А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Концентрація - вихідна фосфорна кислота

Концентрація вихідної фосфорної кислоти на Уваровском заводі в середньому становила 26 8 PgO (за регламентом 29), на Балаковском заводі коливалася від 28 7 до 42 3 Р205 (за регламентом 39), кислота має відхилення від норм технологічного регламенту по домішках. Низький коефіцієнт розкладання фосфату 162) на Балаковском заводі пояснюється пріменешей низькою нормб /кислоти (67 2 вагу. На другіж підприємствах ступінь розкладу фосфатного сировини відповідає використовуваним нормам фосфорної кислоти.

Концентрація вихідної фосфорної кислоти на Уваровском заводі в середньому становила 26 8 Р205 (за регламентом 29), на Балаковском заводі калебадась від 28 7 до 42 3 Р205 (за регламентом 39), кислота має відхилення від норм технологічного регламенту по домішках. Балакоьском заводі пояснюється пріменешей низькою нормб /кислоти (67 2 вагу. На інших підприємствах ступінь розкладу фосфатного сировини відповідає використовуваним нормам фосфорної кислоти.

Приймаємо концентрацію вихідної фосфорної кислоти 55% P2Os і не враховуємо при аналізі наявність домішок у вихідній сировині вважаючи, що реакція протікає тільки з гідроксилапатит-те.

При цьому концентрація вихідної фосфорної кислоти становить 33 5% Р206 а температура розкладання 115 С. При тих же кінетичних умовах розкладання, але при меншому ступені нейтралізації (z 20%) в 153 рази збільшується кількість маточного розчину на 1 кг апатиту.

При цьому концентрація вихідної фосфорної кислоти становить 3194% Р205 а температура розкладання 103 - 105 С.

При зменшенні концентрації вихідної фосфорної кислоти ставлення Ж: Т в одержуваної пульпи збільшиться, а вихід кристалічної Н3РО4 зменшиться. Підвищення концентрації фосфорної кислоти, що надходить на охолодження, до 72 5% PzOs, тобто до змісту Р2О5 в 100% - ної фосфорної кислоти, має привести до затвердіння всієї маси при 3885 С, в точці F3 у вигляді неочищеної від розчинних домішок безводної фосфорної кислоти.

Ізотерми багатокомпонентних систем при U (заштрихована область кислих розчинів. З підвищенням концентрації вихідної фосфорної кислоти збільшується концентрація поживних речовин в рідких добривах, яка відповідає певній мірі амонізації кислот. N (азот); х - концентрація вихідної фосфорної кислоти; х2 - тривалість контакту; х3 - норма фосфорної кислоти в розчині; х - об'ємне відношення кислота: спирт; х - температура конверсії.

N (азот); х, - концентрація вихідної фосфорної кислоти; Xf - продоложітельность контакту; хе - норма фосфорної кислоти в розчині; х4 - об'ємне відношення кислота: спирт; х5 - температура конверсії.

Вибір оптимальної концентрації Н3РО4 визначається наступною умовою: концентрація вихідної фосфорної кислоти повинна бути такою, щоб після досягнення коефіцієнта розкладання, рівного 60%, в камерному суперфосфаті рідка фаза містила 47% Р2О5 при 100 С і46% Р2О5 при 75 С.

Кількість РЕТУР, що вводиться в аммонізатор-гранулятор, залежить від концентрації вихідної фосфорної кислоти, а також від вмісту вологи в плаву аміачної селітри і в суміші в аммо-нізаторе-грануляторі. Так, при концентрації фосфорної кислоти 54% P2Os, вмісті в плаву аміачної селітри 98% NHUNOa і вологості гранул 5% кількість РЕТУР становить близько 3 5 вагових одиниць на 1 вагову одиницю товарного продукту.

Схема виробництва амофосу. Для того щоб одержувана при нейтралізації пульпа не була занадто густий (це ускладнює поглинання аміаку), концентрація вихідної фосфорної кислоти не повинна бути занадто високою. Чим більше в кислоті домішок заліза і алюмінію, тим її концентрація повинна бути нижче для того, щоб компенсувати спад води, що переходить в тверду фазу з опадами, що утворюються з домішок.

