А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контроль - технологічна операція

Контроль технологічних операцій здійснюється на всіх стадіях технологічного процесу при сушінні просочення, заливці полімеризації і охолодженні за допомогою приладів-самописців і безпосередньо обслуговуючим персоналом. Температура, розрідження (вакуум) і тривалість кожної операції задаються в залежності від конструкції, габаритів вироби і застосовуваних матеріалів, а також від використовуваного технологічного обладнання. В більшості випадків, і головним чином при герметизації виробів з волокнистими ізолюючими матеріалами, особлива увага при контролі слід звертати на неприпустимість надмірно високої температури, при якій може бути порушена цілісність ізоляції обмотувального проводу та целюлозних матеріалів.

При контролі технологічної операції стяжки перевіряють розташування і розміри кінцевий ізоляції, геометрію і розміри обмотки, вертикальність і рівномірність розташування стовпів прокладок, відсутність порушень ізоляції, стан переходів і транспозиція. Контролюють також відповідність оснащення, обраної для стяжки, правильність вибору і розташування технологічних прокладок і підставок.

Поточний контроль складається з контролю последога-них технологічних операцій заготовки, складання і зварювання. Контроль заготівельних операцій полягає в перевірці відповідності заготовок кресленнями, технологічними і картами, а також в спостереженні за виконанням технічних умов на механічну і газове різання, гнучкі правочнііінші роботи. Проводиться контроль оброблення крайок за допомогою шаблонів.

Гнучкі виробництва вимагають гнучких вимірювань, гнучкою повірки та раціонального контролю технологічних операцій.

Стандарти типових технологічних процесів встановлюють способи і технічні засоби виконання і контролю технологічних операцій з виготовлення продукції певних групи і виду з метою впровадження прогресивної технології виробництва і забезпечення єдиного рівня якості продукції.

Стандарти типових технологічних процесів встановлюють способи, послідовність і технічні засоби виконання і контролю технологічних операцій для виготовлення певного виду продукції з метою впровадження прогресивної технології виробництва і забезпечення необхідного рівня якості продукції, що випускається.

Інтегрують елементи використовуються в лічильниках ампер-годин для контролю заряду і розряду акумуляторів, а також для контролю технологічних операцій, пов'язаних з виготовленням акумуляторів. Лічильники ампер-годин (САЧ) є вимірювальними пристроями, за допомогою яких можна безпосередньо вимірювати кількість електрики і об'єктивно оцінювати стан акумуляторної батареї. У зв'язку з цим вони широко використовуються[65]для контролю зарядно-розрядних режимів акумуляторних батарей різної потужності і призначення. Залежно від типу використовуваного ДІ САЧ підрозділяються на електромеханічні електронні та електрохімічні. Для електромеханічних САЧ характерний вузький діапазон інтегрованих струмів, вони мають значні габаритні розміри і масу, проте забезпечують досить високу точність вимірювання. Наявність рухомих механічних частин є однією з причин їх невисокою надійності.

Дефектоскопи, що складаються з функціональних пристроїв контролю якості дефектоскопічних матеріалів, обробки об'єктів Дефектоскопічний матеріалами і контролю технологічних операцій, повинні бути стійкі до корозійного, забарвлюється і іншим впливам дефектоскопічних матеріалів, ультрафіолетового, видимого, теплового та інших використовуваних випромінювань.

Набори обладнання капілярної дефектоскопії, що складаються з функціональних пристроїв контролю якості дефектоскопічних матеріалів, обробки об'єктів Дефектоскопічний матеріалами і контролю технологічних операцій, повинні бути стійкі до корозійного, забарвлюється і іншим впливам дефектоскопічних матеріалів, ультрафіолетового, видимого, теплового та інших використовуваних випромінювань.

Набори обладнання капілярної дефектоскопії, що складаються з функціональних пристроїв контролю якості дефектоскопічних матеріалів, обробки об'єктів Дефектоскопічний матеріалами і контролю технологічних операцій, повинні бути стійкі до корозійного, забарвлюється і іншим впливам дефектоскопічних матеріалів, ультрафіолетового, видимого, теплового та інших використовуваних випромінювань.

Слід зазначити, що метою виробничого контролю є не тільки своєчасна відбраковування дефектних виробів на різних етапах виготовлення, а й забезпечення необхідного рівня якості ІМС, що досягається за рахунок контролю технологічних операцій і процесів. Такий контроль може бути здійснений як шляхом вимірювання параметрів структури, сформованої в результаті проведення технологічної операції або процесу, так і шляхом контролю технологічних режимів і параметрів, що характеризують дану операцію. Виробничий контроль охоплює комплекс різних фізичних, хімічних і електричних методів вимірювань, призначених для контролю параметрів матеріалів, напівфабрикатів, структурних елементів і готових ІМС, а також для контролю технологічних режимів і параметрів окремих операцій.

