А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конфіскація - предмет

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами СРСР.

Постанова про конфіскацію предмета з відміткою про виконання повертається органу ( посадовій особі), який виніс постанову.

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

Оплатне вилучення п конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій цієї статті можуть застосовуватися тільки в якості основних.

Виконання постанов про конфіскацію предметів контрабанди, а також перевізних та інших засобів, призначених для переміщення предметів контрабанди через державний кордон СРСР або їх приховування, проводиться за правилами Митного кодексу СРСР.

Народний комісаріат освіти здійснює право реквізиції, конфіскації предметів, зазначених в ст. 9 безпосередньо або через свій місцевий орган. Порядок арешту, конфіскації, реквізиції, оцінки майна та сплати винагороди визначається декретом від 16 квітня 1920 року і виданої в силу примітки до ст. 8 декрету інструкції.

МРОТ, по відношенню до всіх порушників передбачає конфіскацію предметів, що містять незаконне відтворення товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару.

Зазначені в цій статті строки не поширюються на випадки застосування конфіскації предметів контрабанди, виробленої на основі Митного кодексу СРСР.

Постанови про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, про позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові про виправні роботи наводяться в виконання уповноваженими на те органами в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і союзних республік.

У ст. 24 КпАП РРФСР встановлено такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеці-ального права, наданого даному громадянинові наприклад права полювання; виправні роботи, адміністративний арешт.

Згідно ст. 24 Кодексу про адміністративні правопорушення до адміністративних стягнень відносяться: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові; виправні роботи; адміністративний арешт.

СТЯГНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНЕ - примусовий захід державного впливу; міра відповідальності за адміністративні правопорушення; до В.А. відносяться: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, пов'язаного з правопорушенням; конфіскація предмета; позбавлення спеціального права; виправні роботи; адміністративний арешт.

Як правило, конфісковано може бути лише предмет, який є у власності громадян. Однак законодавством передбачені й випадки конфіскації предметів, що є власністю організацій. Положення про охорону континентального шельфу СРСР посадові особи органів рибоохорони конфіскують заборонені знаряддя лову, що належать рибопромисловим організаціям.

При цьому відмінності адміністративного правопорушення від злочину визначені в Кримінальному кодексі Російської Федерації: повторність, наявність умислу, великих збитків, заподіяння шкоди здоров'ю людей, тварин, сільськогосподарському виробництву. З усіх видів адміністративних санкцій за екологічні правопорушення застосовуються: попередження, штраф, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Найчастіше застосовується штраф, розміри якого вказані в Кодексі про адміністративні порушення. Наприклад, за порушення правил водокористування передбачено накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податкове правопорушення є різновидом адміністративних правопорушень. За вчинення адміністративних правопорушень уповноваженими державними органами або посадовими особами застосовуються такі міри відповідальності: попередження, штраф, адміністративний арешт, оплатне вилучення чи конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або об'єктом правопорушення, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав.

Застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі дотримання законів, а також з метою запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені наступні А.В .: 1) попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); 6) виправні роботи; 7) адміністративний арешт; 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного громадянина або особи без громадянства.

Даний склад злочину передбачає дії по реалізації товарів, прихованих від споживчих податків або митних зборів. Особи, які вчинили такий злочин з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, підлягають покаранню у формі позбавлення волі або у формі штрафу. Промисловий характер таких дій тягне за собо й посилення покарання. Законодавство ФРН передбачає можливість додаткового покарання за вчинення податкових злочинів. Наприклад, суд може призначити додаткове покарання у формі конфіскації предметів, прихованих від податків, або коштів, викорис -, зевавшихся як знаряддя злочину.