А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контур - конвеєр

Контур конвеєра розбивають на розрахункові ділянки. За розрахунковий ділянку приймають відрізок контуру конвеєра, опір якого характеризується якоюсь однією функцією.

Сума всіх опорів визначається методом обходу по контуру конвеєра точно так же, як це робиться при визначенні опорів в пластинчастому конвеєрі.

Потужність приводу скребкового конвеєра також визначають за методом обходу контуру конвеєра.

Знаючи погонну навантаження на тяговий орган на кожній з ділянок контуру конвеєра і їх протяжність, можна визначити величину сумарних опорів переміщенню.

Схема до розрахунку стрічкового конвеєра. Розрахунок необхідної потужності приводу для стрічкового конвеєра виконують методом обходу контуру конвеєра по характерних точках.

Точне визначення потужності приводного барабана стрічкового онвейера виробляють по тяговому зусиллю, обчисленому методом обода контуру конвеєра по точкам.

Контур конвеєра розбивають на розрахункові ділянки. За розрахунковий ділянку приймають відрізок контуру конвеєра, опір якого характеризується якоюсь однією функцією.

Визначення тягового зусилля проводиться тут так само, як і у стрічкових або пластинчастих конвеєрів. Максимальний натяг визначається розрахунком шляхом послідовного обходу контуру конвеєра.

Розрахунок ковшових конвеєрів роблять так само, як і інших конвеєрів. Тягове зусилля ланцюгів і потужність двигуна визначають по точках, для чого викреслюють контур конвеєра і розбивають його на горизонтальні і вертикальні ділянки. На вертикальних ділянках розрахунок опору виробляють як для елеваторів, а на горизонтальних - як для конвеєрів.

За розрахованим опору руху стрічки і обраному типу приводу визначають натяг і типорозмір стрічки, потужність приводу і інші параметри конвеєра і його елементів. Для встановлення повної тягової сили конвеєра з тяговим елементом зручно користуватися методом послідовного обходу по контуру або обходу по точкам сполучень прямолінійних і криволінійних (включаючи поворотні пункти) ділянок контура конвеєра. Пронумерувавши точки сполучень, починаючи від точки збігання тягового елемента з приводу до точки набігання, знаходять послідовно натягу у всіх точках і по різниці натягів на набігає і збігає гілках визначають тягову силу, потужність двигуна і інші параметри конвеєра. У всіх випадках зручно починати обхід від контуру точки збігання тягового елемента з приводу.

Тяговий розрахунок стрічково-канатного конвеєра, як і інших конвеєрів, виробляють методом обходу по контуру. Часто такі конвеєри мають горизонтальні і похилі ділянки, а іноді кілька похилих ділянок з різними кутами нахилу. Тому контур конвеєра розбивають на криволінійні і прямолінійні ділянки, а останні - на ділянки з різними кутами нахилу; для кожного з них окремо підраховують опір.

Розрахунок підвісних конвеєрів виробляють аналогічно розрахунку інших конвеєрів з ланцюговим тяговим органом по розглянутої методикою. Потужність двигуна визначається по зусиллям натягу в ланцюга конвеєра. Ці зусилля знаходять, використовуючи методобхода контуру конвеєра по характерних ділянках. Але даний метод досить трудомісткий, особливо при значній довжині і складної трасу конвеєра.