А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - каучук

Концентрація каучуку і його молекулярна маса також роблять помітний вплив на швидкість реакції прищепленої полімеризації, знижуючи її на початковій стадії процесу (рис. 7.3)[283, с. Однако трактовка этого экспериментального факта различна. Большинство авторов считает, что наблюдаемое замедление связано с механизмом прививки стирола на полибутадиен - с образованием менее активных по сравнению с полистирольными полибутадиеновых радикалов. В работе[301]висловлюється припущення, що утворюється в ході синтезу полістирол погіршує якість розчинника - стиролу по відношенню до зростаючих макромолекулярних ланцюгів, викликаючи їх більше скручування в клубки. Зі зменшенням розміру полімерних клубків збільшується швидкість обриву макромолекулярних ланцюгів, знижується брут-то-швидкість процесу полімеризації. Причина зниження швидкості полімеризації стиролу зі збільшенням концентрації каучуку або його молекулярної маси в цьому випадку має фізичний, а не хімічний характер. Слід зазначити, що а-водневі атоми, що знаходяться в основний або в бічній (1 2-ланки) ланцюга полібутадієну мають різну активність.

Концентрацію каучуку в фільтраті встановлюють по сухому залишку. Для цього піпеткою відбирають 10 мл розчину і випарюють насухо в висушеному до постійної маси бюксе, а потім сушать 30 - 60 хв в сушильній шафі при 105 С, охолоджують 30 хв в ексикаторі і зважують з точністю до 00002 р Нерозчинний осад не повинен перевищувати 10% від маси каучуку.

При концентрації каучуку 20% такої латекс містить 3910 14 частинок в 1 мл.

При концентрації каучуку в розчині10% (мас.) На 1 кг каучуку приходить 9 кг толуолу, а при концентрації каучуку в водної дисперсії 3% на 1 кг каучуку приходить 33 3 кг циркуляційної води.

При концентрації каучуку 20% такої латекс містить 3910 і частинок в 1 мл.

При концентрації каучуку 20% такої латекс містить 3 9 - 1014 частинок в 1 мл.

При концентраціях каучуку в розчиннику, що становлять 20% і більше, в'язкість доходить до 250000 СПЗ і вище. Реакцію проводять до тих пір, поки вміст сухого залишку не досягне граничного значення, заданого по режиму.

А - концентрація каучуку в латексі або сухий залишок, кг /кг; L - витрата латексу, кг /год; Хя, хк - початкова і кінцева концентрації мономера в каучуку, кг /кг.

При підвищенні концентрації каучуку в вихідному латексі збільшується ймовірність зіткнення частинок каучуку, тому зростає і ступінь агломерації латексу. Однак при збільшенні концентрації каучуку в вихідному латексі збільшується утворення коагулюма на стадії попереднього концентрування і при агломерації. 
При концентруванні розчину каучуку, коли концентрація каучуку в розчині не перевищує 40 - 50% (мас.) Температура кипіння розчину практично не відрізняється від температури кипіння чистого розчинника, тому температурний режим горизонтальних концентраторів визначається цієї температурою.

Залежно від методу отримання і концентрації каучуку в щепленому полімері розмір часток може бути різним, проте полідисперсність бажано зберегти в межах від менш 1 до 5 мкм.

Приготування латексів різної насиченості. Легко розрахувати, що при такому розведенні концентрація каучуку в латексі зменшується з 19 2% у вихідному до 17 4% в отриманому.

Наприклад, вказується[12], Що при концентрації каучуку в розчині до 10% (мас.) Можливе застосування турбінних мішалок, а при концентрації каучуку більше 10% (мас.) Ефективними виявляються тільки скребкові мішалки. Чисельні значення коефіцієнта тепловіддачі невисокі. 
Приготування латексів різної насиченості.

Легко розрахувати, що при такому розведенні концентрація каучуку в латексі зменшується з 19 2% у вихідному до 17 4% в отриманому.

Кількість електроліту, необхідне для коагуляції, залежить від концентрації каучуку в латексі.

Слід, однак, пам'ятати, що ПБК залежить від концентрації каучуку в латексі. У зв'язку з цим, виконуючи серію дослідів з одним і тим же зразком латексу, не слід змінювати раз прийнятого розведення.

Такий хід зміни можливий в разі якщо у всій області концентрацій каучуку пластична деформація залишається все ж переважаючою, незважаючи на зменшення її частки.

Властивості синтетичних латексів визначаються природою полімеру, диспергированного в воді; концентрацією каучуку, яка може змінюватися від 18 до 75%; в'язкістю латексу, обумовленої розміром глобул; способом отримання латексу.

