А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - ефективність - захист

Контроль ефективності захисту здійснюють електрометричного вимірами потенціалів газопроводу і за допомогою контрольних пластин.

Для контролю ефективності захисту трубопроводів від корозії в проектах електрохімічного захисту належить передбачати влаштування стаціонарних КВП, оснащених мед-носульфатнимі електродами порівняння тривалої дії з датчиком електрохімічного потенціалу, які при розташуванні трубопроводів в зоні промерзання повинні заповнюватися незамерзающим загущених електролітом.

При промерзанні грунтів контроль ефективності захисту допускається проводити за різниці потенціалів між трубопроводом і електродом порівняння з використанням медносульфатних електродів порівняння, заповнених незамерзающим електролітом.

Залежність ступеня захисту цинкових сплавів від вмісту міді в тонких нікелевих покриттях. При цьому для контролю ефективності захисту необхідно проведення різних випробувань. Криві наведені на рис. 1213 - 1215 побудовані за усередненими даними.

Ця книга грунтується на дослідженнях Автора і розглядає контроль ефективності захисту по вихідним параметрам електромагнітної енергії джерела. Контроль здійснюється без вимірювання потенційного стану підземної споруди щодо грунту, а тому має високі техніко-економічні показники. Незважаючи на це, в СРСР і наскільки мені відомо, за кордоном досі не вийшли в світ спеціальні дослідження, присвячені цій проблемі. У періодичній пресі є лише невелика кількість статей, які як правило, не містять матеріалу, що дозволяє його використовувати при проектуванні захисту.

Засоби захисту інформації - технічні криптографічні програмні та інші засоби, призначені для захисту відомостей, що становлять державну таємницю, кошти, в яких вони реалізовані а також засоби контролю ефективності захисту інформації.

Екранна захист опори естакади. За принципом адитивності потенційних полів постійного струму ефекти екранування і поляризації діють незалежно один від одного. Для поліпшення контролю ефективності захисту при зовнішніх умовах, що з'єднання зовнішнього контуру заземлення з арматурним каркасом фундаменту може виконуватися через регульовані вентильні пристрої.

Прилади стаціонарного дозиметричного контролю зазвичай встановлюють на пульті управління гамма-установкою (якщо такий є), а датчики цих приладів розміщують по можливості в тих точках контрольованої зони, де в момент знаходження персоналу можуть виникнути підвищені рівні - випромінювання. Пороги спрацьовування сигналізації встановлюють залежно від очікуваних рівнів випромінювання. У систему загального дозиметричного контролю входить і контроль ефективності захисту та періодичний контроль рівнів Y-випромінювання на робочих місцях або в місцях можливого перебування персоналу. Цей контроль носить періодичний характер і здійснюється за допомогою переносних дозиметричних приладів.