Стандарти марок встановлюють номенклатуру марок і хімічний склад матеріалу; стандарти сортаменту - геометричні форми і розміри продукції, стандарти правил приймання - порядок приймання продукції, види і програми випробувань; стандарти методів контролю - порядок відбору зразків (проб) для випробувань, методи контролю (випробувань, аналізу, вимірювань) продукції; стандарти правил маркування, упаковки, транспортування і зберігання - вимоги до споживчому маркуванні з метою інформування споживача, до упаковки, забезпечення збереження при зберіганні і транспортуванні продукції; стандарти правил експлуатації та ремонту встановлюють загальні правила, що забезпечують працездатність і безпеку вироби; стандарти типових технологічних процесів встановлюють способи і технічні засоби виконання і контролю технологічних операцій для виготовлення певної продукції з метою впровадження прогресивної технології і забезпечення єдиного рівня якості продукції.

Автор надає важливого значення історії розвитку цієї галузі з наступних причин. Початок широкого застосування приладів для контролю технологічних операцій відноситься приблизно до 1900 р Оснащення приладами вироблялося чисто емпірично відповідно до потреб промисловості.

Збільшення швидкохідності і забезпечення високої надійності машин вимагає ефективної системи управління ними. У зв'язку з цим за кордоном приділяється головна увага створенню автоматичних і високомеханізованих термопластавтоматів, що володіють вдосконаленими, в основному електронними системами управління регулювання та контролю технологічних операцій.

У порівнянні зі старими методами аналізу газова хроматографія дає значний виграш у часі. Багато аналітичні проблеми могли бути успішно вирішені лише завдяки її високим можливостям поділу. Так як процес аналізу цим методом піддається автоматизації, а тривалість його в багатьох випадках вимірюється лише кількома хвилинами, газова хроматографія вже зараз часто застосовується для контролю технологічних операцій.

Бурхливо розвивається останнім часом технологія мікробіологічних виробництв. Її продукцією є вітаміни, білкові і біологічно активні препарати, амінокислоти, жири, біопрепарати, органічні розчинники і багато іншого. Вони планують і організовують технологічні процеси виробництва продуктів мікробного синтезу; застосовують закономірності процесів мікробіологічного синте через для оптимізації технологічних параметрів; виконують основні операції, передбачені технологією культивування мікроорганізмів і виділення цільових продуктів з культуральної рідини, використовуючи різноманітні хімічні і фізичні дії, що управляють; здійснюють контроль технологічних операцій, якості сировини, напівпродуктів і готової продукції; проектують технологічні лінії нових і реконструйованих підприємств, виробляючи необхідні розрахунки і здійснюючи авторський нагляд за реалізацією проектних рішень; вибирають стандартне і допоміжне обладнання мікробіологічних виробництв, забезпечуючи його технічне обслуговування та ефективне використання; регулюють режими роботи технологічних машин і механізмів; проводять дослідження і експерименти в області мікробіологічних виробництв в заводських і в лабораторних умовах, на дослідно-промислових установках. Студенти можуть спеціалізуватися в області технології вітамінів, технології білкових і біологічно активних препаратів, технології ферментних білкових препаратів, мікробіологічного виробництва білкових речовин, амінокислот і жирів, технології біопрепаратів, органічних розчинників і кислот, технології переробки продуктів мікробіологічного синтезу, технології хімічної та мікробіологічної переробки кормів або технології концентрування продуктів мікробіологічного синтезу.

Бурхливо розвивається останнім часом технологія мікробіологічних виробництв. Її продукцією є вітаміни, білкові і біологічні активні препарати, амінокислоти, жири, біопрепарати, органічні розчинники і багато іншого. Вони планують і організовують технологічні процеси виробництва продуктів мікробного синтезу; використовують закономірності процесів мікробіологічного синтезу для оптимізації технологічних параметрів; виконують основні операції, передбачені технологією культивування мікроорганізмів і виділення цільових продуктів з культуральної рідини, використовуючи різноманітні хімічні і фізичні дії, що управляють; здійснюють контроль технологічних операцій, якості сировини, напівпродуктів і готової продукції; проектують технологічні лінії нових і реконструйованих підприємств, вибирають стандартне і допоміжне обладнання мікробіологічних виробництв, забезпечуючи його технічне обслуговування та ефективне використання. Студенти можуть спеціалізуватися в області технології вітамінів, технології білкових і біологічно активних препаратів, технології ферментних білкових препаратів, мікробіологічного виробництва білкових речовин, амінокислот і жирів, технології біопрепаратів, органічних розчинників і кислот, технології переробки продуктів мікробіологічного синтезу, технології хімічної та мікробіологічної переробки кормів або технології концентрування продуктів мікробіологічного синтезу.

Продукт, який надходить в район бази, може одночасно подаватися в підземні чи наземні ємності або транзитом по трубопроводу. На кожній розподільчій системі встановлені контрольні прилади, що оберігають зріджені гази від скипання в лічильниках чи обв'язки. Якщо тиск в будь-якої лінії на вході значно перевищить тиск в обв'язці спрацює перемикач, соленоїд знеструмиться, і зворотний клапан відключить лінію. На рис. 23 показана схема контролю технологічних операцій в обв'язки бази-сховища в Мак Ферсон.