Пірогрчмма гуми на основі каучуків СКІ-3 з СКС-30 АРК, отримана на хроматографе Біохром-26 з піро-Лізер філаіентного типу. Вихід вінілціклогексена невеликий в порівнянні з виходом ізопрену і зменшується з концентрацією буту-діенстірольного каучуку в зразку, тому правильність і чутливість визначення на основі відносин піків ізопрену і вінілціклогексена невеликі. Внаслідок цього градуювання доцільно проводити лише на основі відносин піків ізопрену і стиролу або бутадієну.

Молу і Кескула[34, 35] показали, що для реальних систем тип і концентрація каучуку мало впливають на точку інверсії фаз.

До визначення радіуса частинок за рівнянням (16. | Залежність светорассеяния т від змісту каучуку в латексі. Оцінюючи розмір латексних частинок по Светорассеяніє, необхідно пам'ятати, що розсіювання підкоряється закону Релея тільки в певному інтервалі концентрацій каучуку в латексі. При значному вмісті дисперсної фази виникають явища вторинного розсіювання.
 Термомеханічні криві. для ЕП на основі олігомерів УП-637 (1 - 4 та ЕД-20 (5 6. Співвідношення олигомер. каучук в модифікованому. В результаті термообробки параметр ар збільшується для обох типів модифікованих полімерів, а ер зростає в усьому дослідженому діапазоні концентрацій каучуку тільки для композицій з механічним змішуванням.

до визначення радіуса частинок за рівнянням (16. | Залежність светорассеяния т від змісту каучуку в латексі. Оцінюючи розмір латексних частинок по Светорассеяніє, необхідно пам'ятати, що розсіювання підкоряється закону Релея тільки в певному інтервалі концентрацій каучуку в латексі. При значному вмісті дисперсної фази виникають явища вторинного розсіювання.

Залежність кількості щепленого полістиролу від умов реакції.

На ступінь щеплення найбільший вплив надають температура реакції[292,293], Природа і концентрація ініціатора, хімічна природа, молекулярні параметри і концентрація каучуку.

При концентрації каучуку в розчині10% (мас.) На 1 кг каучуку приходить 9 кг толуолу, а при концентрації каучуку в водної дисперсії 3% на 1 кг каучуку приходить 33 3 кг циркуляційної води.

До теперішнього часу цей механізм не вдалося перевірити експериментально, головним чином внаслідок того, що процес гідрохлорування протікає як реакція нульового порядку концентрацією каучуку.

Наприклад, вказується[12], Що при концентрації каучуку в розчині до 10% (мас.) можливе застосування турбінних мішалок, а при концентрації каучуку більше 10% (мас.) ефективними виявляються тільки скребкові мішалки. Чисельні значення коефіцієнта тепловіддачі невисокі.

Залежність оптичної щільності розчинів бутадиенового каучуку від концентрації каучуку. Отримавши криві турбидиметричним титрування для кожного стандартного розчину, будують градуювальну залежність оптичної щільності стандартних розчинів DK, відповідної повного осадження каучуку при об'ємній частці осадителя 0730 від концентрації каучуку К.

Метод заснований на визначенні масової частки вільного каучуку в зразках ударостійкого полістиролу за результатами титрування за допомогою градуювальних залежностей, що пов'язують оптичну щільність розчинів, яка відповідає повному осадженню каучуку, з концентрацією каучуку.

На нашу думку, при вивченні ударної в'язкості слід брати до увагу як розміри частинок субстрату, так і загальну концентрацію фази каучуку; ступінь щеплення, пов'язана з ударною в'язкістю, при одній і тій же концентрації каучуку зростає зі зменшенням розмірів його частинок, тобто зі збільшенням їх загальної кількості.

Водневий іон за своєю дією є єдиним у своєму роді; так, еквівалентна концентрація оцтової кислоти, необхідна для коагуляції розведеного латексу, трохи більше, ніж A12 (S04) 3 але при 50-кратному підвищенні концентрації каучуку необхідно в 10 разів підвищити концентрацію оцтової кислоти. Високі концентрації мінеральних кислот, наприклад, соляної, сприяють коагуляції, ймовірно, діючи як концентровані електроліти. Дегидратирующие агенти також є сильними коагуляторами. Так, наприклад, спирт (50 об'ємних відсотків) викликає швидку флокуляцшо латексу.

В оцінці колоїдно-хімічних властивостей синтетичних латексів певне значення мають загальні аналітичні дані про них. Істотними є концентрація каучуку і зміст емульгатора.

У цій області спостерігається помітне зниження температури крихкості від-37 до-45 - 47 С. З підвищенням концентрації каучуку і утворенням суцільної сітчастої структури температура крихкості знову підвищується до вихідного значення.

