів. Це дає право використовувати для композицій ті препарати, які значно знижують поверхневий натяг води.

З - - відповідно кінцева і початкова концентрації препарату в мг /л, BD - втрата за рахунок продувки і виносу в галонах в хв, V - ємність системи в галонах і Т - час в хв. Автори рекомендують повторну обробку, яку необхідно проводити в той момент, коли концентрація знижується до 25% від вихідної величини.

Залежність коефіцієнта тертя від концентрації поверхнево-активної речовини на волокні. | залежність коефіцієнта тертя від концентрації авіакв-роля на поверхні волокна У I зоні тертя залежить головним чином від концентрації препарату з (в%) на поверхні волокна, а в III зоні - від його в'язкості i.

Умови обробки Жгутова волокна препаратом АМС-21 такі: концентрація препарату в ванні 5 г /л, температура 53 - 54 С.

Дафнії гинуть при 00005% - ної концентрації препарату після 20-годинного контакту.

Графічне дослідження часу поразки мух в Залежно від концентрації препарату[26]показало, що для даного - інсектициду твір концентрації препарату С аерозольному хмарі на час поразки 99% комах т при одних і тих же умовах є величина постійна.

При обробці насіння томатів Аренарін слід строго витримувати концентрацію препарату і експозицію намочування, так як від цього залежить ефективність.

Середньо-переноситься концентрація пестициду (СПК) для риб - концентрація препарату в воді при якій (із заданою експозицією) не відбувається загибелі риби.

Среднепереносімая концентрація пестициду (СПК) для риб - концентрація препарату в воді при якій при заданої експозиції не відбувається загибелі риби.

Ступінь проріджування резервних квіток знаходиться в прямій залежності від концентрації препарату ДНОК.

Ми вважаємо, що в умовах Московської області збільшення концентрації препарату КАНА з метою викликати проріджування зав'язей не дасть ефекту, тому що зі збільшенням концентрації збільшується негативний вплив препарату на площу листя.

Графік, що виражає залежність між часом ураження комах і концентрацією препарату в повітрі є равнобочной - гіперболу, гілки якої в області великих і малих концентрацій наближаються до осей координат. У зв'язку з цим точність підрахунку твори Ст буде більше при деяких середніх концентраціях, там, де має місце вигин кривої.

Швидкість проникнення розчину вільного цианамида в листя бавовнику залежить від концентрації препарату.

Ділення це до певної міри умовно: в залежності від концентрації препарату і норм витрати одні і ті ж отрутохімікати можуть проявляти себе і як виборчі і як суцільні гербіциди.

Вплив коефіцієнта компактності вискозной текстильної нитки, обробленої емульсією К-2 різної концентрації, на число обривів, що припадають на 1 кг нитки, і число дефектів - на 1 м нитки (визначено на дефектоскопі ВНІІПХВ. При обробці віскозних кордних ниток на машинах безперервного формування і обробки концентрацію препарату в авіважной ванні збільшують до 8 - 10 г /л, а температуру підвищують до 48 - 50 С.

Цей поділ до деякої міри умовно, так як в залежності від концентрації препарату і норм витрати одні і ті ж отрутохімікати можуть проявляти себе і як виборчі і як суцільні гербіциди.

Вище на прикладі капронових текстильних ниток було розглянуто вплив на коефіцієнт тертя концентрації препарату на волокні в'язкості препарату, швидкості руху нитки, рівномірності розподілу ПАР по довжині нитки, виду ПАР, а також залежність коефіцієнта компактності від крутки нитки, виду ПАР, температури теплової обробки і ступеня витягування нитки.

Ступінь зв'язування цієї кислоти з білком може відігравати певну роль при оцінці концентрації препарату в плазмі окремих хворих. Іноді концентрація вал-проївши кислоти може виявитися несподівано низькою, особливо-в зразках слини або спинномозкової рідини. Кенсен ч гуглери[65]повідомили про використання ГРХ для визначення. Метод Єнсена, і гуглери заснований на використанні сіланізірованной колонки, заповненої нерухомою фазою, призначеної для визначення вільних жирних кислот (FFAP, Applied Science) ПІД.

Метод забезпечує створення в крові що потрапляє в систему коронарних судин, концентрацій препаратів, які значно перевищують їх концентрації в крові що відтікає по аорті.

К - друга похідна (величина, яка відповідає середньому зміни фактора F при підвищенні концентрації препарату на 1%); с - концентрація розчину.

Вплив сополимера-8 на швидкість фільтрації 10-відсоткової суспензії типового зрошуваного сіроземах. Таким чином, структуроутворення в мінеральних суспензіях під впливом полімеру знаходиться в складній залежності від концентрації препарату.

Мабуть, найкращі умови відповідають випадку, коли швидкість випаровування забезпечує - підтримка в повітрі концентрації препарату трохи вище порогової. Саме з цієї причини в парфумерії як розчинник широко застосовують етиловий спирт, а не ефір або воду.

Зазвичай фізіологічну доступність визначають трьома способами: по екскреції препарату з сечею, за визначенням концентрації препарату в крові після одноразового призначення, за визначенням концентрації препарату в крові після багаторазового його призначення.

При прийомі додаткових (підтримують) доз - по 0 5 г один раз на добу - концентрація препарату в крові наростає, досягаючи 15 - 20 мг%, і довго утримується на цьому рівні.

Відповідно до Держстандарту, за сукупністю показників середньої площі ураження і середньої стадії розвитку грибів в балах при концентрації препарату до 3% Деревне лікар марки I класифікується як ефективний засіб захисту деревини, а Деревне лікар марки II як високоефективний засіб захисту деревини від дере-воокрашівающіх і цвілевих грибів .

Мабуть, найкращим є випадок, коли швидкість випаровування така, що забезпечує підтримку, в повітрі концентрації препарату трохи вище порогової.