Для того щоб одержувана при нейтралізації пульпа не була занадто густий (це ускладнює поглинання нею аміаку), концентрація вихідної фосфорної кислоти не повинна бути занадто високою. Чим більше в кислоті домішок заліза і алюмінію, тим, її концентрація повинна бути нижче для того, щоб компенсувати спад води, що переходить в тверду фазу з опадами, що утворюються з домішок.

Для того щоб одержувана при нейтралізації пульпа не була занадто густий (це ускладнює поглинання нею аміаку), концентрація вихідної фосфорної кислоти не повинна бути занадто високою. Чим більше в кислоті домішок заліза і алюмінію, тим її концентрація повинна бути нижче для того, щоб компенсувати спад води, що переходить в тверду фазу з опадами, що утворюються з домішок.

Розчинність КН4Н2Р04 в системі NH4NO3 - NH4H. PO4 - НЮ пої різних температурах. Склади нейтралізованого комплексу з найбільш поширеним співвідношенням: Р2О511 лежать на лінії WD. Якщо концентрація вихідної фосфорної кислоти 54 /р2о3 а азотної 47о /0 HNQ3 то нейтралізований комплекс по практичним даним містить близько 25% Н2О Фігуративний точка комплексу лежить на перетині лінії WD з лінією ML відповідної положенню комплексів, що містять 25% води.

Зміна коефіцієнта розкладання апатитового концентрату в часі при стехиометрической нормі фосфорної кислоти і температурі20. До кінця першого етапу розчинення різниця концентрацій іонів Са2 в об'ємі розчину і у поверхні частинок фосфату все більше зменшується, у зв'язку з цим зменшується і значення дифузії іонів Са2 як фактора, лімітує швидкість процесу. Кристалізація монокалій-ційфосфата починається тим раніше, чим більше концентрація вихідної фосфорної кислоти. Внаслідок утворення кірки на зернах апатиту ускладнюється доступ до нього іонів водню.

Практичний режим нейтралізації повинен бути таким, щоб утворюється в змішувачах (нейтралізаторах) пульпа володіла достатньою рухливістю. В'язка пульпа важко перекачується насосами і погано поглинає аміак. В'язкість амофос пульпи залежить насамперед від концентрації вихідної фосфорної кислоти, а також від розчинності фосфатів амонію, температури і інших чинників.

Надалі починається кристалізація нової твердої фази і в міру витрачення кислоти кількість рідкої фази зменшується, а кількість твердої фази збільшується. В результаті цього пульпа поступово густіє і нарешті повністю загусає (схоплюється), як і при отриманні простого суперфосфату. Кристалізація нової твердої фази і схоплювання пульпи відбувається тим швидше, чим вище концентрація вихідної фосфорної кислоти. Виділяються кристали продукту реакції тісно пов'язані з не прореагували зернами фосфату і відкладаються на їх поверхні. Утвориться кірка в міру її формування чинить все більший опір дифузії іонів водню. Сумарний вплив умов протікання процесу в першій стадії і в період утворення кірки на зернах фосфату зумовлює швидкість розкладання в загусає пульпи.

Перший, дуже короткий етап характеризується високим температурним коефіцієнтом, високою швидкістю розкладання, що залежить від концентрації кислоти. На другому етапі і концентрація кислоти і температура мало впливають на швидкість розкладання - процес протікає як дифузний. Це пояснюється тим, що в перший, дуже короткий момент розкладання апатиту відбувається в фосфорної кислоти, не насиченою моно-кальційфосфатом, і отже, без утворення нової твердої фази. В ході реакції рідка фаза насичується одно-зміщенням фосфатом кальцію, і починається його кристалізація. Це відбувається тим швидше, чим вище концентрація вихідної фосфорної кислоти. В результаті кристалізації мо-нокальційфосфата на зернах апатиту утворюється кірка солі.