При підвищенні концентрації каучуку в вихідному латексі збільшується ймовірність зіткнення частинок каучуку, тому зростає і ступінь агломерації латексу. Однак при збільшенні концентрації каучуку в вихідному латексі збільшується утворення коагулюма на стадії попереднього концентрування і при агломерації.

Залежність коефіцієнта інжекції від протитиску в системі дегазації. | Залежність витрати. Подальше зниження тиску до атмосферного на віброситі або в концентраторі крихти призводить до утворення парів вторинного скипання, з якими втрачається велика кількість тепла. Ці втрати залежать від концентрації каучуку у воді і складають до 20% від загальної витрати пари на процес. Тому останнім часом запропонований ряд схем для передачі пари з проміжних сепараторів[2]або парів, що йдуть з окремих ступенів дегазації[3], За допомогою інжектування водяною парою високого тиску з поверненням в систему дегазації.

Залежність коефіцієнта інжекції від протитиску в системі дегазації.

Подальше зниження тиску до атмосферного на віброситі або в концентраторі крихти призводить до утворення парів вторинного скипання, з якими втрачається велика кількість тепла. Ці втрати залежать від концентрації каучуку у воді і складають до 20% від загальної витрати пари на процес. Тому останнім часом запропонований ряд схем для передачі пари з проміжних сепараторів[2]або парів, що йдуть з окремих ступенів дегазації[31 за допомогою інжектування водяною парою високого тиску з поверненням в систему дегазації.

Залежність розчину. Зі збільшенням концентрації полімеру тиск набухання сильно зростає. Так, напрімер5 при концентрації каучуку в бензолі рівній 144 6 г /л, тиск набухання становить 720 г /см2 а при концентрації 289 4 г /л ця величина досягає 5120 г /см2 або 5 ат.

Залежність концентрації толуолу в каучуку СКД після першого ступеня дегазації від питомої витрати пари. | Відцентрово-лопатевої змішувач. При використанні будь-яких крош-кообразователей концентрація розчинника в каучуку залежить тільки від питомої витрати пари і не залежить від застосовуваного крошкообразователя. Значний розкид даних пояснюється коливаннями концентрації каучуку в розчині що надходить на дегазацію. Для поліпшення крошкооб-рення використовується розпорошення води в розчині каучуку. Вода додається в кількості10% до маси розчину полімеру і диспергується в розчині за допомогою різних перемішують.

В умовах періодичного процесу при порівнянних концентраціях каучуку (речовий ініціювання) щеплення стиролу протікає інтенсивніше, в готовому продукті міститься більше щепленого сополимера, вищий вміст гель-фракції і обсяг каучукової фази. Наприклад, при концентрації каучуку 6% в продуктах блокової полімеризації міститься 19 - 20% гель-фракції, вміст полістиролу в якій 50 - 60%, в той час як при блочно-суспензійний полімеризації - 23 - 25% і60 - 65% відповідно.

Таким чином, коагуляція відбувається при концентрації каучуку вдвічі менше вихідної. У момент розведення водою коагуляція зупиняється, так як концентрація електроліту-коагулянту падає в кілька сот разів і стає дуже малою, т, певна за допомогою нефелометра, характеризує систему в момент розведення взятої з неї проби. Зразкові концентрації електролітів вказані на стор. Визначення істинного (пс і тимчасового (п порядків реакції. Диференційним методом за початковими швидкостями реакції визначені справжні порядки реакції по полімеру, гидроперекиси і каталізатору. Прямолінійні залежності початкових швидкостей реакції від концентрації каучуку, гидроперекиси і каталізатора (рис. 3) свідчать про перших приватних порядках реакції по кожному із зазначених комлонентов.

Таким чином, коагуляція відбувається при концентрації каучуку вдвічі менше вихідної. у момент розведення водою коагуляція зупиняється, так як концентрація електроліту-коагулянту падає в кілька сот разів і стає дуже малою, т, певна за допомогою нефелометра , характеризує систему в момент розведення взятої з неї проби. Зразкові концентрації електролітів вказані на стор.

Залежність каламутності розчину полімеру від температури, отримана на фотоелектричні нефелометрія (полімер М - ш /Мп8 0. з) для використовуваної суміші розчинника і нерастворителем (пентан -н-пропанол) необхідно було вивчити вплив концентрації полімеру, щоб вибрати оптимальні умови для вимірювання каламутності. Криві на рис. 20 демонструють вплив зміни концентрації ці льон пропіленова каучуку без зміни концентрації нерастворителем.

Співвідношення цих швидкостей певною мірою залежить від концентрації каучуку в досліджуваному латексі. Електрофоретичні вимірювання проводять тому з латексу, розведеними до 1 5 - 2 0% - ного вмісту полімеру, коли, як правило, швидкості переміщення обох кордонів розділу стають близькими.